KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:32
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 68.327.355 27.032.805
Satışların Maliyeti
8 -68.367.279 -25.652.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-39.924 1.380.804
BRÜT KAR (ZARAR)
-39.924 1.380.804
Genel Yönetim Giderleri
-363.898 -589.336
Pazarlama Giderleri
-63.052 -46.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 3.454 72.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 -3.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-463.420 813.740
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-463.420 813.740
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-463.420 813.740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-463.420 813.740
DÖNEM KARI (ZARARI)
-463.420 813.740
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-463.420 813.740
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.404.461 -10.312.865
Dönem Karı (Zararı)
-463.420 813.740
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-463.420 813.740
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-260.332 -853.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.645 8.528
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-53.175 -18.292
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-53.175 -18.292
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.515 21.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.515 21.871
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -796
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-218.317 -864.347
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.128.213 -10.273.569
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -9.706.790
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.536 -613.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.536 -613.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.680
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -11.680
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.146 -3.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.229.870 -1.316
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
777 11.066
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.229.093 -12.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.437 59.060
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-570 4.128
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-570 4.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.032 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.032 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.404.461 -10.312.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.397.592 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-8.397.592 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.647 925.927
Alınan Faiz
193.647 858.370
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 67.557
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.799.484 -9.386.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.799.484 -9.386.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.572.553 15.600.681
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.773.069 6.213.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.797.739 18.572.553
Finansal Yatırımlar
5 33.030.121 24.579.354
Ticari Alacaklar
6 336.190 253.654
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
336.190 253.654
Diğer Alacaklar
10 10
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10
Peşin Ödenmiş Giderler
23.654 7.508
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.654 7.508
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
263 1.295
ARA TOPLAM
45.187.977 43.414.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.187.977 43.414.374
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
77.402 83.172
Mobilya ve Demirbaşlar
77.402 83.172
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.840 44.715
Bilgisayar Yazılımları
42.840 44.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.242 127.887
TOPLAM VARLIKLAR
45.308.219 43.542.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 2.524.679 294.809
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
41.703 40.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.482.976 253.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.882 14.319
Diğer Borçlar
838 1.408
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
838 1.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
2.536.399 310.536
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.536.399 310.536
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.012 16.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.012 16.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.012 16.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.556.411 326.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.751.808 43.215.417
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
134.454 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.584 -4.395
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.584 -4.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.584 -4.395
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.508.902 2.508.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.203.512 21.362.508
Net Dönem Karı veya Zararı
-463.420 -3.158.996
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.751.808 43.215.417
TOPLAM KAYNAKLAR
45.308.219 43.542.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 18.523.452 3.904.864 47.220.089 47.220.089
Transferler
3.904.864 -3.904.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
813.740 813.740 813.740
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 22.428.316 813.740 48.033.829 48.033.829
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417
Transferler
-3.158.996 3.158.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-189 -463.420 -463.609 -463.609
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.584 2.508.902 18.203.512 -463.420 42.751.808 42.751.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-463.420 813.740
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-189 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-189 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-463.609 813.740
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-463.609 813.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758832


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8233 Değişim: -0,10%
Düşük 7,8175 02.12.2020 Yüksek 7,8404
Açılış: 7,8314
9,4458 Değişim: -0,10%
Düşük 9,4188 02.12.2020 Yüksek 9,4690
Açılış: 9,4552
455,43 Değişim: -0,31%
Düşük 454,61 02.12.2020 Yüksek 457,72
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.