***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2019 - 18:12

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 267.186.310 65.002.023
Satışların Maliyeti
15 -268.945.131 -59.315.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.758.821 5.686.939
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.758.821 5.686.939
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.935.956 -1.635.418
Pazarlama Giderleri
16 -207.381 -193.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 743.162 98.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 -51.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.158.996 3.904.864
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.158.996 3.904.864
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.158.996 3.904.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.158.996 3.904.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.158.996 3.904.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.158.996 3.904.864
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,15040000 0,18590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 528 2.178.094 17.545.583 2.713.835 44.945.438 44.945.438
Transferler
105.000 2.608.835 -2.713.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
753 3.904.864 3.905.617 3.905.617
Kar Payları
-2.100.000 -2.100.000 -2.100.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
469.034 469.034 469.034
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 18.523.452 3.904.864 47.220.089 47.220.089
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 18.523.452 3.904.864 47.220.089 47.220.089
Transferler
225.808 3.679.056 -3.904.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.676 -3.158.996 -3.164.672 -3.164.672
Kar Payları
-840.000 -840.000 -840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-715.345 -9.033.271
Dönem Karı (Zararı)
-3.158.996 3.904.864
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.158.996 3.904.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.108.850 -3.163.899
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 12.075 36.307
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 4.574.809 -424.747
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.574.809 -424.747
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-126.912 47.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -112.115 47.613
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -14.797 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.351.122 -2.783.867
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -39.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
334.801 -9.774.236
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 -10.656.739
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 131.096 3.609.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
131.096 3.609.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 425 28
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
425 28
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1 15.924 -43
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 203.397 -2.734.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.023 1.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
165.374 -2.735.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -14.155 4.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -802 548
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-802 548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.084 2.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.084 2.475
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-715.345 -9.033.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.115.886 -12.393
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 2.218.309 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.423 -12.393
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -85.146 -7.172
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.277 -5.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.559.154 1.093.987
Ödenen Temettüler
-840.000 -2.100.000
Alınan Faiz
2.399.154 2.724.953
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 469.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.959.695 -7.951.677
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 39.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.959.695 -7.912.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.600.681 23.513.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.560.376 15.600.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.158.996 3.904.864
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.676 753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.676 753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.676 753
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.164.672 3.905.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.164.672 3.905.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.572.553 15.660.890
Finansal Yatırımlar
5 24.579.354 31.372.472
Ticari Alacaklar
6 253.654 384.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 253.654 384.750
Diğer Alacaklar
7 10 435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10 435
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.508 23.432
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.508 23.432
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.295 211
ARA TOPLAM
43.414.374 47.442.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.414.374 47.442.190
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 83.172 4.981
Mobilya ve Demirbaşlar
83.172 4.981
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 44.715 32.558
Bilgisayar Yazılımları
44.715 32.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.887 37.539
TOPLAM VARLIKLAR
43.542.261 47.479.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 294.809 91.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-20 40.926 2.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 253.883 88.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 14.319 28.474
Diğer Borçlar
7 1.408 2.210
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.408 2.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 0 108.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 93.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 14.797
ARA TOPLAM
310.536 230.798
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.536 230.798
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 16.308 28.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.308 28.842
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.308 28.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.844 259.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.215.417 47.220.089
Ödenmiş Sermaye
14 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
134.454 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.395 1.281
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.395 1.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.395 1.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.508.902 2.283.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 21.362.508 18.523.452
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.158.996 3.904.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.215.417 47.220.089
TOPLAM KAYNAKLAR
43.542.261 47.479.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738243


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.953 Değişim: -0,94% Hacim : 2.334 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.899 22.04.2019 Yüksek 96.452
Açılış: 96.390
5,8236 Değişim: 0,24%
Düşük 5,7966 22.04.2019 Yüksek 5,8602
Açılış: 5,8096
6,5584 Değişim: 0,25%
Düşük 6,5155 22.04.2019 Yüksek 6,5880
Açılış: 6,5419
238,81 Değişim: 0,19%
Düşük 237,83 22.04.2019 Yüksek 240,78
Açılış: 238,36

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.