KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

15.10.2018 - 18:15

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 192.557.018 53.214.452 80.240.658 10.263.140
Satışların Maliyeti
8 -191.901.702 -49.015.775 -79.222.656 -8.547.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
655.316 4.198.677 1.018.002 1.715.480
BRÜT KAR (ZARAR)
655.316 4.198.677 1.018.002 1.715.480
Genel Yönetim Giderleri
-1.564.329 -1.191.291 -412.625 -372.965
Pazarlama Giderleri
-128.342 -161.460 -75.033 -22.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 734.078 111.573 96.637 657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 -41.668 1 -1.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-303.277 2.915.831 626.982 1.319.059
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-303.277 2.915.831 626.982 1.319.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-303.277 2.915.831 626.982 1.319.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11 -303.277 2.915.831 626.982 1.319.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
-303.277 2.915.831 626.982 1.319.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-303.277 2.915.831 626.982 1.319.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,01440000 0,13880000 0,02990000 0,06280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 528 2.178.094 17.545.583 2.713.835 44.945.438 44.945.438
Transferler
105.000 2.608.835 -2.713.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.915.831 2.915.831 2.915.831
Dönem Karı (Zararı)
2.915.831 2.915.831 2.915.831
Kar Payları
-2.100.000 -2.100.000 -2.100.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
469.034 469.034 469.034
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 528 2.283.094 18.523.452 2.915.831 46.230.303 46.230.303
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 18.523.452 3.904.864 47.220.089 47.220.089
Transferler
225.808 3.679.056 -3.904.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.471 -303.277 -337.748 -337.748
Kar Payları
-840.000 -840.000 -840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -33.190 2.508.902 21.362.508 -303.277 46.042.341 46.042.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
272.453 -9.974.359
Dönem Karı (Zararı)
-303.277 2.915.831
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-303.277 2.915.831
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.022.062 -525.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.880 19.902
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.054.590 276.101
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.054.590 276.101
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-162.052 23.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-147.255 7.334
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.797 15.893
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.940.480 -844.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.597.792 -12.364.977
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -13.003.431
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.289.693 3.458.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-12 -8.289.693 3.458.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-324 -13
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-324 -13
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13.310 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.891.969 -2.758.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.324 -627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-12 9.854.645 -2.757.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.160 1.894
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.521 -1.662
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.521 -1.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
211 -61.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
211 -61.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
272.453 -9.974.359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-522.009 783.352
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.431.097 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.392 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.115 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.277 0
Alınan Faiz
1.940.480 783.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.630.966
Ödenen Temettüler
0 -2.100.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 469.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-249.556 -10.821.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-249.556 -10.821.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.660.890 23.513.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.411.334 12.691.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-303.277 2.915.831 626.982 1.319.059
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.471 0 -32.136 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.471 0 -32.136 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.471 0 -32.136 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-337.748 2.915.831 594.846 1.319.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-337.748 2.915.831 594.846 1.319.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.411.334 15.660.890
Finansal Yatırımlar
5 32.232.236 31.372.472
Ticari Alacaklar
6 8.674.443 384.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.674.443 384.750
Diğer Alacaklar
759 435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
759 435
Peşin Ödenmiş Giderler
10.122 23.432
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.122 23.432
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
0 211
ARA TOPLAM
56.328.894 47.442.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.328.894 47.442.190
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 516.743 0
Maddi Duran Varlıklar
15.574 4.981
Mobilya ve Demirbaşlar
15.574 4.981
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.477 32.558
Bilgisayar Yazılımları
27.477 32.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
559.794 37.539
TOPLAM VARLIKLAR
56.888.688 47.479.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 9.983.381 91.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-12 40.227 2.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.943.154 88.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.314 28.474
Diğer Borçlar
840.689 2.210
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
840.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
689 2.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 108.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 93.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 14.797
ARA TOPLAM
10.836.384 230.798
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.836.384 230.798
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadel 9.963 28.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.846.347 259.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.042.341 47.220.089
Ödenmiş Sermaye
7 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
134.454 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.190 1.281
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.190 1.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.190 1.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 2.508.902 2.283.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 21.362.508 18.523.452
Net Dönem Karı veya Zararı
-303.277 3.904.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.042.341
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.