KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 14:56
KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209 2.047.209
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-543.224 543.224 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-175.814 -175.814 -175.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.373 -1.373 -1.373 -1.373
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
150.000 150.000 150.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 3.500.000 150.000 3.591 3.591 -1.457.755 -175.814 2.020.022 2.020.022
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289 4.120.289
Transferler
1.321.739 -1.321.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-34.570 -36.544 -36.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.974 -1.974 0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 4.331 4.331 -136.016 -34.570 4.083.745 4.083.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
636.310 -266.171
Dönem Karı (Zararı)
-34.570 -175.814
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-34.570 -175.814
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-42.502 -17.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 4.284 4.186
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.248 2.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.248 2.104
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-49.800 -20.410
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.800 -20.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.234 -3.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
713.382 -72.839
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -684.550 20.328
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.732.236 1.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.097 849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.726.139 629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.839 -446
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -40.839 -446
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -69.374 -53.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.319 4.661
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.378 4.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.941 480
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.278 512
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.875 -620
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -100.875 -620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.813 -44.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-131.813 -44.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
636.310 -266.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
173.254 199.076
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
150.000
Alınan Faiz
173.254 49.076
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
809.564 -67.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
809.564 -67.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.811.047 1.401.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.620.611 1.334.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.620.611 1.811.047
Finansal Yatırımlar
4 1.238.135 530.219
Ticari Alacaklar
78.886 1.811.122
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 25.821 31.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 53.065 1.779.204
Diğer Alacaklar
40.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.104
Peşin Ödenmiş Giderler
78.411 9.037
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 78.411 9.037
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
9 22.096 37.104
ARA TOPLAM
4.078.243 4.198.529
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.078.243 4.198.529
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.766 11.031
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.766 11.031
Maddi Duran Varlıklar
26.904 30.008
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 26.904 30.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
54.811 55.990
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 54.811 55.990
Peşin Ödenmiş Giderler
1.424 1.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.424 1.424
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 5.526 4.292
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.431 102.745
TOPLAM VARLIKLAR
4.178.674 4.301.274
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
26.317 18.998
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 21.177 15.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.140 3.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 14.260 12.982
Diğer Borçlar
7 20.238 121.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 20.238 121.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.814 15.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.814 15.860
ARA TOPLAM
76.629 168.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.629 168.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18.300 12.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 18.300 12.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.300 12.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.929 180.985
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.083.745 4.120.289
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.331 6.305
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 4.331 6.305
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-136.016 -1.457.755
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.570 1.321.739
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.083.745 4.120.289
TOPLAM KAYNAKLAR
4.178.674 4.301.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 110.213 80.559
Satışların Maliyeti
16 -25.111 -20.328
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.102 60.231
BRÜT KAR (ZARAR)
85.102 60.231
Genel Yönetim Giderleri
17 -299.441 -270.422
Pazarlama Giderleri
17 -2.393 -916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.546 446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -22.697 -26.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-230.883 -237.214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-230.883 -237.214
Finansman Gelirleri
20 195.572 58.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-35.311 -178.870
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
741 3.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 741 3.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.570 -175.814
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.570 -175.814
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.570 -175.814
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 -1.974 -1.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.468 -1.716
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 494 343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.974 -1.373
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.544 -177.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.544 -177.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758672


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.