KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 11:45

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 2.000.000 727 727 -109.693 -804.838 1.086.196 1.086.196
Transferler
-804.838 804.838 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-276.070 -276.070 -276.070
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.962 1.962 1.962 1.962
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 3.500.000 2.689 2.689 -914.531 -276.070 2.312.088 2.312.088
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209 2.047.209
Transferler
-543.224 543.224 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-214.769 -214.769 -214.769
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-152 -152 -152 -152
Sermaye Arttırımı
750.000 750.000 750.000
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 4.812 4.812 -1.457.755 -214.769 2.582.288 2.582.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-523.550 -273.381
Dönem Karı (Zararı)
-214.769 -276.070
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-214.769 -276.070
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.652 9.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 8.372 8.368
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.788 -3.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.788 -3.590
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.190 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.190 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.622 4.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-288.129 10.964
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -34.434 36.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.782 7.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.825 -10.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -108.957 18.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.822 -15.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -28.822 -15.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -35.409 -27.095
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-616 1.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -974 2.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 358 -533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 926 -330
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.662
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.992 6.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.565 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-91.557 6.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-523.550 -255.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -17.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
867.550 1.500.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
750.000 1.500.000
Alınan Faiz
117.550 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14 344.000 1.226.619
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 344.000 1.226.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.401.902 723.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.745.902 1.949.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.745.902 1.401.902
Finansal Yatırımlar
4 601.177 553.071
Ticari Alacaklar
131.470 20.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.520 19.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 109.950 992
Diğer Alacaklar
27.150 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.150 0
Peşin Ödenmiş Giderler
45.945 10.537
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 45.945 10.537
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 16.674 27.149
ARA TOPLAM
2.568.318 2.013.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.568.318 2.013.346
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.725 8.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.725 8.053
Maddi Duran Varlıklar
36.217 42.425
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 36.217 42.425
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.287 54.450
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 52.287 54.450
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.073 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.302 104.928
TOPLAM VARLIKLAR
2.669.620 2.118.274
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
26.078 26.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 21.398 22.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.680 4.322
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.165 10.239
Diğer Borçlar
7 28.409 28.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 28.409 28.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.922 1.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.922 1.041
ARA TOPLAM
79.574 66.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.574 66.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.758 3.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.758 3.818
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.758 4.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.332 71.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.582.288 2.047.209
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.812 4.964
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 4.812 4.964
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.457.755 -914.531
Net Dönem Karı veya Zararı
-214.769 -543.224
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.582.288 2.047.209
TOPLAM KAYNAKLAR
2.669.620 2.118.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 280.644 499.140 200.085 374.237
Satışların Maliyeti
16 -47.502 -289.478 -27.173 -289.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
233.142 209.662 172.912 84.759
BRÜT KAR (ZARAR)
233.142 209.662 172.912 84.759
Genel Yönetim Giderleri
17 -532.780 -550.372 -262.358 -280.520
Pazarlama Giderleri
17 -3.660 -8.844 -2.744 -3.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.673 284 1.227 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -47.951 -32.747 -21.398 -15.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-349.576 -382.017 -112.361 -215.159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-349.576 -382.017 -112.361 -215.159
Finansman Gelirleri
20 131.223 110.108 72.878 70.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-218.353 -271.909 -39.483 -144.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.584 -4.161 528 -2.161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.584 -4.161 528 -2.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-214.769 -276.070 -38.955 -147.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
-214.769 -276.070 -38.955 -147.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-214.769 -276.070 -38.955 -147.084
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 -152 1.962 1.221 4.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-190 2.452 1.526 6.178
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 38 -490 -305 -1.235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-152 1.962 1.221 4.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-214.921 -274.108 -37.734 -142.141
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-214.921 -274.108 -37.734 -142.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701775


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.319 Değişim: -0,87% Hacim : 3.412 Mio.TL Son veri saati : 16:36
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8884 Değişim: 0,07%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5599 Değişim: 0,63%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
282,81 Değişim: 0,32%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,98
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.