KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 16:03
KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -114.503 1.122.768 654.399 11.997.214 3.675.636 51.706.947 51.706.947
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 -1.222.768 0 1.122.768 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
34.371.433 -114.503 0 654.399 13.119.982 3.675.636 51.706.947 51.706.947
Transferler
189.771 3.485.865 -3.675.636 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
8.049.749 8.049.749 8.049.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -114.503 0 844.170 16.605.847 8.049.749 59.756.696 59.756.696
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -101.153 0 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860
Transferler
645.613 13.184.950 -13.830.563 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.131.529 5.131.529 5.131.529
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -101.153 1.489.783 29.790.797 5.131.529 70.682.389 70.682.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.148.304 492.754
Dönem Karı (Zararı)
5.131.529 8.049.749
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.131.529 8.049.749
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.885.055 -163.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.461.422 327.385
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
912.046 569.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
673.420 615.780
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.079 24.101
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
206.547 -70.628
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-519.186 -958.580
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-846.556 -1.084.100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
327.370 125.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.162.183 -2.478.637
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.162.183 -2.478.637
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.422.846 2.376.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.177.202 -3.679.876
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
882.938 -7.404.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
882.938 -7.404.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.294.264 3.725.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.338.448 984.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.955.816 2.740.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.423.676 4.206.112
Ödenen Faiz
-327.370 -125.520
Alınan Faiz
300.832 267.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.597.389 -2.606.626
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.651.445 -1.249.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.172.815 156.816
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-12.844.769 -410.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.046.986 -249.979
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.046.986 -249.979
Alınan Faiz
5.718.940 817.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.024.511 649.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.024.511 649.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.986.534 5.939.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.962.023 6.589.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.968.065 22.992.215
Finansal Yatırımlar
54.557.996 40.724.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 54.557.996 40.724.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
54.557.996 40.724.621
Ticari Alacaklar
5-19 2.115.220 2.998.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 1.989.912 2.876.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 125.308 121.792
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.801 1.131.171
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.801 1.131.171
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0
Diğer Dönen Varlıklar
11 498.306 737.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
498.306 737.762
ARA TOPLAM
73.150.388 68.583.927
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.150.388 68.583.927
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Vadeli Mevduatlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6 107.815 86.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
107.815 86.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
7 4.447.339 2.783.137
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.468.991 2.602.518
Mobilya ve Demirbaşlar
118.091 132.117
Özel Maliyetler
37.046 48.502
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.823.211 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
420.177 498.815
Lisanslar
8 420.177 498.815
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 363.969 74.072
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.856.554 4.959.715
TOPLAM VARLIKLAR
80.006.942 73.543.642
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.823.211 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.823.211 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.823.211 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 75.879 58.001
Diğer Borçlar
6-19 3.877.900 2.730.229
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 3.874.472 1.392.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.428 1.338.027
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 729.738 668.439
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.622.436 2.602.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.622.436 2.602.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
518.827 551.772
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 518.827 551.772
ARA TOPLAM
8.647.991 6.610.578
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.647.991 6.610.578
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
676.562 1.382.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 676.562 1.382.204
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
676.562 1.382.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.324.553 7.992.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.682.389 65.550.860
Ödenmiş Sermaye
12 34.371.433 34.371.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.153 -101.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-101.153 -101.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.489.783 844.170
Yasal Yedekler
12 1.489.783 844.170
Diğer Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.790.797 16.605.847
Net Dönem Karı veya Zararı
5.131.529 13.830.563
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.682.389 65.550.860
TOPLAM KAYNAKLAR
80.006.942 73.543.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12.233.459 18.946.961 4.926.700 8.053.054
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.233.459 18.946.961 4.926.700 8.053.054
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.233.459 18.946.961 4.926.700 8.053.054
Genel Yönetim Giderleri
-12.083.789 -12.030.940 -5.756.478 -5.533.769
Pazarlama Giderleri
-80.176 -10.922 -51.269 -10.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
497.372 355.350 316.354 204.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-720.398 -128.761 -593.069 -82.559
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-153.532 7.131.688 -1.157.762 2.630.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.707.907 3.294.879 4.081.004 1.634.131
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.554.375 10.426.567 2.923.242 4.264.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.554.375 10.426.567 2.923.242 4.264.190
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.422.846 -2.376.818 -456.445 -974.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.712.743 -2.482.282 -801.129 -907.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
289.897 105.464 344.684 -67.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.131.529 8.049.749 2.466.797 3.289.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.131.529 8.049.749 2.466.797 3.289.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.131.529 8.049.749 2.466.797 3.289.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.131.529 8.049.749 2.466.797 3.289.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.131.529 8.049.749 2.466.797 3.289.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781708


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2617 Değişim: 0,94%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,7168 Değişim: 0,60%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
498,48 Değişim: -0,64%
Düşük 495,80 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.