KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 22:46

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.965.276 -3.548.017 58.310.916 8.627 58.319.543
Transferler
-3.548.017 3.548.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
142.385.845 142.385.845 25.540 142.411.385
Dönem Karı (Zararı)
142.385.845 142.385.845 25.540 142.411.385
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 142.385.845 200.696.761 34.167 200.730.928
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 153.033.604 211.344.520 56.969 211.401.489
Transferler
39.000.000 6.447.943 107.585.661 -153.033.604
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.545.134 -3.545.134 4.865 -3.540.269
Dönem Karı (Zararı)
-3.545.134 -3.545.134 4.865 -3.540.269
Kar Payları
-7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
78.000.000 -895 7.342.495 118.202.920 -3.545.134 199.999.386 61.834 200.061.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.790.689 37.138.686
Dönem Karı (Zararı)
-3.540.269 142.411.385
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.364.610 -5.513.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.324 10.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-22.287 -5.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-22.287 -5.083
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.479.259 1.257.911
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-177.986 -67.575
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 817.611 2.700.168
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
839.634 -1.374.682
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.903.314 1.882.668
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-315.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.788.362 -99.825.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.392.583 -51.443.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.980.239 83.285.486
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.077.781
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.153 289.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.662.143 26.896.354
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-162.807.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.041.550 -121.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.041.550 -121.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.612.703 37.073.052
Alınan Faiz
177.986 67.575
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.941
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.556.745 -3.656.656
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.536 -7.148
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.551.209 -3.649.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.432.917 -31.093.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.108.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.615.306 -42.915.389
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.615.306 -42.915.389
Ödenen Faiz
-817.611 -2.286.528
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.198.973 2.388.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.198.973 2.388.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.433.326 1.474.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.234.353 3.862.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.234.353 9.433.326
Ticari Alacaklar
13.798.085 20.183.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,13 755.790 2.274.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.042.295 17.909.251
Diğer Alacaklar
247.737 253.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
247.737 253.570
Stoklar
6 78.363.055 82.343.294
Peşin Ödenmiş Giderler
992.182 1.777.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 915.513 1.248.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
76.669 529.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31.122 40.399
Diğer Dönen Varlıklar
81.968 910.132
ARA TOPLAM
101.748.502 114.942.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.748.502 114.942.027
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3.313.433 4.160.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.313.433 4.160.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 136.486.411 134.935.202
Maddi Duran Varlıklar
22.762 22.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.604 1.724
Peşin Ödenmiş Giderler
26.044 59.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.851.254 139.178.880
TOPLAM VARLIKLAR
241.599.756 254.120.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 26.284.136 4.339.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 27.924.272
Ticari Borçlar
326.972 615.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 0 300.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
326.972 314.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.171 39.461
Diğer Borçlar
7.853.459 285
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 7.800.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.459 285
Ertelenmiş Gelirler
6.845.108 1.901.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.845.108 1.901.033
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
72.228 140.286
ARA TOPLAM
41.419.074 34.959.923
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.419.074 34.959.923
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 7.732.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.896 27.100
Diğer Borçlar
85.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
85.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.462 7.759.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.538.536 42.719.418
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
199.999.386 211.344.520
Ödenmiş Sermaye
9 78.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.342.495 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
118.202.920 18.417.259
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.545.134 153.033.604
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
61.834 56.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
200.061.220 211.401.489
TOPLAM KAYNAKLAR
241.599.756 254.120.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 11.268.678 247.895.212 9.738.329 247.895.212
Satışların Maliyeti
10 -4.816.736 -107.400.557 -4.185.609 -107.400.557
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.451.942 140.494.655 5.552.720 140.494.655
BRÜT KAR (ZARAR)
6.451.942 140.494.655 5.552.720 140.494.655
Genel Yönetim Giderleri
11 -4.174.863 -1.917.880 -2.020.470 -1.237.835
Pazarlama Giderleri
11 -202.559 -114.262 -48.219 -74.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.203.501 9.130 463.178 -41.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.422.597 -2.086.622 -2.641.175 -325.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-144.576 136.385.021 1.306.034 138.815.181
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.411.067 8.410.889
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-144.576 144.796.088 1.306.034 147.226.070
Finansman Gelirleri
3.138.095 0 2.780.319 1.503.917
Finansman Giderleri
12 -6.533.788 -2.384.703 -4.693.919 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.540.269 142.411.385 -607.566 148.729.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.540.269 142.411.385 -607.566 148.729.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.540.269 142.411.385 -607.566 148.729.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.865 25.540 5.138 13.577
Ana Ortaklık Payları
-3.545.134 142.385.845 -612.704 148.716.410
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) 14 -0,04540000 1,82580000 0,00780000 1,90660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.540.269 142.411.385 -607.566 148.729.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.865 25.540 5.138 13.577
Ana Ortaklık Payları
-3.545.134 142.385.845 -612.704 148.716.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704966


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8076 Değişim: -0,01%
Düşük 5,8047 23.10.2019 Yüksek 5,8106
Açılış: 5,8084
6,4647 Değişim: 0,02%
Düşük 6,4595 23.10.2019 Yüksek 6,4684
Açılış: 6,4637
277,86 Değişim: -0,01%
Düşük 277,73 23.10.2019 Yüksek 278,01
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.