KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 22:46

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.972.612 -32.524.118 58.342.151
Transferler
-3.524.118 3.524.118 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
142.424.403 142.424.403 142.424.403
Dönem Karı (Zararı)
142.424.403 142.424.403 142.424.403
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 142.424.403 200.766.554 200.766.554
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 153.027.200 211.369.351 211.369.351
Transferler
39.000.000 6.447.943 107.579.257 -153.027.200 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.534.380 -3.534.380 -3.534.380
Dönem Karı (Zararı)
-3.534.380 -3.534.380 -3.534.380
Kar Payları
-7.800.000 -7.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
78.000.000 -895 7.342.495 118.227.751 -3.534.380 200.034.971 200.034.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.757.155 37.225.294
Dönem Karı (Zararı)
-3.534.380 142.424.403
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.408.453 -5.513.669
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.100 9.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.287 -5.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.287 -5.083
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.481.752 1.257.745
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-174.987 -67.575
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 817.105 2.700.002
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
839.634 -1.374.682
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.903.314 1.882.668
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-315.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.708.095 -99.751.074
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.333.332 -51.344.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.663.792 26.892.356
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.980.239 83.285.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.282 287.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.019.014 -158.872.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.019.014 -158.872.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.582.168 37.159.660
Alınan Faiz
174.987 67.575
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.941
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.552.883 -3.721.656
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.674 -7.148
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.551.209 -3.649.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.432.411 -31.093.391
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.108.360
Kredilerden Nakit Girişleri
14.108.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.615.306 -42.915.389
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.615.306 -42.915.389
Ödenen Faiz
-817.105 -2.286.362
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.228.139 2.410.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.228.139 2.410.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.328.777 1.452.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.100.638 3.862.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.100.637 9.328.777
Ticari Alacaklar
13.798.085 20.124.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,13 755.790 2.274.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.042.295 17.850.000
Diğer Alacaklar
247.577 253.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
247.577 253.410
Stoklar
6 78.363.055 82.343.294
Peşin Ödenmiş Giderler
992.182 1.777.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.123 40.399
Diğer Dönen Varlıklar
81.199 910.012
ARA TOPLAM
101.612.858 114.777.947
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.612.858 114.777.947
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
108.751 108.751
Ticari Alacaklar
5 3.313.433 4.160.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.313.433 4.160.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 136.486.411 134.935.202
Maddi Duran Varlıklar
20.255 19.564
Arazi ve Arsalar
20.255 19.564
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
526 642
Peşin Ödenmiş Giderler
26.043 59.334
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.043 59.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.955.419 139.283.683
TOPLAM VARLIKLAR
241.568.277 254.061.630
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 26.110.008 4.339.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 174.128 27.924.272
Ticari Borçlar
326.843 615.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 300.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
326.843 314.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.038 32.874
Diğer Borçlar
7.853.366 285
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 7.800.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.366 285
Ertelenmiş Gelirler
6.845.108 1.901.033
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.845.108 1.901.033
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67.353 119.734
ARA TOPLAM
41.413.844 34.932.784
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.413.844 34.932.784
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.732.395
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.896 27.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
33.896 27.100
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
85.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
85.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.462 7.759.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.533.306 42.692.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
200.034.971 211.369.351
Ödenmiş Sermaye
9 78.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.342.495 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
118.227.751 18.448.494
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.534.380 153.027.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
200.034.971 211.369.351
TOPLAM KAYNAKLAR
241.568.277 254.061.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 11.268.678 247.799.249 9.738.329 247.799.249
Satışların Maliyeti
10 -4.816.736 -107.400.557 -4.185.609 -107.400.557
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.451.942 140.398.692 5.552.720 140.398.692
BRÜT KAR (ZARAR)
6.451.942 140.398.692 5.552.720 140.398.692
Genel Yönetim Giderleri
11 -4.170.385 -1.809.330 -2.019.215 -1.188.223
Pazarlama Giderleri
11 -202.559 -114.262 -48.219 -74.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.025.515 9.130 285.192 -41.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.418.693 -2.086.357 -2.512.001 -325.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-314.180 136.397.873 1.258.477 138.769.215
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.411.067 8.410.889
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-314.180 144.808.940 1.258.477 147.180.104
Finansman Gelirleri
3.313.082 2.957.717 1.504.034
Finansman Giderleri
12 -6.533.282 -2.384.537 -4.693.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.534.380 142.424.403 -477.319 148.684.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.534.380 142.424.403 -477.319 148.684.138
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.534.380 142.424.403 -477.319 148.684.138
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.534.380 142.424.403 -477.319 148.684.138
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) 14 -0,04530000 1,82600000 -0,03800000 1,90620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.534.380 142.424.403 -477.319 148.684.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.534.380 142.424.403 -477.319 148.684.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704964


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.785 Değişim: 1,94% Hacim : 8.014 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.851
Açılış: 98.799
5,7384 Değişim: 0,07%
Düşük 5,7300 24.10.2019 Yüksek 5,7398
Açılış: 5,7342
6,3943 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3791 24.10.2019 Yüksek 6,3962
Açılış: 6,3836
275,32 Değişim: 0,09%
Düşük 274,95 24.10.2019 Yüksek 275,46
Açılış: 275,09
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.