***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 11:05

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 61.571.134 235.716.665
Satışların Maliyeti
18 -47.693.201 -231.521.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.877.933 4.195.521
BRÜT KAR (ZARAR)
13.877.933 4.195.521
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.751.484 -6.103.193
Pazarlama Giderleri
19 -1.866.044 -1.239.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.594.209 7.471.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.820.092 -6.718.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.034.522 -2.394.008
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.034.522 -2.394.008
Finansman Gelirleri
21 268.179 141.447
Finansman Giderleri
22 -302.184 -415.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.000.517 -2.667.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-929.388 -13.556
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -971.235 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 41.847 -13.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.071.129 -2.681.374
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.071.129 -2.681.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.071.129 -2.681.374
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,11370000 -0,09930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -416.717 316.627 782.162 2.118.762 29.800.834 29.800.834
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 2.118.762 -2.118.762 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-2.681.374 -2.681.374 -2.681.374
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.192 2.192 2.192
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -414.525 316.627 2.900.924 -2.681.374 27.121.652 27.121.652
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -506.397 434.254 2.783.297 712.192 30.423.346 30.423.346
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
712.192 -712.192 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.071.129 3.071.129 3.071.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.402 1.107.261 1.038.859 1.038.859
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -574.799 1.107.261 434.254 3.495.489 3.071.129 34.533.334 34.533.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.857.358 12.424.435
Dönem Karı (Zararı)
3.071.129 -2.681.374
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.071.129 -2.681.374
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.272.104 306.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 188.476 236.128
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
219.078 72.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 219.078 62.509
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 10.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.630 -15.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -21.630 -15.266
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 929.045 13.556
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -42.865 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-42.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.824.206 15.752.036
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 8.350 -123.450
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -173.036.711 -7.501.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 849 -11.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -173.037.560 -7.490.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.531.293 2.537.379
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.531.293 2.537.379
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-377.644 -260.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 170.133.084 20.918.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-498.208 569.972
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
170.631.292 20.348.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 81.871 -69.313
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.090 -75.796
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-113.090 -75.796
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -56.497 101.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.724 225.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
67.724 225.980
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.480.973 13.377.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -54.919 -156.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -321.466 -796.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-146.742 -120.604
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-191.742 -120.604
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-191.742
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -120.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.468.091 -6.013.468
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.488.003 0
Kredilerden Nakit Girişleri
4 19.488.003 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.809.498
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 0 -5.809.498
Ödenen Faiz
22 -266.844 -307.145
Alınan Faiz
21 246.932 103.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.463.991 6.290.363
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-28.089 -17.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.435.902 6.272.674
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.352.697 44.346.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.788.599 50.618.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.071.129 -2.681.374
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68.402 2.192
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-85.502 2.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.100 -548
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17.100 -548
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.107.261 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.107.261 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-276.815
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4 1.384.076 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.038.859 2.192
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.109.988 -2.679.182
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.109.988 -2.679.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 57.788.599 54.352.697
Finansal Yatırımlar
4 1.127.613 1.126.695
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 1.114.136 1.113.218
Ticari Alacaklar
5-6 261.482.912 88.446.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 18.849 19.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 261.464.063 88.426.507
Diğer Alacaklar
7 21.959.574 5.449.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 21.959.574 5.449.051
Peşin Ödenmiş Giderler
8 748.410 371.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 34.209 27.149
Diğer Dönen Varlıklar
10 17.375 11.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 17.375 11.947
ARA TOPLAM
343.158.692 149.784.823
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
343.158.692 149.784.823
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.614.454 230.377
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.614.454
Diğer Finansal Yatırımlar
230.377
Diğer Alacaklar
7 835.684 814.914
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 835.684 814.914
Maddi Duran Varlıklar
11 1.479.438 1.461.939
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 760.886 838.395
Taşıtlar
11 281.649 131.812
Mobilya ve Demirbaşlar
11 150.036 164.855
Özel Maliyetler
11 277.131 317.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 886.755 902.677
Lisanslar
12 880.628 894.874
Bilgisayar Yazılımları
12 6.127 7.803
Peşin Ödenmiş Giderler
8 58.983 67.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 58.983 67.754
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 532.765 473.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.408.079 3.951.479
TOPLAM VARLIKLAR
348.566.771 153.736.302
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.564.295 5.055.997
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.564.295 5.055.997
Banka Kredileri
4 24.564.295 5.055.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5-6 284.102.683 113.969.599
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 429.084 927.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 283.673.599 113.042.307
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 629.033 547.162
Diğer Borçlar
7 599.415 724.791
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 599.415 724.791
Ertelenmiş Gelirler
8 56.497 56.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 962.148 321.466
Kısa Vadeli Karşılıklar
13-14 1.345.209 1.264.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.221.931 1.140.849
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
312.259.280 121.939.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.259.280 121.939.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
8 0 56.497
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.497.342 1.316.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.497.342 1.316.820
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 276.815 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.774.157 1.373.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
314.033.437 123.312.956
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.533.334 30.423.346
Ödenmiş Sermaye
16 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -574.799 -506.397
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-574.799 -506.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -574.799 -506.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.107.261 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.107.261 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 1.107.261 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
434.254 434.254
Yasal Yedekler
16 434.254 434.254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.495.489 2.783.297
Net Dönem Karı veya Zararı
3.071.129 712.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.533.334 30.423.346
TOPLAM KAYNAKLAR
348.566.771 153.736.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682185


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.729 Değişim: -0,96% Hacim : 6.916 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.729 18.02.2019 Yüksek 103.131
Açılış: 102.867
5,3052 Değişim: 0,03%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3081
Açılış: 5,3036
6,0008 Değişim: -0,05%
Düşük 5,9882 19.02.2019 Yüksek 6,0087
Açılış: 6,00405
226,34 Değişim: 0,03%
Düşük 225,87 19.02.2019 Yüksek 226,43
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.