KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:16

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 14.213.178 8.150.587 3.886.686 3.792.027
Satışların Maliyeti
31 -5.775.361 -532.747 -978.948 -338.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.437.817 7.617.840 2.907.738 3.453.280
BRÜT KAR (ZARAR)
8.437.817 7.617.840 2.907.738 3.453.280
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -4.295.483 -3.632.409 -2.349.689 -1.832.967
Pazarlama Giderleri
28,33 -2.640.533 -1.594.359 -1.244.589 -765.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.165.385 162.227 1.977.463 92.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -451.431 -7.718 -422.642 -4.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34 3.215.755 2.545.581 868.281 942.918
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 86.052
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.586 -95.564 216.459 135.489
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.214.169 2.536.069 1.084.740 1.078.407
Finansman Gelirleri
37 1.091.753 431.745 499.365 233.012
Finansman Giderleri
37 -489.045 -374.759 -131.040 -215.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.816.877 2.593.055 1.453.065 1.095.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-935.514 -532.584 -371.779 -200.142
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -974.358 -539.574 -397.147 -201.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 38.844 6.990 25.368 978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41 2.881.363 2.060.471 1.081.286 895.778
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.881.363 2.060.471 1.081.286 895.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 2.881.363 2.060.471 1.081.286 895.778
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -50.217 821.801 2.266.357 2.371.606 15.409.547 15.409.547
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 113.190 2.258.416 -2.371.606 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -16.451 2.060.471 2.044.020 2.044.020
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
-66.668 934.991 2.524.773 2.060.471 15.453.567 15.453.567
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 56.825 934.992 2.524.772 4.549.648 17.952.587 17.952.587
Transferler
30 226.684 4.322.964 -4.549.648 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 1.471 2.881.363 2.882.834 2.882.834
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -55.354 1.161.676 6.847.736 2.881.363 20.835.421 20.835.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.740.564 -14.577.098
Dönem Karı (Zararı)
2.881.363 2.060.471
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.881.363 2.060.471
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
212.378 441.821
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 133.114 145.032
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
37.955 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 29.875
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.738 195.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 44.870 94.493
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 34.868 101.457
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -431.745
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -431.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -38.429 532.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.646.823 -16.557.991
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 701.701 114.750
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.067.597 -17.377.049
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 40.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.027.060 -17.377.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.283 -725.004
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -135.283 -725.004
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -146.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.910.171 1.489.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.910.171 1.489.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -4.822
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.003 -60.052
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 32.003 -60.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.042.411 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 3.094.725 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 -52.314 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.740.564 -14.055.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
27 0 -68.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0 -452.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.001 -74.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-38.001 -74.936
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 -48.330
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -38.001 -26.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.708.182 6.935.319
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.503.233
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
47 0 8.503.233
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.708.182 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -7.708.182 0
Ödenen Temettüler
54 0 -2.000.000
Alınan Faiz
35 0 432.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
994.381 -7.716.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
994.381 -7.716.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.940.255 7.949.082
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.934.636 232.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
41 2.881.363 2.060.471 1.081.286 895.778
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.471 -16.451 1.471 -16.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 1.886 -20.564 1.886 -20.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -415 4.113 -415 4.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -415 4.113 -415 4.113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.471 -16.451 1.471 -16.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41 2.882.834 2.044.020 1.082.757 879.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.882.834 2.044.020 1.082.757 879.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 21.208.816 23.312.841
Finansal Yatırımlar
47 1.392.621 2.094.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
47 1.392.621 2.094.322
Ticari Alacaklar
6 34.913.502 40.010.974
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.145 42.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 34.911.357 39.968.292
Diğer Alacaklar
9 37.230 37.230
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 37.230 37.230
Peşin Ödenmiş Giderler
12 177.816 31.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 177.816 31.203
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.351
ARA TOPLAM
57.729.985 65.489.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.729.985 65.489.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 159.715 159.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.715 159.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
47 159.715 159.715
Diğer Alacaklar
9 2.352.888 2.218.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.352.888 2.218.850
Maddi Duran Varlıklar
524.989 607.634
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 408.147 469.240
Mobilya ve Demirbaşlar
14 65.490 73.958
Özel Maliyetler
14 51.352 64.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 20.686 33.154
Diğer Haklar
17 20.686 33.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 111.694 80.950
Diğer Duran Varlıklar
29 11.294 11.097
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 11.294 11.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.181.266 3.111.400
TOPLAM VARLIKLAR
60.911.251 68.601.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 7.708.182
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 7.708.182
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 7.708.182
Ticari Borçlar
7 38.270.649 41.180.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 38.270.649 41.180.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 118.349 135.040
Diğer Borçlar
9 347.569 315.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 347.569 315.570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 335.402 257.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 552.579 649.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 74.937 40.069
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 477.642 609.508
ARA TOPLAM
39.624.548 50.246.510
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.624.548 50.246.510
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 157 153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 157 153
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 424.685 367.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 424.685 367.946
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 26.440 34.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
451.282 402.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.075.830 50.648.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.835.421 17.952.587
Ödenmiş Sermaye
30 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.354 -56.825
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -55.354 -56.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.161.676 934.992
Yasal Yedekler
30 1.161.676 934.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 6.847.736 2.524.772
Net Dönem Karı veya Zararı
41 2.881.363 4.549.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.835.421 17.952.587
TOPLAM KAYNAKLAR
60.911.251 68.601.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700416


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.286 Değişim: -0,90% Hacim : 3.118 Mio.TL Son veri saati : 15:46
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8897 Değişim: 0,09%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5540 Değişim: 0,54%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
282,09 Değişim: 0,06%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,98
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.