KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 16:04

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 -113.476 31.039 2.417.563
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31.039 -31.039 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 11.037 110.037 110.037
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -82.437 110.037 2.527.600 2.527.600
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 -85.966 40.530 2.454.564 2.454.564
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
40.530 -40.530 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -51.377 0 -51.377 -51.377
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -45.436 -51.377 2.403.187 2.403.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-252.152 -39.361
Dönem Karı (Zararı)
-51.377 110.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-51.377 110.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-66.917 -145.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.291 7.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.632 12.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-155.176 -8.638
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-155.176 -8.638
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79.336 -157.182
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
79.336 -157.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-133.858 -3.753
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.189 14.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.189 14.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.275 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.275 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.389 -33.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
450 368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
450 368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.182 16.341
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.580 -1.157
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.580 -1.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.853 -566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-29.853 -566
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-252.152 -39.361
Alınan Temettüler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-342.445 -154.029
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
882.558 774.565
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.225.003 -918.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -10.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.544
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.176 145.640
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Alınan Faiz
155.176 145.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-439.421 -47.750
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-439.421 -47.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.505.738 1.573.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.066.317 1.526.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.066.317 1.505.738
Finansal Yatırımlar
1.225.003 882.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.225.003 882.558
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 1.225.003 882.558
Ticari Alacaklar
5 78.212 62.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
78.212 62.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 49.275 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 32.487 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.487 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 23.227 28.707
Diğer Dönen Varlıklar
9 14.647 14.844
ARA TOPLAM
2.489.168 2.493.871
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.489.168 2.493.871
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 357 357
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
357 357
Maddi Duran Varlıklar
7 19.475 24.661
Mobilya ve Demirbaşlar
19.475 24.661
Peşin Ödenmiş Giderler
2.180 13.279
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.180 13.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.012 38.297
TOPLAM VARLIKLAR
2.511.180 2.532.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 63.237 44.055
Diğer Borçlar
6 5.992 5.542
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.992 5.542
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 15.770 14.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.770 14.190
ARA TOPLAM
84.999 63.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.999 63.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 22.994 13.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.994 13.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.994 13.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.993 77.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.403.187 2.454.564
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-45.436 -85.966
Net Dönem Karı veya Zararı
-51.377 40.530
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.403.187 2.454.564
TOPLAM KAYNAKLAR
2.511.180 2.532.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 590.663 224.468 498.195 181.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
590.663 224.468 498.195 181.352
BRÜT KAR (ZARAR)
590.663 224.468 498.195 181.352
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -738.602 -265.225 -727.121 -251.080
Pazarlama Giderleri
15,16 -21.998 -13.042 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 169.539 29.331 384.980 145.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -50.979 -18.615 -46.017 -16.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.377 -43.083 110.037 59.606
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.377 -43.083 110.037 59.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-51.377 -43.083 110.037 59.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.377 -43.083 110.037 59.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.377 -43.083 110.037 59.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-51.377 -43.083 110.037 59.606
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,02000000 -0,01700000 0,04400000 0,02400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.377 -43.083 110.037 59.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-51.377 -43.083 110.037 59.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715750


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.