KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 - 18:36

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değiş 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 -2.988.871 2.988.871 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
221.990 54.489.806 54.711.796 -3.687.575 51.024.221
Dönem Karı (Zararı)
23 54.489.806 54.489.806 -3.679.548 50.810.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 221.990 221.990 -8.027 213.963
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.779 10.209.777 41.407.192 54.489.806 331.903.252 -952.768 330.950.484
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.779 10.209.777 41.407.192 54.489.806 331.903.252 -952.768 330.950.484
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 54.489.806 -54.489.806 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-639.671 -72.953.293 -73.592.964 -12.301.336 -85.894.300
Dönem Karı (Zararı)
23 -72.953.293 -72.953.293 -12.303.476 -85.256.769
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -639.671 0 -639.671 2.140 -637.531
Sermaye Arttırımı
2.528.000 2.528.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.229.035 -11.484.960
Dönem Karı (Zararı)
-85.256.769 50.810.258
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-85.256.769 50.810.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
118.083.900 83.523.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 26.966.656 26.083.071
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.389.216 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
702.087 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.687.129 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.676.341 5.674.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-25.2 3.766.008 5.004.435
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 138.170 228.735
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.772.163 441.812
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.767.607 4.236.051
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-28. 5.660.589 4.210.678
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26,2 -2.299.450 -1.272.691
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26,1 3.406.468 1.298.064
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
96.891.786 51.123.866
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.784.620 1.158.253
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.443.449 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 17.140
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-28. -658.829 1.141.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.539.492 -7.337.080
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.539.492 -7.337.080
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -19.852.834 2.584.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.717.624 -150.055.318
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -705.432 3.343.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.824.909 -33.089.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -33.816.177 -367.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -51.008.732 -32.721.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.373.969 8.501.977
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.103.694 62.040.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-22. 14.270.275 -53.538.610
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -39.493.992 -126.972.256
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 1.161.546 1.549.197
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -2.342.331 -7.559.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.064.657 5.939.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 6.684.491 -7.643.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 57.380.166 13.582.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 1.464.515 8.357.663
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.420.491 -996.575
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. -679.715 -50.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.100.206 -946.141
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -2.836.138 -9.129.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.109.507 -15.721.825
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -3.880.472 4.236.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-128.471.334 -153.096.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.863 18.788
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 47.863 18.788
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-121.575.748 -95.115.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -117.849.713 -91.712.548
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -3.726.035 -3.402.736
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.943.449 -58.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.675.914 184.886.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.528.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.528.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.063.812.925 1.022.898.024
Kredilerden Nakit Girişleri
1.063.812.925 1.022.898.024
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-963.575.486 -833.090.225
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-963.575.486 -833.090.225
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 3.910.475 -4.921.203
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.566.385 20.305.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.566.385 20.305.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.228.665 16.923.525
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.662.280 37.228.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.662.280 37.228.665
Finansal Yatırımlar
705.432 0
Vadeli Mevduatlar
5 705.432 0
Ticari Alacaklar
157.251.225 76.534.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 49.486.060 15.669.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 107.765.165 60.864.988
Diğer Alacaklar
8.385.846 71.165.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 2.746.157 33.849.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.639.689 37.315.224
Türev Araçlar
7.400 74.004
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 7.400 74.004
Stoklar
11 342.597.916 303.103.924
Canlı Varlıklar
12 3.047.901 4.209.447
Peşin Ödenmiş Giderler
7.605.012 2.781.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.605.012 2.781.682
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 507.116 5.854.147
Diğer Dönen Varlıklar
72.600.809 49.902.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 72.600.809 49.902.738
ARA TOPLAM
623.370.937 550.854.553
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
623.370.937 550.854.553
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.962.871 9.650.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 5.962.871 9.650.000
Diğer Alacaklar
187.210 132.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 187.210 132.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 166.386.966 159.847.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 60.500.000 58.000.000
Maddi Duran Varlıklar
17 428.973.447 337.424.407
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
57.809.677 52.935.592
Binalar
70.976.352 60.826.675
Tesis, Makine ve Cihazlar
275.108.716 150.726.374
Taşıtlar
2.088.021 1.554.950
Mobilya ve Demirbaşlar
7.394.385 7.718.840
Özel Maliyetler
8.258 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.822.867 58.896.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 6.369.506 3.357.317
Bilgisayar Yazılımları
5.039 16.242
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
6.112.551 2.886.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
251.916 454.786
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.142.314 8.623.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.142.314 8.623.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 38.117.873 15.733.275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
712.640.187 592.768.776
TOPLAM VARLIKLAR
1.336.011.124 1.143.623.329
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 318.096.151 210.823.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
318.096.151 210.823.715
Banka Kredileri
8 318.096.151 210.823.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 129.548.095 109.158.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
129.548.095 109.158.744
Banka Kredileri
126.895.872 106.070.257
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.652.223 3.088.487
Ticari Borçlar
175.216.695 113.451.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 6.741.396 56.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 168.475.299 113.394.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 16.307.751 14.843.236
Diğer Borçlar
7.608.981 3.188.490
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 122.618 802.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.486.363 2.386.157
Türev Araçlar
44.900 770.333
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 44.900 770.333
Ertelenmiş Gelirler
3.848.745 6.477.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 3.848.745 6.477.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 356.393 4.236.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.454.740 2.544.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 3.897.322 2.125.159
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 557.418 419.248
ARA TOPLAM
655.482.451 465.494.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
655.482.451 465.494.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
393.782.034 314.743.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
393.782.034 314.743.532
Banka Kredileri
8 389.292.689 314.600.926
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.489.345 142.606
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 207.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 0 207.724
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.840.240 31.436.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 35.840.240 31.436.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 3.322.215 790.451
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
432.944.489 347.178.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.088.426.940 812.672.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.310.288 331.903.252
Ödenmiş Sermaye
23 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2 -25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
239.108 878.779
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
239.108 878.779
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 239.108 878.779
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
23 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23,5. 95.896.998 41.407.192
Net Dönem Karı veya Zararı
-72.953.293 54.489.806
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6. -10.726.104 -952.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
247.584.184 330.950.484
TOPLAM KAYNAKLAR
1.336.011.124 1.143.623.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 1.163.640.398 818.816.025
Satışların Maliyeti
24 -997.229.627 -656.339.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
166.410.771 162.476.749
BRÜT KAR (ZARAR)
166.410.771 162.476.749
Genel Yönetim Giderleri
25 -22.821.845 -17.472.676
Pazarlama Giderleri
25 -29.497.421 -27.877.607
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -3.250.180 -963.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 62.865.816 22.442.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -37.052.467 -18.314.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.654.674 120.290.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 113.808 2.502.759
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -8.130.578 -435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 6.539.492 16.001.612
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
135.177.396 138.794.825
Finansman Gelirleri
28 149.063.659 23.257.342
Finansman Giderleri
28 -388.834.883 -104.474.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-104.593.828 57.577.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.337.059 -6.767.466
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -356.393 -4.236.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 19.693.452 -2.530.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-85.256.769 50.810.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
-85.256.769 50.810.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6. -12.303.476 -3.679.548
Ana Ortaklık Payları
-72.953.293 54.489.806
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 -0,29180000 0,21800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-637.531 213.963
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-637.531 213.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
159.382 -53.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-796.913 267.454
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-637.531 213.963
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-85.894.300 51.024.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.301.336 -3.687.575
Ana Ortaklık Payları
-73.592.964 54.711.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744846


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: 0,00% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7689 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7661 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,3821 Değişim: -0,28%
Düşük 6,3814 23.08.2019 Yüksek 6,4043
Açılış: 6,3997
277,14 Değişim: -0,29%
Düşük 277,10 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.