***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:21

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263
Transferler
23 -2.988.871 2.988.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
668.403 15.808.971 16.477.374 -1.729.493 14.747.881
Dönem Karı (Zararı)
23 15.808.971 15.808.971 -1.732.403 14.076.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 668.403 54.489.806 -54.489.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-573.356 -52.075.526 -52.648.882 -6.992.436 -59.641.318
Dönem Karı (Zararı)
23 -52.075.526 -52.075.526 -7.005.146 -59.080.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -573.356 -573.356 12.710 -560.646
Sermaye Arttırımı
0 2.528.000 2.528.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 305.423 10.209.777 95.896.998 -52.075.526 279.254.370 -5.417.204 273.837.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.730.321 -105.326.513
Dönem Karı (Zararı)
-59.080.672 14.076.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-59.080.672 14.076.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.910.968 15.854.304
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 12.982.465 14.367.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.771.982 2.416.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-25.2 5.369.867 1.616.477
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 68.884 180.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.333.231 620.443
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.218.703 2.832.544
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-28 5.191.316 2.367.391
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 -2.518.144 -961.868
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26 2.545.531 1.427.021
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-997.702 881.170
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 17.140
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-28 -997.702 864.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.743.124 -7.965.786
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -20.743.124 -7.965.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -21.143.292 3.321.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.943.103 -135.257.385
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 3.343.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.837.520 -15.830.523
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 -6.654.903 -4.390.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -37.182.617 -11.440.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.192.042 45.063
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.406.592 3.671.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-22 23.785.450 -3.626.874
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -64.628.686 -135.884.391
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 3.648.472 4.329.396
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -133.437 -10.350.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.722.850 20.711.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7 -47.856 2.698.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.770.706 18.013.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 822.024 4.996.958
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.374.072 -1.340.470
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 3.961.464 -243.946
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 412.608 -1.096.524
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -4.102.920 -5.278.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-115.934.743 -105.326.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -3.795.578 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.880.491 -24.564.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.854
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 0 15.854
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.937.042 -24.580.281
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -62.568.121 -24.178.941
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -2.368.921 -401.340
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.943.449 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
156.556.866 123.383.225
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.528.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.528.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
328.349.947 547.053.017
Kredilerden Nakit Girişleri
328.349.947 547.053.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-172.445.598 -421.459.719
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-172.445.598 -421.459.719
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.875.483 -2.210.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.053.946 -6.507.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.053.946 -6.507.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.228.665 16.923.525
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.174.719 10.415.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.174.719 37.228.665
Ticari Alacaklar
117.826.860 76.534.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 22.324.786 15.669.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 95.502.074 60.864.988
Diğer Alacaklar
7.594.226 71.165.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 443.259 33.849.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.150.967 37.315.224
Türev Araçlar
1.166.948 74.004
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 1.166.948 74.004
Stoklar
11 367.732.610 303.103.924
Canlı Varlıklar
12 560.975 4.209.447
Peşin Ödenmiş Giderler
11.365.501 2.781.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 11.365.501 2.781.682
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 251.344 5.854.147
Diğer Dönen Varlıklar
61.898.659 49.902.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 61.898.659 49.902.738
ARA TOPLAM
570.571.842 550.854.553
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
570.571.842 550.854.553
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.650.000 9.650.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 9.650.000 9.650.000
Diğer Alacaklar
118.679 132.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 118.679 132.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 180.590.598 159.847.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 64.943.449 58.000.000
Maddi Duran Varlıklar
17 387.350.877 337.424.407
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
50.765.223 52.935.592
Binalar
59.978.094 60.826.675
Tesis, Makine ve Cihazlar
145.933.782 150.726.374
Taşıtlar
1.298.047 1.554.950
Mobilya ve Demirbaşlar
7.428.901 7.718.840
Yapılmakta Olan Yatırımlar
117.181.659 58.896.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 5.385.424 3.357.317
Bilgisayar Yazılımları
10.475 16.242
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
5.030.719 2.886.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
344.230 454.786
Peşin Ödenmiş Giderler
13 172.931 8.623.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 172.931 8.623.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 37.050.135 15.733.275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
685.262.093 592.768.776
TOPLAM VARLIKLAR
1.255.833.935 1.143.623.329
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 310.935.433 210.823.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
310.935.433 210.823.715
Banka Kredileri
8 310.935.433 210.823.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 117.124.061 109.158.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
117.124.061 109.158.744
Banka Kredileri
115.768.451 106.070.257
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.355.610 3.088.487
Ticari Borçlar
117.656.194 113.451.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 9.049 56.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 117.647.145 113.394.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 15.665.260 14.843.236
Diğer Borçlar
7.562.562 3.188.490
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 4.763.797 802.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.798.765 2.386.157
Türev Araçlar
865.575 770.333
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 865.575 770.333
Ertelenmiş Gelirler
2.528.329 6.477.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 2.528.329 6.477.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 441.287 4.236.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.946.522 2.544.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.458.390 2.125.159
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 488.132 419.248
ARA TOPLAM
577.725.223 465.494.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
577.725.223 465.494.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
365.886.679 314.743.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
365.886.679 314.743.532
Banka Kredileri
8 365.886.679 314.600.926
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 142.606
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler
53.634 207.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 53.634 207.724
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.367.214 31.436.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 37.367.214 31.436.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 964.019 790.451
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
404.271.546 347.178.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
981.996.769 812.672.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
279.254.370 331.903.252
Ödenmiş Sermaye
23 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
305.423 878.779
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
305.423 878.779
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 305.423 878.779
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
23 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 95.896.998 41.407.192
Net Dönem Karı veya Zararı
-52.075.526 54.489.806
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 -5.417.204 -952.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.837.166 330.950.484
TOPLAM KAYNAKLAR
1.255.833.935 1.143.623.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 383.258.933 283.984.401 210.053.787 147.099.671
Satışların Maliyeti
24 -331.250.693 -233.886.344 -176.506.553 -124.220.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.008.240 50.098.057 33.547.234 22.879.181
BRÜT KAR (ZARAR)
52.008.240 50.098.057 33.547.234 22.879.181
Genel Yönetim Giderleri
25 -12.192.472 -7.180.682 -6.834.008 -3.459.578
Pazarlama Giderleri
25 -13.221.775 -9.956.324 -7.697.203 -5.752.894
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -1.868.976 0 -1.430.081 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 17.378.353 7.900.382 6.287.653 4.866.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -17.538.291 -9.524.542 -12.329.074 -4.167.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.565.079 31.336.891 11.544.521 14.366.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 55.046 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -74 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 20.743.124 7.965.786 15.843.388 2.562.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.308.203 39.357.649 27.387.909 16.928.315
Finansman Gelirleri
28 5.922.464 14.701.151 3.878.881 8.954.818
Finansman Giderleri
28 -130.873.182 -36.828.243 -82.035.351 -13.099.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-79.642.515 17.230.557 -50.768.561 12.784.021
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.561.843 -3.153.989 14.864.470 -1.316.525
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -441.287 0 -233.474 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 21.003.130 -3.153.989 15.097.944 -1.316.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.080.672 14.076.568 -35.904.091 11.467.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.080.672 14.076.568 -35.904.091 11.467.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 -7.005.146 -1.732.403 -4.833.653 -536.948
Ana Ortaklık Payları
-52.075.526 15.808.971 -31.070.438 12.004.444
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 -0,20830000 0,06320000 -0,12430000 0,04800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-560.646 668.403 -707.707 508.520
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-560.646 668.403 -707.707 508.520
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
140.162 -167.102 176.694 -127.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-700.808 835.505 -884.401 635.651
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-560.646 668.403 -707.707 508.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.641.318 14.744.971 -36.611.798 11.976.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.992.436 -1.729.493 -4.825.592 -534.733
Ana Ortaklık Payları
-52.648.882 16.474.464 -31.786.206 12.510.749http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704789


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.499 Değişim: 0,00% Hacim : 5.780 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.892 25.04.2019 Yüksek 96.457
Açılış: 96.351
5,9533 Değişim: 0,45%
Düşük 5,9254 26.04.2019 Yüksek 5,9630
Açılış: 5,9266
6,6347 Değişim: 0,38%
Düşük 6,6076 26.04.2019 Yüksek 6,6489
Açılış: 6,6098
245,14 Değişim: 0,70%
Düşük 243,39 26.04.2019 Yüksek 245,20
Açılış: 243,43

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.