KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2019 - 18:18

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 18.717.358 15.344.047
Satışların Maliyeti
18,19 -13.468.821 -11.262.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.248.537 4.081.966
BRÜT KAR (ZARAR)
5.248.537 4.081.966
Genel Yönetim Giderleri
19 -564.669 -535.230
Pazarlama Giderleri
19 -3.835.081 -3.018.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 275.995 157.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -683.692 -382.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
441.090 302.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 6.947 1.251.927
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -143.779 -159.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
304.258 1.395.581
Finansman Gelirleri
22 58.018 88.965
Finansman Giderleri
23 -1.409.543 -881.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.047.267 602.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
211.830 -93.660
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -32.368 -83.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 244.198 -10.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-835.437 509.036
DÖNEM KARI (ZARARI)
-835.437 509.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
121 -3.670
Ana Ortaklık Payları
-835.558 512.706
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning / (Loss) per Share (TRY) 27 -4,61000000 2,83000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -9.180 -9.180 23.512 23.512 439.139 -365 -844.731 -300.157 -1.144.888 191.793 820 192.613
Transferler
-678.233 -439.139 817.215 300.157 1.117.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
744.196 744.196 21.799 21.799 512.706 512.706 1.278.701 6.841 1.285.542
Dönem Karı (Zararı)
512.706 512.706 512.706 -3.670 509.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
744.196 744.196 21.799 21.799 765.995 10.511 776.506
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
48.993 48.993
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 735.016 735.016 45.311 45.311 -365 -27.516 512.706 485.190 1.470.494 56.654 1.527.148
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 735.016 735.016 45.311 45.311 -365 -27.516 512.706 485.190 1.470.494 56.654 1.527.148
Transferler
3.024 -5.238 -37.246 -37.246 9.391 598.576 -512.706 85.870 55.801 -55.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.758 -19.758 87.360 87.360 -835.558 -835.558 -767.956 1.333 -766.623
Dönem Karı (Zararı)
-835.558 -835.558 -835.558 121 -835.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.758 -19.758 87.360 87.360 0 67.602 1.212 68.814
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-125.435 -125.435 -125.435
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 678.012 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.235.961 1.050.825
Dönem Karı (Zararı)
-835.437 509.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.071.834 393.506
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 295.083 269.956
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
132.346 42.509
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.262 4.116
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -13.250 20.246
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 130.149 153.114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.185 -134.967
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.299 81.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 85.164 81.510
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 32.135 1.310
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -867
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -1.050.446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
729.130 458.527
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -75.826 -52.165
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 340.495 270.253
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 615.641 303.056
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -151.180 -62.617
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
938.121 556.974
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
72.187 832
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
72.187 832
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -211.830 93.660
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -502 -60.459
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -502 -60.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
600.599 502.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.236 -33.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.630 -13.773
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-327.556 -508.702
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
954.058 985.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.963 73.934
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.836.996 1.405.489
Ödenen Faiz
-657.091 -326.772
Alınan Faiz
220.010 109.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -46.173 -46.129
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -11.233 -12.547
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-106.548 -78.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-360.385 -391.229
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
10,11,12 0 -178.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.366 137.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-487.751 -399.222
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 49.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-740.172 -200.678
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
25 -125.435 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 320.375 210.776
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -625.449 -164.819
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-282 -222
Ödenen Faiz
-316.147 -253.878
Alınan Faiz
22 6.766 7.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
135.404 458.918
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.268 2.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 133.136 461.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.617.380 1.155.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.750.516 1.617.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-835.437 509.036
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.661 754.521
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-24.481 873.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-726 620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.546 -119.409
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
5.401 -119.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
145 -124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
88.475 21.985
Yabancı Para Çevrim Farkları
88.475 21.985
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.814 776.506
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-766.623 1.285.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.333 6.841
Ana Ortaklık Payları
-767.956 1.278.701


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.750.516 1.617.380
Finansal Yatırımlar
5 18.450 10.596
Ticari Alacaklar
121.114 96.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 746 713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 120.368 96.197
Diğer Alacaklar
27.584 42.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 27.584 42.512
Stoklar
8 2.249.052 1.908.246
Peşin Ödenmiş Giderler
71.897 50.673
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 49.477 0
Diğer Dönen Varlıklar
10.382 5.890
ARA TOPLAM
4.298.472 3.732.207
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 175.789 44.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.474.261 3.776.275
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.165 1.165
Diğer Alacaklar
5.480 3.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.480 3.596
Türev Araçlar
0 10
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 32.325 342.731
Maddi Duran Varlıklar
11 3.863.042 3.740.288
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.479.242 2.413.679
Şerefiye
13 2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 226.250 160.687
Peşin Ödenmiş Giderler
9 27.581 24.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.765 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.410.600 6.526.400
TOPLAM VARLIKLAR
10.884.861 10.302.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 522.435 569.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 706.655 468.718
Ticari Borçlar
4.866.750 3.954.141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 213.810 182.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.652.940 3.771.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 131.949 136.212
Diğer Borçlar
7 126.474 135.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 126.474 135.349
Ertelenmiş Gelirler
9 107.468 47.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 25.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
207.464 173.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 122.848 110.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 84.616 63.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.724 4.838
ARA TOPLAM
6.674.919 5.516.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.674.919 5.516.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 3.341.007 2.874.437
Diğer Borçlar
11.903 8.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.903 8.778
Türev Araçlar
71.895 0
Ertelenmiş Gelirler
9 4.570 2.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.570 2.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
145.477 117.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 145.477 117.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 255.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.574.852 3.259.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.249.771 8.775.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25 632.904 1.470.494
Ödenmiş Sermaye
181.054 178.030
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 27.312
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -125.435 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
678.012 735.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
678.012 735.016
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.899 Değişim: -0,34% Hacim : 4.311 Mio.TL Son veri saati : 15:59
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7297 Değişim: -0,23%
Düşük 5,7120 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,2986 Değişim: -0,50%
Düşük 6,2758 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,95 Değişim: -0,06%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.