KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:12

***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 32.554 41.631 -9.706.609 7.053.378 15.424.091 15.424.091
Transferler
7.053.378 -7.053.378
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.543 -476.731 -474.188 -474.188
Dönem Karı (Zararı)
27 -476.731 -476.731 -476.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.543 2.543 2.543
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 35.097 41.631 -2.653.231 -476.731 14.949.903 14.949.903
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 17.186 41.631 -2.653.231 -1.831.713 13.577.010 13.577.010
Transferler
-1.831.713 1.831.713
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
607 -5.790.383 -5.789.776 -5.789.776
Dönem Karı (Zararı)
27 -5.790.383 -5.790.383 -5.790.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
607 607 607
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 17.793 41.631 -4.484.944 -5.790.383 7.787.234 7.787.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.711.216 -1.166.677
Dönem Karı (Zararı)
-5.790.383 -476.731
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.790.383 -476.731
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.000.787 -299.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 1.134.824 2.658
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10,11 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.551 58.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 16.202 12.122
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 0 -5.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 11.349 51.446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
746.820 9.016
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 746.820 9.016
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 91.592 -369.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-174.800 438.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -586.077 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 -586.077 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 293.043 417.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 293.043 417.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 0 218.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:15 -215.268 -658.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 123.682 292.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 123.682 292.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:20 63.065 15.247
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 69.892 86.039
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 64.176 76.302
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 5.716 9.737
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not:15 -527 169.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 77.390 -102.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not:26 96.708 -78.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 -19.318 -24.259
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.964.396 -337.323
Ödenen Faiz
-746.820 -9.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:22,24 0 -8.848
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -811.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.470 -10.222.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -8.470 -10.222.308
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -5.042 -10.222.308
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -3.428
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.551.480 9.663.617
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.551.480 9.663.617
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 3.551.480 9.663.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.168.206 -1.725.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.168.206 -1.725.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 1.420.666 1.967.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 252.460 242.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 252.460 1.420.666
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 586.077 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 586.077 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 67.737 390.505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 67.737 390.505
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 8.810.047 8.810.047
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 357.616 13.824
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 357.616 13.824
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 416.169 512.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 416.169 512.877
ARA TOPLAM
10.490.106 11.147.919
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.490.106 11.147.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 43.813 14.088
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 43.813 14.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 19.416.861 20.418.495
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.18 19.408.073 0
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.18 5.184 475
Özel Maliyetler
Not.18 3.604 4.499
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Not.18 0 20.413.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.502.396 2.627.116
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.502.396 2.627.116
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.612.629 1.741.153
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.612.629 1.741.153
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 1.134.595 1.226.358
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.710.294 26.027.210
TOPLAM VARLIKLAR
35.200.400 37.175.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 3.470.150 2.774.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 3.470.150 2.774.859
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 3.470.150 2.774.859
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 495.172 371.490
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 495.172 371.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 130.064 66.999
Diğer Borçlar
Not.11 382.342 312.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 354.810 290.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 27.532 21.816
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 160.000 160.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.15 160.000 160.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.051.360 1.040.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 148.483 137.134
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 902.877 902.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 64.391 83.709
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 64.391 83.709
ARA TOPLAM
5.753.479 4.810.045
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.753.479 4.810.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 21.550.733 18.694.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 21.550.733 18.694.544
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 21.550.733 18.694.544
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
Diğer Borçlar
Not.11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 108.954 93.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 108.954 93.530
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.659.687 18.788.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.413.166 23.598.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 7.787.234 13.577.010
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.137 3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.793 17.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.793 17.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.793 17.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.484.944 -2.653.231
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -5.790.383 -1.831.713
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.787.234 13.577.010
TOPLAM KAYNAKLAR
35.200.400 37.175.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 1.706.113 495.050 1.336.194 495.050
Satışların Maliyeti
Not.28 -1.131.877 -218.759 -591.701 -218.759
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
574.236 276.291 744.493 276.291
BRÜT KAR (ZARAR)
574.236 276.291 744.493 276.291
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -1.045.722 -899.994 -515.866 -422.184
Pazarlama Giderleri
Not.29 -91.762 0 -69.481 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 2.271 39.493 -11.119 39.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -98.440 -270.298 -39.735 -36.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-659.417 -854.508 108.292 -143.131
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 16.255 27.251 -2.259 5.135
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-643.162 -827.257 106.033 -137.996
Finansman Gelirleri
Not.33 0 1.090 0 1.090
Finansman Giderleri
Not.33 -5.055.629 -20.081 -3.716.536 -18.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.698.791 -846.248 -3.610.503 -155.814
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-91.592 369.517 -5.554 6.725
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -91.592 369.517 -5.554 6.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.790.383 -476.731 -3.616.057 -149.089
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.790.383 -476.731 -3.616.057 -149.089
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.790.383 -476.731 -3.616.057 -149.089
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 -0,32170000 -0,02650000 -0,02650000 -0,01000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 -0,32170000 -0,02650000 -0,02650000 -0,00830000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
607 2.543 -2.302 -4.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
778 3.179 -2.951 -5.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-171 -636 649 1.082
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-171 -636 649 1.082
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
607 2.543 -2.302 -4.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.789.776 -474.188 -3.618.359 -153.416
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.789.776 -474.188 -3.618.359 -153.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705239


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.