KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:16

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -53.547 58.921 584.600.894 23.090.757 947.443.629 0 947.443.629
Transferler
23.090.757 -23.090.757
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.418 -37.030.209 -37.013.791 0 -37.013.791
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -37.129 58.921 607.691.651 -37.030.209 910.429.838 0 910.429.838
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 0 1.061.888.937
Transferler
114.424.746 -114.424.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.957 -83.003.243 -82.999.286 0 -82.999.286
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.110.375 -580.023 -4.690.398 0 -4.690.398
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.110.375 24.162.856 -29.028 58.921 721.536.374 -83.003.243 974.199.253 0 974.199.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.436.755 317.695.467
Dönem Karı (Zararı)
-83.003.243 -37.030.209
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-83.003.243 -37.030.209
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-103.654.894 30.454.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 151.901 114.391
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-148.784.220 32.726.983
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 20.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 -148.784.220 32.706.983
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
131.025 -14.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 131.025 20.522
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -35.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
973.258 1.257
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.233.532 -977
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 2.206.790 2.234
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 43.873.142 -2.373.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
212.108.999 324.329.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.251 9.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 8.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -28.251 265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.168.704 -43.152.148
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 11.326.362 -39.153.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -157.658 -3.999.023
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -39.382 72.513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
577.812 -485.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 541.151 -235.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 36.661 -250.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -19.353 -292.527
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
200.778.430 368.120.849
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 200.778.430 368.120.849
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 -4.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-328.961 61.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 184.883 -328.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -513.844 389.557
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.450.862 317.753.202
Ödenen Faiz
22 -1.757.240 0
Alınan Faiz
22 822.402 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -79.269 -57.735
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.581.883 -311.020.866
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 0 47.040.000
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 -3.972.543 -338.996.596
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 -44.601.621 -18.413.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.719 -650.286
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.719 -660.446
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 10.160
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.723.180 -5.653.169
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.690.398 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -4.690.398 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.500.000 6.579.709
Kredilerden Nakit Girişleri
9 17.500.000 6.579.709
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.086.422 -12.232.878
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -11.086.422 -12.232.878
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.421.948 1.021.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.421.948 1.021.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.472.065 78.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.117 1.099.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.117 22.472.065
Finansal Yatırımlar
337.183.421 78.107.638
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 337.183.421 78.107.638
Ticari Alacaklar
6 111.307 86.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 1.990 2.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 109.317 84.725
Diğer Alacaklar
7 544.359 9.667.052
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 395.242 9.657.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 149.117 9.459
Peşin Ödenmiş Giderler
8 50.844 11.462
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 50.844 11.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 79.269 184.883
ARA TOPLAM
338.019.317 110.529.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
338.019.317 110.529.856
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.314.798.802 1.376.516.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.314.798.802 1.376.516.201
Diğer Alacaklar
7 1.438.155 3.484.166
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 1.420.155 3.484.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 18.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.040.000 2.064.000
Maddi Duran Varlıklar
12 647.949 754.904
Taşıtlar
12 617.540 722.671
Mobilya ve Demirbaşlar
12 30.409 32.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 44.343 57.570
Diğer Haklar
13 44.343 57.570
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.318.969.249 1.382.876.841
TOPLAM VARLIKLAR
1.656.988.566 1.493.406.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 16.905.732 10.276.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 16.905.732 10.276.852
Banka Kredileri
9 16.905.732 10.276.852
Ticari Borçlar
6 878.738 266.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 803.998 241.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 74.740 25.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 126.292 145.645
Diğer Borçlar
7 329.641.042 381.217.908
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 329.641.042 381.217.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 258.586 151.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 107.551 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 151.035 151.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
778.405 827.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 778.405 827.077
ARA TOPLAM
348.588.795 392.884.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.588.795 392.884.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 215.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 215.302
Banka Kredileri
9 0 215.302
Diğer Borçlar
7 252.355.295 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 252.355.295 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 72.652 54.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 72.652 54.124
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 81.536.563 37.662.432
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 236.008 701.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 236.008 701.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.200.518 38.633.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
682.789.313 431.517.760
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
974.199.253 1.061.888.937
Ödenmiş Sermaye
18 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -4.110.375 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -29.028 -32.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.028 -32.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -29.028 -32.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 58.921 58.921
Yasal Yedekler
18 58.921 58.921
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 721.536.374 607.691.651
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -83.003.243 114.424.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
974.199.253 1.061.888.937
TOPLAM KAYNAKLAR
1.656.988.566 1.493.406.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.024.600 -4.000.895 -1.101.585 -1.637.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.277.373 4.008.288 675.047 859.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -478.138 -2.068.573 6.577.875 -1.668.845
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.225.365 -2.061.180 6.151.337 -2.446.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 273.109.435 22.815.553 102.031.668 -7.558.826
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -103.526.563 -55.260.878 -11.956.725 -26.945.467
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
168.357.507 -34.506.505 96.226.280 -36.951.222
Finansman Gelirleri
22 52.933.485 457.072 52.102.959 193.689
Finansman Giderleri
22 -260.421.093 -5.330.002 -186.339.832 -4.848.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.130.101 -39.379.435 -38.010.593 -41.606.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.873.142 2.349.226 -23.421.330 3.545.174
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -43.873.142 2.349.226 -23.421.330 3.545.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-83.003.243 -37.030.209 -61.431.923 -38.061.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
-83.003.243 -37.030.209 -61.431.923 -38.061.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-83.003.243 -37.030.209 -61.431.923 -38.061.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,27670000 -0,12340000 -0,20480000 -0,12690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.957 16.418 15.500 -2.996
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 4.946 20.522 19.375 -3.745
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-989 -4.104 -3.875 749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -989 -4.104 -3.875 749
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.957 16.418 15.500 -2.996
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-82.999.286 -37.013.791 -61.416.423 -38.064.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-82.999.286 -37.013.791 -61.416.423 -38.064.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716367


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8283 Değişim: -0,95%
Düşük 5,8148 17.10.2019 Yüksek 5,9312
Açılış: 5,8843
6,4897 Değişim: -0,45%
Düşük 6,4759 17.10.2019 Yüksek 6,6051
Açılış: 6,5191
279,58 Değişim: -0,83%
Düşük 279,43 17.10.2019 Yüksek 285,08
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.