KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:35
KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -443 -4.658.177 8.122.254 13.463.634 13.463.634
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-8.122.254
Transferler
8.122.254
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.788 -39.788
Dönem Karı (Zararı)
-40.661 -40.661 -40.661
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
873 873 873
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 430 3.464.077 -40.661 13.423.846 13.423.846
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -182 5.982.000 -2.517.923 -10.313 13.453.582 13.453.582
Transferler
-10.313 10.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.590 -168.393 171.983 171.983
Dönem Karı (Zararı)
-168.393 168.393 168.393
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.590 3.590 3.590
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 -3.772 5.982.000 -2.528.236 -168.393 13.281.599 13.281.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.836.848 -26.655
Dönem Karı (Zararı)
-168.393 -40.661
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-40.661
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-31.987 -53.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 120 298
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.524 9.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.524 9.663
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -38.150 -63.325
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.739 8.809
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-41.416 -79.377
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.089 3.224
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -7.562 4.019
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 519 -620
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.671.972 6.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.221 404.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -64.221 404.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.651.931 47.404
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -4.647.699 47.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 55.887 -418.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.687 -47.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.200 -371.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 2.461 1.645
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.896 -2.094
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.825
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.896 -269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.272 -20.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -10.272 -20.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.872.352 -87.953
Alınan Faiz
22-24 35.504 73.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -6.993
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.908
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.836.848 -26.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.836.848 -26.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.081.812 632.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
244.964 605.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 248.392 5.085.067
Ticari Alacaklar
101.751 42.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 101.751 42.619
Diğer Alacaklar
12.985.666 8.333.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 12.981.434 8.333.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.232
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.270 4.232
Diğer Dönen Varlıklar
26 67.896 59.662
ARA TOPLAM
13.409.975 13.525.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.409.975 13.525.315
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 37
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 16 99
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 16 99
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.807 2.429
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.823 2.565
TOPLAM VARLIKLAR
13.412.798 13.527.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 76.497 28.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 2.400 1.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 74.097 26.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 31.580 29.119
Diğer Borçlar
3.602 7.498
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.602 7.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.000 2.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 7.000 2.333
ARA TOPLAM
118.679 67.122
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.679 67.122
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22-24 12.520 7.176
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.520 7.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
131.199 74.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.281.599 13.453.582
Ödenmiş Sermaye
27 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -3.772 -182
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.982.000 5.982.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.528.236 -2.517.923
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -168.393 -10.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.281.599 13.453.582
TOPLAM KAYNAKLAR
13.412.798 13.527.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 51.340 1.616.333 212 650.957
Satışların Maliyeti
28 -46.094 -1.560.285 -516 -640.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.246 56.048 -304 10.070
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.246 56.048 -304 10.070
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -210.435 -167.969 -96.977 -103.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 13.796 43.310 -339 39.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -18.572 -17.889 -106 -12.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-209.965 -86.500 -97.726 -67.197
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-209.965 -86.500 -97.726 -67.197
Finansman Gelirleri
33 42.091 45.219 16.895 18.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-167.874 -41.281 -80.831 -48.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-519 620 -419 2.288
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 1.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-519 620 -419 710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-168.393 -40.661 -81.250 -46.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
-168.393 -40.661 -81.250 -46.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-168.393 -40.661 -81.250 -46.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.590 873 -3.681 147
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.590 1.091 -3.681 365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-218 0 -218
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-218 -218
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.590 873 -3.681 147
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-171.983 -39.788 -84.931 -46.331
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-171.983 -39.788 -84.931 -46.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782028


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,00% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.10.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8110 Değişim: -0,02%
Düşük 7,8008 22.10.2020 Yüksek 7,8278
Açılış: 7,8127
9,2618 Değişim: -0,02%
Düşük 9,2468 22.10.2020 Yüksek 9,2824
Açılış: 9,2641
480,67 Değişim: -0,58%
Düşük 479,85 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.