KAP MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.02.2019 - 19:33
KAP MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2 2 27.226 27.226
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a) 2 2 2 2
Teminat Mektupları
2 2 2 2
Diğer Teminat Mektupları
2 2 2 2
TAAHHÜTLER
0 27.224 27.224
Cayılamaz Taahhütler
27.224 27.224
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
27.224 27.224
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
189.934 142.936 332.870 312.360 112.069 424.429
EMANET KIYMETLER
189.934 142.936 332.870 312.360 112.069 424.429
Diğer Emanet Kıymetler
189.934 142.936 332.870 312.360 112.069 424.429
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
189.936 142.936 332.872 339.586 112.069 451.655


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
325.422 18.917 344.339 311.598 13.073 324.671
Nakit ve Nakit Benzerleri
272.741 18.917 291.658 185.440 13.073 198.513
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 11.645 13.378 25.023 9.230 9.592 18.822
Bankalar
(I-c) 261.096 5.539 266.635 176.210 3.481 179.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
51.164 51.164 124.816 124.816
Devlet Borçlanma Senetleri
51.164 51.164 124.816 124.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 1.517 1.517 1.342 1.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 1.517 1.342 1.342
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
(I-e) 26.603 26.603 19.037 19.037
Krediler
26.603 26.603 19.037 19.037
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
26.603 26.603 19.037 19.037
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-ı) 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.709 3.709 881 881
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.178 2.178 1.476 1.476
Diğer
2.178 2.178 1.476 1.476
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-k) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-m) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 8.299 8.299 5.876 5.876
DİĞER AKTİFLER
(I-o) 94.192 35 94.227 66.374 25 66.399
VARLIKLAR TOPLAMI
433.800 45.555 479.355 386.205 32.135 418.340
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 0
ALINAN KREDİLER
(II-c) 26.400 26.400 18.929 18.929
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-d) 0 70.072 70.072
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 27.150 12.443 39.593 17.984 11.468 29.452
Genel Karşılıklar
1.925 1.925 660 660
Çalışan Hakları Karşılığı
22.028 11.868 33.896 15.508 11.156 26.664
Diğer Karşılıklar
3.197 575 3.772 1.816 312 2.128
CARİ VERGİ BORCU
(II-ı) 12.229 12.229 10.401 10.401
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-ı) 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-i) 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-i) 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-j) 341 101 442 12.152 130 12.282
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 400.691 400.691 277.204 277.204
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000 50.000 50.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-293 -293 -134 -134
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.059 1.059 945 945
Kar Yedekleri
226.393 226.393 154.362 154.362
Yasal Yedekler
12.350 12.350 8.748 8.748
Statü Yedekleri
19 19 19 19
Olağanüstü Yedekler
214.024 214.024 145.595 145.595
Kar veya Zarar
123.532 123.532 72.031 72.031
Dönem Net Kâr veya Zararı
123.532 123.532 72.031 72.031
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
440.411 38.944 479.355 387.813 30.527 418.340


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 139 945 107.221 47.501 205.356 205.356
Yeni Bakiye
50.000 139 -183 -183 -183
Kar Dağıtımı
-90 47.141 -47.051 72.031 72.031 72.031
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-90 47.141 -47.051
Diğer
72.031 72.031 72.031
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -134 945 154.362 72.031 277.204 277.204
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -134 945 154.362 72.031 277.204 277.204
Yeni Bakiye
50.000 -134 945 154.362 72.031 277.204 277.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-159 114 -45 -45
Kar Dağıtımı
72.031 -72.031 123.532 123.532 123.532
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-k) 72.031 -72.031
Diğer
123.532 123.532 123.532
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -293 1.059 226.393 123.532 400.691 400.691


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
123.532 72.031
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-45 -183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-159 -183
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-199 -228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40 45
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
114
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-62
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.487 71.848


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
139.323 82.922
Alınan Faizler
56.828 25.275
Ödenen Faizler
-7.964 -8.864
Alınan Temettüler
151
Alınan Ücret ve Komisyonlar
193.110 114.656
Elde Edilen Diğer Kazançlar
60.135 54.794
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-49.145 -49.935
Ödenen Vergiler
-32.678 -7.495
Diğer
-81.114 -45.509
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-32.110 -42.307
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
73.221
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.887 -86.086
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.445 -1.439
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-36.400 -1.264
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-35.869
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.445 1.263
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-70.818 81.088
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
107.213 40.615
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.212 -691
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.151
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-691
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-61
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-159
Diğer
-159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-6.792 -1.365
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
95.050 38.559
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
196.534 157.975
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
291.584 196.534


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referans 1.396
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
465 326
Bankalardan Alınan Faizler
9.274
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
258 1.211
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
13.017 11.517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
13.017 11.517
Diğer Faiz Gelirleri
41.283 4.750
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -7.919 -8.527
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-765 -597
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.154 -7.902
Diğer Faiz Giderleri
-28
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
48.581 19.947
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
176.137 103.568
Alınan Ücret ve Komisyonlar
192.901 115.744
Diğer
192.901 115.744
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.764 -12.176
Gayri Nakdi Kredilere
-125 -519
Diğer
-16.639 -11.657
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-g) -66.125 -51.075
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 151
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -10.297 -3.817
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-18.745 -4.776
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
44
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.448 915
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 72.088 57.246
FAALİYET BRÜT KÂRI
220.535 125.869
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(IV-f) -1.265 -338
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -59.171 -35.465
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
160.099 90.066
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-h) 160.099 90.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-ı) -36.567 -18.035
Cari Vergi Karşılığı
-39.012 -13.032
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.152 -9.735
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.597 4.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
123.532 72.031
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
123.532 72.031
Grubun Karı (Zararı)
123.532 72.031
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738577


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.