KAP MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.11.2018 - 16:54
KAP MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
126.859 126.859 27.226 27.226
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a) 2 2 2 2
Teminat Mektupları
2 2 2 2
Diğer Teminat Mektupları
2 2 2 2
TAAHHÜTLER
126.857 126.857 27.224 27.224
Cayılamaz Taahhütler
126.857 126.857 27.224 27.224
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
126.857 126.857 27.224 27.224
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
182.330 152.299 334.629 312.360 112.069 424.429
EMANET KIYMETLER
182.330 152.299 334.629 312.360 112.069 424.429
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
182.330 152.299 334.629 312.360 112.069 424.429
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
309.189 152.299 461.488 339.586 112.069 451.655


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
296.048 20.182 316.230 311.598 13.073 324.671
Nakit ve Nakit Benzerleri
244.091 20.182 264.273 185.440 13.073 198.513
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 4.814 15.233 20.047 9.230 9.592 18.822
Bankalar
(I-c) 239.277 4.949 244.226 176.210 3.481 179.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
50.440 50.440 124.816 124.816
Devlet Borçlanma Senetleri
50.440 50.440 124.816 124.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 1.517 1.517 1.342 1.342
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 1.517 1.342 1.342
Diğer Finansal Varlıklar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
(I-e) 30.714 30.714 19.037 19.037
Krediler
30.714 30.714 19.037 19.037
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
30.714 30.714 19.037 19.037
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-ı) 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.800 1.800 881 881
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.650 1.650 1.476 1.476
Diğer
1.650 1.650 1.476 1.476
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-k) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-m) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 9.490 9.490 5.876 5.876
DİĞER AKTİFLER
(I-o) 98.296 770 99.066 66.374 25 66.399
VARLIKLAR TOPLAMI
407.284 51.666 458.950 386.205 32.135 418.340
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 0
ALINAN KREDİLER
(II-c) 30.201 30.201 18.929 18.929
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-d) 0 70.072 70.072
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 26.646 19.772 46.418 17.984 11.468 29.452
Genel Karşılıklar
2.071 2.071 660 660
Çalışan Hakları Karşılığı
22.099 12.408 34.507 15.508 11.156 26.664
Diğer Karşılıklar
2.476 7.364 9.840 1.816 312 2.128
CARİ VERGİ BORCU
(II-ı) 18.017 18.017 10.401 10.401
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-ı) 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-i) 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-i) 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-j) 127 2.178 2.305 12.152 130 12.282
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 362.009 362.009 277.204 0 277.204
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000 50.000 50.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-134 -134 -134 -134
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.059 1.059 945 945
Kar Yedekleri
226.393 226.393 154.362 154.362
Yasal Yedekler
12.350 12.350 8.748 8.748
Statü Yedekleri
19 19 19 19
Olağanüstü Yedekler
214.024 214.024 145.595 145.595
Kar veya Zarar
84.691 84.691 72.031 72.031
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
84.691 84.691 72.031 72.031
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
406.799 52.151 458.950 387.813 30.527 418.340


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 139 945 107.221 47.051 205.356 205.356
Yeni Bakiye
50.000 139 945 107.221 47.051 205.356 205.356
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1
Kar Dağıtımı
-90 47.141 -47.051 42.320
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-90 47.141 -47.051
Diğer
42.320 42.320 42.320
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 48 945 154.362 0 42.320 247.675 247.675
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -134 945 154.362 72.031 0 277.204 277.204
Yeni Bakiye
50.000 -134 945 154.362 72.031 277.204 277.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114 114 114
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
72.031 -72.031 84.691 84.691 84.691
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-k) 72.031 -72.031 0 0
Diğer
84.691 84.691 84.691
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -134 1.059 226.393 0 84.691 362.009 362.009


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
84.691 42.320
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
114 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
114
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-61
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.805 42.320


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
102.937 56.848
Alınan Faizler
36.167 18.730
Ödenen Faizler
-7.454 -6.042
Alınan Ücret ve Komisyonlar
151.606 70.801
Elde Edilen Diğer Kazançlar
42.223 45.574
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-39.877 -34.670
Ödenen Vergiler
-15.913 -6.553
Diğer
-63.815 -30.992
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-25.877 -46.919
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
73.693 -97.200
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.887 -1.689
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.091 -17.925
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-44.533 -12.065
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
11.091 17.925
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-56.924 64.035
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
77.060 9.929
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.351 -323
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.290 -323
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-61
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-7.026 66
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
67.683 9.672
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
196.534 157.975
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
264.217 167.647


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 36.034 19.713 13.017 6.953
Kredilerden Alınan Faizler
1.114 985 533 432
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
391 234 56 124
Bankalardan Alınan Faizler
6.521 3.005
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
257 1.181 68
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.065 8.107 1.566 2.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.065 8.107 1.566 2.426
Diğer Faiz Gelirleri
23.207 2.685 10.862 898
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -7.563 -6.462 -309 -2.140
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-582 -369 -301 -165
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.981 -6.083 -8 -1.965
Diğer Faiz Giderleri
-10 -10
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
28.471 13.251 12.708 4.813
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
138.585 62.811 49.569 24.757
Alınan Ücret ve Komisyonlar
150.636 70.427 54.087 28.484
Diğer
150.636 70.427 54.087 28.484
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.051 -7.616 -4.518 -3.727
Gayri Nakdi Kredilere
-125 -363 -3 -148
Diğer
-11.926 -7.253 -4.515 -3.579
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-g) -58.834 -40.565 -25.258 -11.198
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -13.045 483 1.848 -3.214
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-23.634 229 -3.255 -3.349
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
44 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
10.589 210 5.103 135
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 58.831 45.157 22.065 12.191
FAALİYET BRÜT KÂRI
154.008 81.137 60.932 27.349
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(IV-f) -1.411 -1.665 -851 -192
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -41.830 -23.967 -19.328 -8.463
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
110.767 55.505 40.753 18.694
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-h) 110.767 55.505 40.753 18.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-ı) -26.076 -13.185 -9.137 -3.781
Cari Vergi Karşılığı
-29.754 -5.214 -14.300 -1.197
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.112 -12.273 94 -2.584
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.790 4.302 5.069 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
84.691 42.320 31.616 14.913
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
84.691 42.320 31.616 14.913
Grubun Karı (Zararı)
84.691 42.320 31.616 14.913
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718224


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
123.556 Değişim: 0,00% Hacim : 12.769 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 121.504 21.01.2020 Yüksek 123.804
Açılış: 121.887
5,9358 Değişim: 0,02%
Düşük 5,9273 22.01.2020 Yüksek 5,9404
Açılış: 5,9346
6,5772 Değişim: -0,06%
Düşük 6,5707 22.01.2020 Yüksek 6,5846
Açılış: 6,5814
296,46 Değişim: -0,34%
Düşük 296,31 22.01.2020 Yüksek 297,69
Açılış: 297,47
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.