KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 19:11
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 23.423.115 -282.632 10.117.276 -41.480.988 -6.246.356 29.022.248 29.022.248
Transferler
-9.524 -6.236.832 6.246.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-350.283 2.700 -13.772.102 -14.119.685 -14.119.685
Dönem Sonu Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 25.063.308 -279.932 10.117.276 -47.717.820 -13.770.102 14.902.563 14.902.563
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 25.063.308 -279.932 10.117.276 -47.717.820 -13.772.102 14.902.563 14.902.563
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-652.246 -652.246 -652.246
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-13.772.102 13.772.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.113.143 -150.964 -30.856.294 -9.894.115 -9.894.115
Sermaye Arttırımı
27.150.000 27.150.000 27.150.000
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -430.896 10.117.276 -62.142.168 -30.856.294 31.506.202 31.506.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.548.234 671.053
Dönem Karı (Zararı)
-30.856.294 -13.772.102
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.653.808 13.140.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 3.520.632 3.010.653
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.562.965 1.337.090
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
159.159 45.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
159.159 45.757
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.435.576 8.638.777
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -312.051 -65.933
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 5.438.083 4.068.741
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-773.540 -93.035
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
83.084 4.729.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.099.096 2.554.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
57.906 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.188.121 -2.381.924
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 6.595 -64.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.750.720 1.302.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.165.741 -381.807
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.611.102 -20.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.776.843 -360.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.667.446 -97.948
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.842 25.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.690.288 -123.264
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
25.759.982 23.966.347
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.079.899 -17.257.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.292.533 -1.708.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-528.724 94.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.763.809 -1.802.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-482.538 70.416
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.901.099 52.617
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.901.099 52.617
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.888.578 -3.341.346
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.548.234 671.053
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-377.907 -607.999
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -57.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.639 225.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -383.546 -775.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.368.514 -539.462
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.150.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.150.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.440.000 12.660.838
Kredilerden Nakit Girişleri
5.440.000 12.660.838
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.817.477 -9.000.364
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.945.931 -18.670.371
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-1.613.211 -937.360
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.258.335 10.607.367
Ödenen Faiz
-5.453.088 -4.265.869
Alınan Faiz
25 312.051 65.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.801.813 -476.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.801.813 -476.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
519.452 995.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.321.265 519.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.321.265 519.452
Ticari Alacaklar
6.556.703 11.101.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.682.139 71.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.874.564 11.030.046
Diğer Alacaklar
1.504.564 2.526.572
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 6.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.504.564 2.520.419
Stoklar
9 7.130.057 32.311.028
Peşin Ödenmiş Giderler
6.491.227 12.528.554
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 309.729 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.181.498 12.528.554
Diğer Dönen Varlıklar
1.667.735 3.347.486
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 46.927 17.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.620.808 3.329.554
ARA TOPLAM
35.671.551 62.334.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.671.551 62.334.175
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 279.521 245.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
279.521 245.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 0 57.906
Maddi Duran Varlıklar
12 47.376.880 24.328.980
Arazi ve Arsalar
5.080.000 2.032.447
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.843.497 1.560.110
Binalar
3.672.736 2.651.914
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.141.815 17.754.384
Taşıtlar
347.970 29.062
Mobilya ve Demirbaşlar
290.862 301.063
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 180.370 232.179
Diğer Haklar
180.370 232.179
Peşin Ödenmiş Giderler
6.608.861 8.100.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.608.861 8.100.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.445.632 32.964.365
TOPLAM VARLIKLAR
90.117.183 95.298.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 1.653.204
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.810.105 6.698.537
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 20.871.546
Ticari Borçlar
17.861.931 29.314.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 528.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.861.931 28.785.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 581.497 623.107
Diğer Borçlar
8 6.631.072 13.089
Ertelenmiş Gelirler
15.761.651 13.252.483
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 15.729.595 13.169.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 32.056 83.166
Kısa Vadeli Karşılıklar
842.249 495.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 430.000 455.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 412.249 40.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.517 16.012
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.517 6.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 9.495
ARA TOPLAM
48.495.022 72.938.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.495.022 72.938.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.713.577 4.714.875
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.561.201 1.692.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.561.201 1.692.006
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 4.841.181 1.050.921
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.115.959 7.457.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.610.981 80.395.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.506.202 14.902.563
Ödenmiş Sermaye
20 54.300.000 27.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
796.841 796.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.745.555 24.783.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.745.555 24.783.376
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 46.176.451 25.063.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-430.896 -279.932
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -62.142.168 -47.717.820
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.856.294 -13.772.102
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.506.202 14.902.563
TOPLAM KAYNAKLAR
90.117.183 95.298.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 115.511.660 94.945.890
Satışların Maliyeti
21 -105.075.335 -88.079.157
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.436.325 6.866.733
BRÜT KAR (ZARAR)
10.436.325 6.866.733
Genel Yönetim Giderleri
23 -5.058.059 -4.906.757
Pazarlama Giderleri
23 -5.533.741 -4.278.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.733.108 3.301.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -30.328.428 -11.822.616
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.750.795 -10.839.424
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 384.876 134.255
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -7.418 -4.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 0 -4.594
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.373.337 -10.714.077
Finansman Gelirleri
26 0 0
Finansman Giderleri
26 -9.671.078 -5.439.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-32.044.415 -16.154.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.188.121 2.381.924
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.188.121 2.381.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.856.294 -13.772.102
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.856.294 -13.772.102
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.856.294 -13.772.102
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 28 -1,08590000 -0,50730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.962.179 -347.583
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 26.145.411 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-188.705 3.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.994.527 -350.958
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-5.032.268 -350.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
37.741 -675
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.962.179 -347.583
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.894.115 -14.119.685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-9.894.115 -14.119.685http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744248


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 1,28% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8666 Değişim: -0,06%
Düşük 7,8655 27.11.2020 Yüksek 7,8749
Açılış: 7,8717
9,3823 Değişim: -0,06%
Düşük 9,3716 27.11.2020 Yüksek 9,3910
Açılış: 9,388
458,02 Değişim: -0,01%
Düşük 457,82 27.11.2020 Yüksek 458,37
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.