KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 22:53
KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.1 9.965.713 10.690.788
Satışların Maliyeti
16.2 -930.928 -1.942.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.034.785 8.747.877
BRÜT KAR (ZARAR)
9.034.785 8.747.877
Genel Yönetim Giderleri
17.1 -4.224.246 -2.426.312
Pazarlama Giderleri
17.2 -1.849.269 -1.884.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 1.266.946 389.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -56.699 -78.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.171.517 4.748.050
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.1 4.558.186 64.462
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.2 -215.959 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.513.744 4.812.512
Finansman Gelirleri
21.1 115.483 499
Finansman Giderleri
21.2 -15.712 -12.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.613.515 4.801.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-960.961 -910.668
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.058.705 -965.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 97.744 55.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.652.554 3.890.341
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 7.652.554 3.890.341
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.652.554 3.890.341
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,00100000 1,52600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 7.513 -1.958.512 2.351.804 12.654.185 12.654.185
Transferler
109.130 2.242.674 -2.351.804 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.810 3.890.341 3.874.531 3.874.531
Dönem Karı (Zararı)
23 3.890.341 3.890.341 3.890.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.810 -15.810 -15.810
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 -8.297 109.130 284.162 3.890.341 16.528.716 16.528.716
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 -8.297 109.130 284.162 3.890.341 16.528.716 16.528.716
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
15,6 16.259.442 16.259.442 16.259.442
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
16.259.442 16.259.442 16.259.442
Transferler
3.890.341 -3.890.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.993 7.652.554 7.636.561 7.636.561
Dönem Karı (Zararı)
23 7.652.554 7.652.554 7.652.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.993 -15.993 -15.993
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 16.259.442 -24.290 109.130 4.174.503 7.652.554 40.424.719 40.424.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.006.628 2.935
Dönem Karı (Zararı)
23 7.652.554 3.890.341
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.652.554 3.890.341
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
497.399 -39.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.410 3.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
591.733 11.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 591.733 11.969
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -97.744 -55.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.408.116 -3.442.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.459.877 -4.295.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.459.877 -4.295.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.558.186 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.558.186 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.508 -94.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-7 17.508 -94.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 31.998 2.303
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.054.037 1.099.988
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 2.938.963 315.604
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 115.074 784.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
402.882 -154.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 402.882 -154.012
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.558.069 407.954
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -551.441 -405.019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.004.731 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-11.004.731 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.897 2.935
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.897 2.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.540 4.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.437 7.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 7.652.554 3.890.341
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.993 -15.810
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -19.991 -19.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.998 3.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 3.998 3.953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.993 -15.810
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.636.561 3.874.531
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.636.561 3.874.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.437 7.540
Ticari Alacaklar
2.766.214 7.226.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 - 7 2.766.214 7.226.091
Diğer Alacaklar
8 4.558.186 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.558.186 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 892 22.125
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
892 22.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 551.441 405.019
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
7.886.170 7.660.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.886.170 7.660.775
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
37.982.320 9.862.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.982.320 9.862.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 37.982.320 9.862.387
Diğer Alacaklar
8 543 543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
543 543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.887 10.297
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.887 10.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 208.742 107.462
Diğer Duran Varlıklar
1.112.892 1.089.522
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.112.892 1.089.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.311.384 11.070.211
TOPLAM VARLIKLAR
47.197.554 18.730.986
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
60.860 43.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.860 43.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 72.532 40.534
Diğer Borçlar
8 3.895.604 934.305
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 - 8 3.360.038 421.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 535.566 513.230
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.058.705 965.967
Kısa Vadeli Karşılıklar
146.775 146.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 146.775 146.775
ARA TOPLAM
5.234.476 2.130.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.234.476 2.130.933
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
681.057 69.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 681.057 69.333
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 857.302 2.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.538.359 71.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.772.835 2.202.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.424.719 16.528.716
Ödenmiş Sermaye
15.1 2.550.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.2 9.703.380 9.703.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.235.152 -8.297
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 16.259.442 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.290 -8.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 -24.290 -8.297
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.4 109.130 109.130
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.5 4.174.503 284.162
Net Dönem Karı veya Zararı
23 7.652.554 3.890.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.424.719 16.528.716
TOPLAM KAYNAKLAR
47.197.554 18.730.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744442


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: -0,73% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.299 23.11.2020 Yüksek 1.336
Açılış: 1.329
7,8842 Değişim: 3,48%
Düşük 7,6149 23.11.2020 Yüksek 7,9540
Açılış: 7,619
9,3053 Değişim: 2,92%
Düşük 9,0241 23.11.2020 Yüksek 9,4632
Açılış: 9,0417
464,39 Değişim: 1,21%
Düşük 457,94 23.11.2020 Yüksek 477,72
Açılış: 458,85
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.