KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:52

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 454.737.403 356.884.343
Satışların Maliyeti
24 -437.921.291 -339.494.234
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.816.112 17.390.109
BRÜT KAR (ZARAR)
16.816.112 17.390.109
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -8.146.245 -8.852.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 5.724.536 5.083.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -24.211.950 -5.929.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.817.547 7.691.640
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 9.455 1.812.387
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -5.737.788 -1.227.857
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.545.880 8.276.170
Finansman Gelirleri
29 1.807.425 5.325.318
Finansman Giderleri
29 -2.558.318 -1.445.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.296.773 12.156.364
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.104.422 -4.123.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -957.456 -4.020.082
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 4.061.878 -103.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.192.351 8.032.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.192.351 8.032.618
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.192.351 8.032.618
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,17510000 0,10660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 112.832 45.166.514 -202.432 916.325 6.027.672 10.058.356 137.429.267 137.429.267
Transferler
23 -873.381 10.931.737 -10.058.356 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.832 -49.758 8.032.618 7.916.028 7.916.028
Dönem Karı (Zararı)
8.032.618 8.032.618 8.032.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.832 -49.758 -116.590 -116.590
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23-5 5.246.719 5.246.719 5.246.719
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23 -2.051.949 2.051.949 -2.051.949 -2.051.949 -2.051.949
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.293.133 -269.264 2.968.274 14.907.460 8.032.618 148.540.065 148.540.065
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.293.133 -269.264 2.968.274 14.907.460 8.032.618 148.540.065 148.540.065
Transferler
23 873.381 8.905.999 8.032.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.956.053 -160.499 36.328.501 -13.192.351 40.931.704 40.931.704
Dönem Karı (Zararı)
-13.192.351 -13.192.351 -13.192.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.956.053 -160.499 36.328.501 54.124.055 54.124.055
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 189.471.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.824.221 105.139.435
Dönem Karı (Zararı)
-13.192.351 8.032.618
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.192.351 8.032.618
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.261.669 14.492.160
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 9.797.264 7.769.543
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.217.164 415.643
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.687.132 415.643
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.530.032 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.593.035 2.922.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 177.271 222.323
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 9.415.764 2.700.475
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.032.490 -122.570
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -2.042.142 -122.570
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 4.074.632 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.680.435 -617.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 2.680.435 -617.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -4.061.878 4.123.746
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.159 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.159 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
61.795.843 84.974.711
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
59.661 -72.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.507.994 -4.845.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 6.127.585 -1.734.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -619.591 -3.111.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.284.051 41.737.122
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 3.917.253 41.152.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.366.798 584.440
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 359.858 901.318
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.655.448 -76.256
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.914.129 1.285.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 -599.387 402.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.513.516 882.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 102.608 -91.063
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.227.807 50.640.831
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 48.792.541 46.320.655
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 435.266 4.320.176
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -1.674.097 -4.512.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.330.720 8.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -635.560 8.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-695.160 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
75.865.161 107.499.489
Ödenen Faiz
9-27 -3.509.497 0
Alınan Faiz
9-27 1.468.557 -2.360.054
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.455.663 -107.758.395
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-72.314.747 -105.501.445
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 779 2.372.201
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
779 2.372.201
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -3.793.260 -4.629.151
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.791.116 -4.629.151
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.144 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-348.435 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.167 3.250.937
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
23 0 -2.051.949
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.246.719
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 56.167
Kredilerden Nakit Girişleri
0 56.167
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -56.167 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -56.167 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.687.609 631.977
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.399.866 -49.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.287.743 582.219
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.956 1.035.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
330.213 1.617.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.192.351 8.032.618
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.795.554 -66.832
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.951.170 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -205.768 -83.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.949.848 16.708
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.995.117 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 45.269 16.708
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
36.328.501 -49.758
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 36.328.501 -49.758
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.124.055 -116.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.931.704 7.916.028
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.931.704 7.916.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 330.213 1.617.956
Finansal Yatırımlar
8 142.196 201.857
Ticari Alacaklar
9 21.003.987 28.216.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 17.360.843 23.380.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.643.144 4.836.495
Diğer Alacaklar
10 1.246.526 6.450.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 3.917.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.246.526 2.533.342
Stoklar
12 4.409.874 4.769.732
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.528.840 856.951
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.528.840 856.951
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 647.564 12.004
ARA TOPLAM
30.309.200 42.125.875
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 914.518 914.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.223.718 43.040.393
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 181.503 261.485
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 181.503 261.485
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 3.985.000 6.317.000
Maddi Duran Varlıklar
15 314.353.864 195.369.175
Arazi ve Arsalar
15.353.876 14.956.030
Binalar
293.111.359 176.248.959
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.215.385 1.198.766
Taşıtlar
310.951 157.319
Mobilya ve Demirbaşlar
1.096
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.072 Değişim: 0,61% Hacim : 7.320 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.309 13.09.2019 Yüksek 103.258
Açılış: 102.707
5,7222 Değişim: 0,62%
Düşük 5,7034 16.09.2019 Yüksek 5,7239
Açılış: 5,7034
6,3366 Değişim: 0,67%
Düşük 6,3156 16.09.2019 Yüksek 6,3388
Açılış: 6,3156
273,74 Değişim: 0,58%
Düşük 272,96 16.09.2019 Yüksek 273,93
Açılış: 272,96
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.