KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.08.2018 - 14:41
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 185.144.152 149.175.204 106.435.735 82.174.291
Satışların Maliyeti
24 -178.362.582 -144.015.174 -102.027.309 -79.161.406
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.781.570 5.160.030 4.408.426 3.012.885
BRÜT KAR (ZARAR)
6.781.570 5.160.030 4.408.426 3.012.885
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -2.135.016 -2.783.869 -1.012.804 -1.714.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 3.039.524 2.658.926 1.369.425 1.242.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -15.574.767 -1.920.758 -13.143.293 -1.268.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.888.689 3.114.329 -8.378.246 1.272.708
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 9.393 743.103 1.541 717.154
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -7.174 -78.217 0 -31.538
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.886.470 3.779.215 -8.376.705 1.958.324
Finansman Gelirleri
29 1.160.616 5.062.491 593.136 3.798.746
Finansman Giderleri
29 -838.383 -561.343 -496.363 -317.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.564.237 8.280.363 -8.279.932 5.439.506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.052.228 -968.023 1.997.544 -353.943
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.033.250 -2.363.796 -738.929 -1.528.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 3.085.478 1.395.773 2.736.473 1.174.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.512.009 7.312.340 -6.282.388 5.085.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.512.009 7.312.340 -6.282.388 5.085.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.512.009 7.312.340 -6.282.388 5.085.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,07320000 0,09700000 0,08340000 0,06750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 112.832 45.166.514 -202.432 916.325 6.027.672 10.058.356 137.429.267 137.429.267
Transferler
23 -436.691 10.495.047 -10.058.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.764 -736.148 7.312.340 6.556.428 6.556.428
Dönem Karı (Zararı)
7.312.340 7.312.340 7.312.340
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.764 -736.148 -755.912 -755.912
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23-5 5.246.719 5.246.719 5.246.719
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23 -2.051.949 2.051.949 -2.051.949 -2.051.949 -2.051.949
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.729.823 -222.196 -736.148 2.968.274 14.470.770 7.312.340 147.180.465 147.180.465
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.293.133 -269.264 -49.758 2.968.274 14.907.460 8.032.618 148.540.065 148.540.065
Transferler
23 -436.691 8.469.309 -8.032.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-244.857 27.966.732 -5.512.009 22.209.866 22.209.866
Dönem Karı (Zararı)
-5.512.009 -5.512.009 -5.512.009
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-244.857 27.966.732 27.721.875 27.721.875
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 43.856.442 -514.121 27.916.974 2.968.274 23.376.769 -5.512.009 170.749.931 170.749.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.495.871 103.955.654
Dönem Karı (Zararı)
-5.512.009 7.312.340
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.512.009 7.312.340
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.787.135 3.004.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 4.229.555 3.586.250
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
762.871 267.019
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 762.871 267.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.480.264 644.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 271.518 555.056
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 11.208.746 89.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-603.236 -97.207
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -1.099.582 -789.169
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 496.346 691.962
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -3.085.478 -1.395.773
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.159 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 3.159 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.352.994 93.642.442
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 16.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.769.467 -2.692.187
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 2.656.990 -1.070.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.426.457 -1.621.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.255.617 37.651.650
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 3.416.789 37.550.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.838.828 101.049
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.157.831 -162.713
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -2.271.821 -989.693
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.573.988 -107.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 53.065 -260.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.520.923 152.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 286.947 -127.736
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.081.303 63.057.170
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -7.851.550 58.339.108
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.770.247 4.718.062
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -2.471.614 -2.625.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.717.510 -376.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -1.099.377 -376.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-618.133 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
922.132 103.959.396
Ödenen Faiz
9-27 -12.887 0
Alınan Faiz
9-27 586.626 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -3.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.787.955 -105.153.558
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -105.501.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.109 808.319
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.109 808.319
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.789.064 -460.432
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.789.064 -460.432
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.167 3.194.770
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.051.949
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 0 -2.051.949
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.246.719
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -56.167 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -56.167 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-348.251 1.996.866
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
854.010 -736.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
505.759 1.260.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.956 1.035.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.123.715 2.296.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.512.009 7.312.340 -6.282.388 5.085.563
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-244.857 -19.764 -155.484 -25.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -313.918 -24.705 -202.202 -31.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.061 4.941 46.718 6.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 69.061 4.941 46.718 6.350
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.966.732 -736.148 15.933.335 -736.148
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 27.966.732 -736.148 15.933.335 -736.148
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.721.875 -755.912 15.777.851 -761.548
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.209.866 6.556.428 9.495.463 4.324.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.209.866 6.556.428 9.495.463 4.324.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.123.715 1.617.956
Finansal Yatırımlar
8 138.312 201.857
Ticari Alacaklar
9 31.239.149 28.216.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 20.853.755 23.380.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 10.385.394 4.836.495
Diğer Alacaklar
10 1.284.134 6.450.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 500.464 3.917.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 783.670 2.533.342
Stoklar
12 5.927.563 4.769.732
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.022.136 856.951
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.022.136 856.951
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.174.926 12.004
ARA TOPLAM
44.909.935 42.125.875
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 914.518 914.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.824.453 43.040.393
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 172.329 261.485
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 172.329 261.485
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 6.317.000 6.317.000
Maddi Duran Varlıklar
15 221.728.043 195.369.175
Arazi ve Arsalar
14.956.030 14.956.030
Binalar
201.309.340 176.248.959
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.316.965 1.198.766
Taşıtlar
309.831 157.319
Mobilya ve Demirbaşlar
824.229 865.934
Özel Maliyetler
3.011.648 1.942.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 20.083.618 21.774.523
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
19.990.542 21.674.199
Diğer Haklar
93.076 100.324
Peşin Ödenmiş Giderler
13 67.498 29.923
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
67.498 29.923
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
248.368.488 223.752.106
TOPLAM VARLIKLAR
294.192.941 266.792.499
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 56.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 56.167
Banka Kredileri
8 0 56.167
Ticari Borçlar
9 21.807.019 16.246.755
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 1.454.485 1.324.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 20.352.534 14.922.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 725.602 438.655
Diğer Borçlar
10 29.310.584 24.815.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 7.574.951 10.077.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 21.735.633 14.738.127
Ertelenmiş Gelirler
13 6.027.993 5.842.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.033.250 1.651.382
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-21 21.502.901 10.069.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 367.413 142.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 21.135.488 9.926.742
ARA TOPLAM
80.407.349 59.120.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.407.349 59.120.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10 32.482.253 43.058.685
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 30.894.154 36.243.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.588.099 6.815.358
Ertelenmiş Gelirler
13 9.131.460 11.788.391
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 753.475 461.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 753.475 461.751
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 668.473 3.823.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.035.661 59.131.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.443.010 118.252.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
170.749.931 148.540.065
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.342.321 44.023.869
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.342.321 44.023.869
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.856.442 44.293.133
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-514.121 -269.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.916.974 -49.758
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.916.974 -49.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 23.376.769 14.907.460
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.512.009 8.032.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
170.749.931 148.540.065
TOPLAM KAYNAKLAR
294.192.941 266.792.499http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705085


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.115 Değişim: 2,03% Hacim : 10.743 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.556 12.12.2019 Yüksek 110.115
Açılış: 108.556
5,7767 Değişim: -0,22%
Düşük 5,7757 13.12.2019 Yüksek 5,7922
Açılış: 5,7892
6,4641 Değişim: 0,22%
Düşük 6,4332 13.12.2019 Yüksek 6,4845
Açılış: 6,4496
272,17 Değişim: -0,53%
Düşük 271,93 13.12.2019 Yüksek 273,81
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.