KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:01
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 3.252 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
127.877 2.443.683 -2.571.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-177 -177 -1.391.250 -1.391.427 -1.391.427
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
600.000 600.000 600.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 600.000 3.075 136.488 2.604.709 -1.391.250 3.953.022 3.953.022
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603
Transferler
-1.114.262 1.114.262 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.816 -5.816 -89.650 -95.466 -95.466
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 -1.148 -1.148 136.488 -1.102.809 -89.650 4.136.137 4.136.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
634.847 -413.255
Dönem Karı (Zararı)
-89.650 -1.391.250
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-89.650 -1.391.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
885.864 192.250
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.612 5.889
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
104.197 213.024
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 104.197 213.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
806.304 18.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 31.568 18.728
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 774.736
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.630 2.027
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 1.630 2.027
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -31.879 -47.418
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-158.981 830.608
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.262 875.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.2 -30.814 841.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.448 34.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.122 -673
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.638 -673
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -58.898 -25.470
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.714 -5.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.2 -56.151 -9.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -563 3.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 8.546 -721
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.531 -13.037
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -14.531 -13.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
637.233 -368.392
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -2.386 -44.863
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.704.704 880.088
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.711.834
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 880.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.130 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.719
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.411
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 600.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 600.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.339.551 1.066.833
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.339.551 1.066.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.291.135 280.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.630.686 1.346.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.630.686 1.291.135
Finansal Yatırımlar
0 2.816.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 0 2.816.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7-4-2 220.952 186.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 131.939 101.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 89.013 84.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 3.638 1.516
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.638
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 58.898 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 58.898 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 112.299 109.913
ARA TOPLAM
5.026.473 4.405.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.026.473 4.405.396
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 100
Maddi Duran Varlıklar
10 12.515 9.875
Mobilya ve Demirbaşlar
10 12.515 9.875
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.494 2.616
Bilgisayar Yazılımları
1.494 2.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 20.384 11.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.493 24.507
TOPLAM VARLIKLAR
5.060.966 4.429.903
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 11.577 67.772
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 4.855 60.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.722 7.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.114 4.568
Diğer Borçlar
8 34.831 49.362
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 34.831 49.362
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 25.780 11.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 25.780 11.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 774.736
ARA TOPLAM
860.038 133.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
860.038 133.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 63.912 40.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 63.912 40.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 879 24.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.791 65.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
924.829 198.300
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.136.137 4.231.603
Ödenmiş Sermaye
15 5.193.256 5.193.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -1.148 4.668
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.148 4.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.148 4.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 136.488 136.488
Yasal Yedekler
15 136.488 136.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.102.809 11.453
Net Dönem Karı veya Zararı
-89.650 -1.114.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.136.137 4.231.603
TOPLAM KAYNAKLAR
5.060.966 4.429.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.583.343 2.328.042 4.054.077 463.380
Satışların Maliyeti
16 -3.087.615 -3.069.549 -3.085.035 -3.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.495.728 -741.507 969.042 460.012
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.495.728 -741.507 969.042 460.012
Genel Yönetim Giderleri
17 -823.452 -659.935 -373.975 -340.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.386 23.306 2.407 2.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -778.372 -2.834 -775.571 472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-98.710 -1.380.970 -178.097 122.150
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 83.018 567.563 49.192 326.216
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -104.197 -625.211 560.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-119.889 -1.438.618 431.794 448.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-119.889 -1.438.618 431.794 448.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 30.239 47.368 -125.090 -54.598
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 30.239 47.368 -125.090 -54.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.650 -1.391.250 306.704 393.768
DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.650 -1.391.250 306.704 393.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-89.650 -1.391.250 306.704 393.768
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,04500000 -0,69600000 0,15300000 0,19700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 -5.816 -177 6.657 -1.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -7.456 -227 8.535 -1.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 1.640 50 -1.878 296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 1.640 50 -1.878 296
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.816 -177 6.657 -1.051
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.466 -1.391.427 313.361 392.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.466 -1.391.427 313.361 392.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867552


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.