KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 18:28

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Karı (Zararı)
-59.589 -59.589 -59.589
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -59.589 1.940.411 1.940.411
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 169.637 2.169.637 2.169.637
Transferler
8.611 161.026 -169.637
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
928 928
Dönem Karı (Zararı)
4.376.073 4.376.073 4.376.073
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
928
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 928 8.611 161.026 4.376.073 6.546.638 6.546.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.617.339 -53.348
Dönem Karı (Zararı)
4.376.073 -59.589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.865.270 3.009
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.834 3.009
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.129.802
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-18-19 -3.129.802
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.258.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 14.863
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.233.002
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 10.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-748.843 10.271
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-737.779 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.2 -649.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -88.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.424 -326
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.424 -326
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -38.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.380 593
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.2 2.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 30 593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -1.144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.138 10.004
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 25.138 10.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.761.960 -46.309
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-144.621 -7.039
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.829.504 -23.572
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
24 -2.828.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.306 -23.572
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.306 -11.634
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -11.938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.212.165 1.923.080
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.212.165 1.923.080
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.038.437 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
826.272 1.923.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5-23 826.272 2.038.437
Finansal Yatırımlar
5.958.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6-23 5.958.000
Ticari Alacaklar
7-4 894.719 167.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 799.390 160.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 95.329 7.799
Diğer Alacaklar
8 480 1.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 480 1.904
Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.862
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.862
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 123.850 22.330
ARA TOPLAM
7.842.183 2.230.592
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.842.183 2.230.592
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 100
Maddi Duran Varlıklar
10 18.758 20.358
Mobilya ve Demirbaşlar
10 18.758 20.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.400 14.328
Diğer Haklar
11 11.400 14.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.258 36.622
TOPLAM VARLIKLAR
7.872.441 2.267.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 12.018 9.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 4.396 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.622 7.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.105 10.249
Diğer Borçlar
8 52.533 27.395
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 52.533 27.395
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 550.442 43.101
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.898
ARA TOPLAM
633.996 90.531
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.996 90.531
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.969 5.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.969 5.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 681.838 1.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
691.807 7.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.325.803 97.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.546.638 2.169.637
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 928
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 928
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 928
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 8.611
Yasal Yedekler
15 8.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 161.026
Net Dönem Karı veya Zararı
4.376.073 169.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.546.638 2.169.637
TOPLAM KAYNAKLAR
7.872.441 2.267.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.388.607 2.174.491
Satışların Maliyeti
16 -514.614 -2.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.873.993 2.172.320
BRÜT KAR (ZARAR)
2.873.993 2.172.320
Genel Yönetim Giderleri
17 -491.673 -101.983 -259.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.527 624 2.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.981 -6.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.376.866 -101.359 1.909.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.348.957 46.927 -927.468
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -117.010 -5.157 -117.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.608.813 -59.589 865.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.608.813 -59.589 865.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.232.740 0 -189.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -550.442 -432.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -682.298 243.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.376.073 -59.589 675.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.376.073 -59.589 675.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.376.073 -59.589 675.983
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 2,18800000 -0,02900000 0,33800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 928 -3.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.190 -5.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -262 1.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -262 1.100
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
928 -3.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.377.001 -59.589 672.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.377.001 -59.589 672.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703195


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.384 Değişim: 3,67% Hacim : 2.927 Mio.TL Son veri saati : 11:49
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.474
Açılış: 98.406
5,7801 Değişim: -0,78%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4344 Değişim: -0,83%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
276,41 Değişim: -1,09%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.