KAP ***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:57
KAP ***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
125.000 95.000 125.000
Satışların Maliyeti
-325.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.000 -230.105 125.000
BRÜT KAR (ZARAR)
125.000 -230.105 125.000
Genel Yönetim Giderleri
-2.222.317 -1.285.713 -1.633.412 -745.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
338.916 64.662 357.428 539.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-214.312 -10.104.194 -207.399 -1.723.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.972.713 -11.555.350 -1.358.383 -1.929.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
739.734 1.708.555 437.482 127.146
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.118 -1.648.157 -15.118 -118.658
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.248.097 -11.494.952 -936.019 -1.920.833
Finansman Giderleri
-2.222.490 -99.929 -2.147.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.470.587 -11.594.881 -3.083.511 -1.920.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
625.630 -989.869 583.735 450.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
625.630 -989.869 583.735 450.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.844.957 -12.584.750 -2.499.776 -1.470.356
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.844.957 -12.584.750 -2.499.776 -1.470.356
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.844.957 -12.584.750 -2.499.776 -1.470.356
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.286 584.229
Dönem Karı (Zararı)
-2.844.957 -12.584.750
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.844.957 -12.584.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.407.007 7.818.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.000.942 459.380
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-56.913
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-56.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-133.882 59.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-133.882 59.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.222.490 6.249.433
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.222.490 99.929
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.149.504
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-625.630 989.869
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
60.398
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
60.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
724.768 5.350.170
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-395.260 69.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-395.260 69.131
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-325.105
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-147.106
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-221.437 5.746.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-221.437 5.746.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
379.029
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.736 -927.297
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-927.412
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-141.736 115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.251.278 786.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.251.278 1.998.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.211.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
286.818 584.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-71.532
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
382.152 60.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
689.280 60.398
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
689.280 60.398
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-307.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-593.547 -643.340
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-593.547 -643.340
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-593.547 -643.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.891 1.287
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.891 1.287
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.832 5.640
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.723 6.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13.723 9.832
Ticari Alacaklar
395.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
395.260
Diğer Alacaklar
2.676.272 2.500.708
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.261.953 2.467.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
414.319 33.679
Stoklar
24.700 24.700
Peşin Ödenmiş Giderler
200.067 39.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
200.067 39.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.191 8.191
Diğer Dönen Varlıklar
359.641 393.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
359.641 393.469
ARA TOPLAM
3.677.854 2.976.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.677.854 2.976.775
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
90.000 90.000
Diğer Finansal Yatırımlar
90.000 90.000
Maddi Duran Varlıklar
170.883.646 187.058.194
Diğer Maddi Duran Varlıklar
170.883.646 187.058.194
Peşin Ödenmiş Giderler
13.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.086
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
170.973.646 187.161.280
TOPLAM VARLIKLAR
174.651.500 190.138.055
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.859.841 1.037.740
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.859.841 1.037.740
Banka Kredileri
4.859.841 1.037.740
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.087.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.087.500
Banka Kredileri
2.087.500
Ticari Borçlar
641.923 863.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
641.923 863.360
Diğer Borçlar
59.344.238 84.009.922
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
53.320.967 49.505.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.023.271 34.504.794
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.000 361.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.000 361.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.256.470 2.254.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.917
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.254.553 2.2 27.087.074 281.046
ARA TOPLAM
94.299.546 90.895.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.299.546 90.895.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.367.142 54.620.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.367.142 54.620.689
Banka Kredileri
54.367.142 54.620.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
540.317 161.288
Uzun Vadeli Karşılıklar
278.168 412.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
278.168 412.050
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
160.797 798.530
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.346.424 55.992.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.645.970 146.888.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.005.530 43.250.044
Ödenmiş Sermaye
162.000.000 162.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.445.251 24.445.251
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-344.283 -344.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.877.512 10.877.512
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.048.816 -19.048.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.821.825 69.209.382
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
53.821.825 69.209.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.451 41.451
Yasal Yedekler
41.451 41.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-203.942.453 -188.458.343
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.844.957 -15.472.110
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.005.530 43.250.044
TOPLAM KAYNAKLAR
174.651.500 190.138.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 76.954.876 41.451 -203.708.658 -7.678.582 43.538.751 43.538.751
Diğer Düzeltmeler
-11.145.327 -11.145.327 -11.145.327
Transferler
-16.977.862 -10.424.370 10.424.370 -16.977.862 -16.977.862
Dönem Karı (Zararı)
-12.584.750 -12.584.750 -12.584.750
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 59.977.014 41.451 -225.278.355 -9.838.962 2.830.812 2.830.812
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 69.209.382 41.451 -188.458.343 -15.472.110 43.250.044 43.250.044
Transferler
-15.484.110 15.472.110 -12.000 -12.000
Dönem Karı (Zararı)
-2.844.957 -2.844.957 -2.844.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.909 -15.344.648 -15.387.557 -15.387.557
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 -42.909 53.864.734 41.451 -203.942.453 -2.844.957 25.005.530 25.005.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.844.957 -12.584.750 -2.499.776 -1.470.356
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.344.648 -7.745.494 15.344.648 -7.742.587
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.387.557 -8.944.372 15.372.570 -6.277.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.909 -27.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.198.878 -1.464.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.198.878 -1.464.687
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.344.648 -7.745.494 15.344.648 -7.742.587
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.499.691 -20.330.244 12.844.872 -9.212.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.499.691 -20.330.244 12.844.872 -9.212.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798136


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0910 Değişim: 0,09%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5696 Değişim: 0,18%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5747
Açılış: 9,5522
496,19 Değişim: 0,35%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 496,50
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.