KAP ***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:12
KAP ***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
-1.633.412 -745.588 -843.822 -416.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
357.428 539.599 56.456 532.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-207.399 -1.723.332 -154.773 -891.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.483.383 -1.929.321 -942.139 -775.295
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
437.482 127.146 55.399 -368.884
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.118 -118.658 0 -61.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.061.019 -1.920.833 -886.740 -1.205.179
Finansman Giderleri
-2.147.492 -2.147.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.208.511 -1.920.833 -3.034.232 -1.205.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
583.735 450.477 488.921 -136.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
583.735 450.477 488.921 -136.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.624.776 -1.470.356 -2.545.311 -1.341.847
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.624.776 -1.470.356 -2.545.311 -1.341.847
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.624.776 -1.470.356 -2.545.311 -1.341.847
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-474.884 -6.248
Dönem Karı (Zararı)
-2.624.776 -1.470.356
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.624.776 -1.470.356
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.183.797 547.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
743.515 306.254
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-56.913
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-56.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-66.562 34.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-66.562 34.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.147.492 648.594
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.147.492
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
648.594
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-583.735 -450.477
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.488
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8.488
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.209 916.676
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-551.151 8.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-551.151 8.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.552 4.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-130.552 4.620
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-66.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-509.527 1.025.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-509.527 1.025.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
298.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.000.732 -865.887
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-644.167
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.000.732 -221.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
743.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
743.986
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-399.770 -6.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-75.114
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
727.381 8.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.670 8.488
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.670 8.488
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
326.711
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-253.547
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-253.547
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-253.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.050 2.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.050 2.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.832 5.640
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.782 7.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.782 9.832
Ticari Alacaklar
551.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
551.151
Diğer Alacaklar
2.676.530 2.500.708
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.348.913 2.467.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
327.617 33.679
Stoklar
24.700 24.700
Peşin Ödenmiş Giderler
119.426 39.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
119.426 39.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.191 8.191
Diğer Dönen Varlıklar
348.199 393.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
348.199 393.469
ARA TOPLAM
3.736.979 2.976.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.736.979 2.976.775
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
90.000 90.000
Maddi Duran Varlıklar
171.141.073 187.058.194
Peşin Ödenmiş Giderler
13.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.086
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
171.231.073 187.161.280
TOPLAM VARLIKLAR
174.968.052 190.138.055
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.364.843 1.037.740
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.100.000 2.087.500
Ticari Borçlar
605.166 863.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
605.166 863.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
459.460 161.288
Diğer Borçlar
58.825.243 84.009.922
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
51.706.103 49.505.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.119.140 34.504.794
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.000 361.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.000 361.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.273.025 2.254.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.472
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.254.553 2.254.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.058.068 281.046
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.058.068 281.046
ARA TOPLAM
94.795.805 91.056.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.795.805 91.056.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.367.142 54.620.689
Uzun Vadeli Karşılıklar
345.488 412.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
345.488 412.050
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
206.919 798.530
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.919.549 55.831.269
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.715.354 146.888.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.252.698 43.250.044
Ödenmiş Sermaye
162.000.000 162.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.445.251 24.445.251
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-344.283 -344.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.877.512 10.877.512
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.048.816 -19.048.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.836.812 69.209.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.451 41.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-203.930.453 -188.458.343
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.624.776 -15.472.110
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.252.698 43.250.044
TOPLAM KAYNAKLAR
174.968.052 190.138.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 76.954.876 41.451 -203.708.658 -7.678.582 43.538.751 0 43.538.751
Transferler
-7.678.582 7.678.582
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.277.900 -6.277.900 -6.277.900
Dönem Karı (Zararı)
-1.470.356 -1.470.356 -1.470.356
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.893.971 7.893.971 7.893.971
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 70.676.976 41.451 -203.493.269 -1.470.356 43.684.466 43.684.466
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 69.209.382 41.451 -188.458.343 -15.472.110 43.250.044 43.250.044
Transferler
-15.472.110 15.472.110
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.922 -15.344.648 -15.372.570 -15.372.570
Dönem Karı (Zararı)
-2.624.776 -2.624.776 -2.624.776
Dönem Sonu Bakiyeler
10.877.512 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 -27.922 53.864.734 41.451 -203.930.453 -2.624.776 25.252.698 25.252.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.624.776 -1.470.356 -2.545.311 -1.341.847
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.344.648 -7.742.587 0 -3.790.274
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.372.570 -6.277.900 27.922 -1.713.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.922 -27.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.464.687 0 -2.076.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.464.687 -2.076.441
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.344.648 -7.742.587 0 -3.790.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.719.872 -9.212.943 -2.545.311 -5.132.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.719.872 -9.212.943 -2.545.311 -5.132.121http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781853


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.