KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 20:23

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 50.373.303 17.382.897
Satışların Maliyeti
31 -40.649.290 -12.975.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.724.013 4.407.021
BRÜT KAR (ZARAR)
9.724.013 4.407.021
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -1.928.255 -2.121.471
Pazarlama Giderleri
28-33 -533.855 -653.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.290.062 2.136.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.233.408 -588.810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.318.557 3.178.995
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.355.129 78.988
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.673.686 3.257.983
Finansman Giderleri
37 -611.824 -416.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.061.862 2.841.352
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.522.032 -582.647
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.671.978 -575.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 149.946 -7.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.539.830 2.258.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.539.830 2.258.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.539.830 2.258.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.221.450 864.519 -73.745 277.856 -1.528.206 280.789 13.043.663 13.043.663
Transferler
280.789 -280.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30-38 2.258.705 2.246.142 2.246.142
Dönem Karı (Zararı)
30 2.258.705 2.258.705 2.258.705
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -12.563 -12.563 -12.563
Dönem Sonu Bakiyeler
13.221.450 864.519 -86.308 277.856 -1.274.417 2.258.705 15.288.805 15.288.805
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.221.450 864.519 -86.308 277.856 -1.247.417 2.258.705 15.288.805 15.288.805
Transferler
2.258.705 -2.258.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30-38 33.196 4.539.830 4.573.026 4.573.026
Dönem Karı (Zararı)
30 4.539.830 4.539.830 4.539.830
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 33.196 33.196 33.196
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28 -49.027 -49.027 -49.027
Dönem Sonu Bakiyeler
13.221.450 864.519 -53.112 277.856 962.261 4.539.830 19.812.804 19.812.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.891.670 -1.114.637
Dönem Karı (Zararı)
4.539.830 2.258.705
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 4.539.830 2.258.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-992.027 -312.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.597.247 150.511
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.190 -141.491
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 18.190 -122.971
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.520
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-226.078 156.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -223.326 152.782
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.752 4.027
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -120
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.291.076 -775.631
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -1.189.742
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 414.111
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 1.666.047 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -374.971 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 1.522.032 582.647
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -284.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.145.525 -2.417.429
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.621.595 -1.373.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.621.595 -1.373.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.875.826 -604.726
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.595.444 -1.108.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.280.382 504.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.119.436 -273.110
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -4.601.320 -547.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.265.919 144.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 6.265.919 144.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -67.351 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.777.616 -107.198
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 471.418 -37.800
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.306.198 -69.398
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 437.965 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.149 343.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -172.493 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 79.344 343.507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.597.722 -470.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
281.396 -92.767
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-575.344 -551.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.499.442 -283.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.286.083 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 4.286.083 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.786.641 -283.637
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.784.251 -283.637
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -2.390
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.540.058 924.057
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.796.575 148.426
Kredilerden Nakit Girişleri
44 1.796.575 148.426
Ödenen Faiz
-284.636 -414.111
Alınan Faiz
28.119 1.189.742
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.830 -474.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.830 -474.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 358.133 832.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 505.963 358.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.539.830 2.258.705
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.196 -12.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 41.495 -16.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.299 3.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -8.299 3.544
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.196 -12.563
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.573.026 2.246.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.573.026 2.246.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
505.963 358.133
Ticari Alacaklar
20.493.869 3.515.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 20.493.869 3.515.493
Diğer Alacaklar
6-9 1.570.591 9.572.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 6.595.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.570.591 2.976.743
Stoklar
10 3.577.681 2.458.245
Peşin Ödenmiş Giderler
5.268.425 252.278
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.268.425 252.278
Diğer Dönen Varlıklar
168.534 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 168.534 0
ARA TOPLAM
31.585.063 16.156.336
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 34.500 34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.619.563 16.190.836
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
204.924 79.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 204.924 79.154
Maddi Duran Varlıklar
2.756.927 660.827
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 2.756.927 660.827
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.184 5.478
Markalar
17 7.184 5.478
Peşin Ödenmiş Giderler
44.673 459.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 44.673 459.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 442.491 288.586
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.456.199 1.493.545
TOPLAM VARLIKLAR
35.075.762 17.684.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.504.042 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.504.042 0
Banka Kredileri
47 1.504.042 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
58.877 51.153
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
58.877 51.153
Banka Kredileri
47 58.877 51.153
Diğer Finansal Yükümlülükler
59.050 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 59.050 0
Ticari Borçlar
8.478.924 546.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.478.924 546.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 72.337 139.688
Diğer Borçlar
2.140.321 362.705
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 471.418 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.668.903 362.705
Ertelenmiş Gelirler
787.173 349.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 787.173 349.208
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.657.884 157.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
153.551 189.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 72.923 106.303
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 80.628 83.380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.217 0
ARA TOPLAM
14.913.376 1.797.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.913.376 1.797.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.396 97.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.396 97.273
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 38.396 97.273
Uzun Vadeli Karşılıklar
311.186 501.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 311.186 501.133
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.582 598.406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.262.958 2.395.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.812.804 15.288.805
Ödenmiş Sermaye
30 13.221.450 13.221.450
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 864.519 864.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-53.112 -86.308
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.112 -86.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -53.112 -86.308
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
277.856 277.856
Yasal Yedekler
30 277.856 277.856
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 962.261 -1.247.417
Net Dönem Karı veya Zararı
30 4.539.830 2.258.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.812.804 15.288.805
TOPLAM KAYNAKLAR
35.075.762 17.684.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744338


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.