KAP ***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:06
KAP ***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
58.791 149.781
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
865.675 552.970
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-722.932 -358.181
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.707 9.012
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 12.685 40.809
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-32.126 -26.384
Ödenen Vergiler
-114.864 -50.706
Diğer
40.646 -17.739
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
724.142 210.418
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
479.701 -534.031
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
110.169 87.715
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
59.988 656.078
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
74.284 656
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
782.933 360.199
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
6,7 -9.283 -13.121
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6 4.491 8.930
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.792 -4.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
12 -474.901 -512.061
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-474.901 -512.061
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
40.339 29.597
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
343.579 -126.456
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 221.625 348.081
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 565.204 221.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 875.382 675.887
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
875.382 675.887
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
865.675 667.464
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.707 8.423
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-622.421 -404.336
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-610.891 -388.137
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.182 -6.748
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.348 -9.451
BRÜT KAR (ZARAR)
252.961 271.551
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -64.380 -52.012
Personel Giderleri
-30.933 -26.654
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.366 -216
Genel İşletme Giderleri
-32.081 -25.142
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
188.581 219.539
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 1.047.325 504.076
Bankalardan Alınan Faizler
63.669 33.298
Kambiyo İşlemleri Karı
964.055 429.748
Diğer
19.601 41.030
KARŞILIKLAR
18 -285.806 -87.295
Özel Karşılıklar
-216.494 -50.213
Genel Karşılıklar
-69.312 -37.082
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -969.832 -429.143
Kambiyo İşlemleri Zararı
-953.262 -428.535
Diğer
-16.570 -608
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.732 207.177
BİRLEŞME KARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.732 207.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-17.140 -55.411
Cari Vergi Karşılığı
-56.611 -47.657
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -7.754
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
39.471 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-36.872 151.766
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.872 151.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.872 151.766
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Bin Adet/Kuruş) 21 -0,23000000 0,95000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.872 151.766
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-32 -204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32 -204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -41 -255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.904 151.562


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 492.211 460.997 953.208 326.491 402.453 728.944
Nakit ve Nakit Benzerleri
492.211 460.997 953.208 326.491 402.453 728.944
KREDİLER (Net)
5.732.089 779.696 6.511.785 7.277.292 0 7.277.292
Finansman Kredileri
4 5.420.278 741.754 6.162.032 7.217.321 0 7.217.321
Tüketici Kredileri
339.449 0 339.449 536.384 0 536.384
Taksitli Ticari Krediler
5.080.829 741.754 5.822.583 6.680.937 0 6.680.937
Takipteki Alacaklar (Net)
5 311.811 37.942 349.753 59.971 0 59.971
Takipteki Finansman Kredileri
591.007 37.942 628.949 153.077 0 153.077
Özel Karşılıklar (-)
-279.196 0 -279.196 -93.106 0 -93.106
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 8.285 0 8.285 6.862 0 6.862
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 3.813 0 3.813 4.333 0 4.333
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 57.907 0 57.907 18.427 0 18.427
DİĞER AKTİFLER
10 68.461 3.581 72.042 40.020 498 40.518
ARA TOPLAM
6.362.766 1.244.274 7.607.040 7.673.425 402.951 8.076.376
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 1.733 0 1.733 695 0 695
Satış Amaçlı
1.733 0 1.733 695 0 695
AKTİF TOPLAMI
6.364.499 1.244.274 7.608.773 7.674.120 402.951 8.077.071
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
11 3.681.816 2.479.498 6.161.314 4.003.877 2.205.527 6.209.404
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 181.621 181.621 0 656.522 656.522
Tahviller
12 0 181.621 181.621 0 656.522 656.522
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
14 198.901 0 198.901 127.278 0 127.278
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
12.712 0 12.712 11.333 0 11.333
Genel Karşılıklar
179.220 0 179.220 109.908 0 109.908
Diğer Karşılıklar
6.969 0 6.969 6.037 0 6.037
CARİ VERGİ BORCU
8 27.126 0 27.126 13.693 0 13.693
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 188.101 10.410 198.511 186.366 5.604 191.970
ARA TOPLAM
4.095.944 2.671.529 6.767.473 4.331.214 2.867.653 7.198.867
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 841.300 0 841.300 878.204 0 878.204
Ödenmiş Sermaye
159.888 0 159.888 159.888 0 159.888
Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Diğer Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-107 0 -107 -75 0 -75
Kar Yedekleri
744.050 0 744.050 592.284 0 592.284
Yasal Yedekler
34.718 0 34.718 28.682 0 28.682
Olağanüstü Yedekler
709.332 0 709.332 563.602 0 563.602
Kar veya Zarar
-62.988 0 -62.988 125.650 0 125.650
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-26.116 0 -26.116 -26.116 0 -26.116
Dönem Net Kâr veya Zararı
-36.872 0 -36.872 151.766 0 151.766
PASİF TOPLAMI
4.937.244 2.671.529 7.608.773 5.209.418 2.867.653 8.077.071


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri -36.872 841.300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 13.892.604 4.406.330 18.298.934 11.785.881 5.160.384 16.946.265
VERİLEN TEMİNATLAR
23 2.867 0 2.867 1.567 0 1.567
TAAHHÜTLER
23 280.082 48.612 328.694 1.745.379 493.626 2.239.005
Cayılabilir Taahhütler
280.082 48.612 328.694 1.745.379 493.626 2.239.005
Diğer Cayılabilir Taahhütler
280.082 48.612 328.694 1.745.379 493.626 2.239.005
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
14.175.553 4.454.942 18.630.495 13.532.827 5.654.010 19.186.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744031


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.344 Değişim: 0,12% Hacim : 18.958 Mio.TL Son veri saati : 14:32
Düşük 1.338 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8096 Değişim: -0,79%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3131 Değişim: -0,80%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
453,92 Değişim: -0,90%
Düşük 451,75 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.