KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 - 15:06
KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.750.000 -19.669 2.730.331 0 2.730.331
Transferler
-19.669 19.669 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-352.071 -352.071 0 -352.071
Dönem Sonu Bakiyeler
2.750.000 -19.669 -352.071 2.378.260 0 2.378.260
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350
Transferler
-705.981 705.981 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-888.690 -888.690 -115.773 -1.004.463
Sermaye Avansı
1.313.728 1.313.728 0 1.313.728
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
99.800 99.800
Dönem Sonu Bakiyeler
2.750.000 1.313.728 -725.650 -888.690 2.449.388 -15.973 2.433.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
689.889 -2.755.048
Dönem Karı (Zararı)
-1.004.463 -352.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-189.934 31.542
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 11.312 -46.754
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.644 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.644 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 91.332
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 91.332
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -194.602 -13.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.906.335 -2.434.519
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 1.738.387 -2.402.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.348 -9.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.348 -9.049
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -25.141 -15.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.806 6.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 11.806 6.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 15.075 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.492 -19.301
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 95.492 13.133
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 75.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -9.632 5.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -20.185 5.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 10.553 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
711.938 -2.755.048
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -22.049
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.838 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.838 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.838 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.413.528 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 1.313.728 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 99.800 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.094.579 -2.755.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.094.579 -2.755.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.164 2.756.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.145.743 1.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.145.743 51.164
Finansal Yatırımlar
4 0 1.738.387
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 1.738.387
Diğer Alacaklar
6 4.262 9.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.262 9.610
Peşin Ödenmiş Giderler
7 25.141 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.141 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 22.049 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 20.185 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.185 0
ARA TOPLAM
2.217.380 1.799.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.217.380 1.799.161
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 2.182 2.182
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.182 2.182
Maddi Duran Varlıklar
8 53.931 56.405
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.740 30.167
Mobilya ve Demirbaşlar
23.191 26.238
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 397.910 203.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
454.023 261.895
TOPLAM VARLIKLAR
2.671.403 2.061.056
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 18.798 6.992
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.798 6.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 32.044 16.969
Diğer Borçlar
95.492 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-23 94.737 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 755 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 75.000 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
75.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 12.810 2.257
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.810 2.257
ARA TOPLAM
234.144 26.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.144 26.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.844 10.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.844 10.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.844 10.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
237.988 36.706
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.449.388 2.024.350
Ödenmiş Sermaye
13 2.750.000 2.750.000
Sermaye Avansı
13 1.313.728 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -725.650 -19.669
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -888.690 -705.981
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -15.973 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.433.415 2.024.350
TOPLAM KAYNAKLAR
2.671.403 2.061.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.003.699 3.241.789 22.710 2.505.525
Satışların Maliyeti
15 -2.143.489 -3.115.466 -8.475 -2.333.579
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-139.790 126.323 14.235 171.946
BRÜT KAR (ZARAR)
-139.790 126.323 14.235 171.946
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -1.412.716 -679.712 -634.652 -260.634
Pazarlama Giderleri
16-17 -48.591 -79.578 -13.847 -23.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 406.108 343.374 52.113 37.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.076 -103.151 -604 -98.960
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.199.065 -392.744 -582.755 -172.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 27.637 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.199.065 -365.107 -582.755 -172.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.199.065 -365.107 -582.755 -172.947
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
194.602 13.036 228.762 22.566
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 194.602 13.036 228.762 22.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.004.463 -352.071 -353.993 -150.381
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.004.463 -352.071 -353.993 -150.381
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -115.773 0 -44.016 0
Ana Ortaklık Payları
-888.690 -352.071 -309.977 -150.381
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.004.463 -352.071 -353.993 -150.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-115.773 0 -44.016 0
Ana Ortaklık Payları
-888.690 -352.071 -309.977 -150.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796914


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.195 Değişim: -0,24% Hacim : 6.644 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.195 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9725 Değişim: 0,44%
Düşük 7,9310 23.10.2020 Yüksek 7,9762
Açılış: 7,9378
9,4397 Değişim: 0,51%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,4489
Açılış: 9,3915
489,93 Değişim: 0,81%
Düşük 485,53 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.