KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 16:54

***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 0 0 0 0
Transferler
13 2.750.000 2.750.000 2.750.000
Dönem Karı (Zararı)
13 -19.669 -19.669 -19.669
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.750.000 -19.669 2.730.331 2.730.331
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.750.000 -19.669 2.730.331 2.730.331
Transferler
13 -19.669 19.669 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13 -201.690 -201.690 -201.690
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.750.000 -19.669 -201.690 2.528.641 2.528.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.466.869 6.322
Dönem Karı (Zararı)
-192.160 -19.669
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-192.160 -19.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9 -5.548
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 5.157 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
322 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 322 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.018 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -15.018 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 9.530 -5.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.256.685 31.539
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.942.738 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
630 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 630 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-264.534 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -264.534 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -31.380 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 10.700 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.363 36.604
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -32.434 32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -929 4.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.000 -5.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 4.000 -5.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.448.854 6.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.015 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.821 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -48.821 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -48.821 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.750.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 0 2.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.515.690 2.756.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.515.690 2.756.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.756.322 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
240.632 2.756.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 240.632 2.756.322
Finansal Yatırımlar
4 1.957.756 0
Diğer Alacaklar
6 264.534 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 264.534 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 31.380 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 31.380 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 8.485 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.065 5.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.065 5.065
ARA TOPLAM
2.503.852 2.761.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.503.852 2.761.387
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 43.664 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 24.888 0
Mobilya ve Demirbaşlar
8 18.776 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 5.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.664 5.548
TOPLAM VARLIKLAR
2.547.516 2.766.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 630 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 630 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 10.700 0
Diğer Borçlar
6 3.241 36.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-23 0 32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-23 3.241 4.170
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 322 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 322 0
ARA TOPLAM
14.893 36.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.893 36.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 3.982 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.982 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.875 36.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.528.641 2.730.331
Ödenmiş Sermaye
13 2.750.000 2.750.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -19.669 0
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -201.690 -19.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.528.641 2.730.331
TOPLAM KAYNAKLAR
2.547.516 2.766.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 736.264 0 735.755 0
Satışların Maliyeti
15 -781.887 0 -781.376 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-45.623 0 -45.621 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-45.623 0 -45.621 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -475.117 -22.911 -312.292
Pazarlama Giderleri
16 -420 0 -315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 305.554 0 260.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.191 -2.306 -2.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-219.797 -25.217 -99.879 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 27.637 0 27.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-192.160 -25.217 -72.242 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-192.160 -25.217 -72.242 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.530 5.548 -35.886
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.530 5.548 -35.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-201.690 -19.669 -108.128 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-201.690 -19.669 -108.128 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-201.690 -19.669 -108.128
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-201.690 -19.669 -108.128 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-201.690 -19.669 -108.128http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703505


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8109 Değişim: -0,81%
Düşük 5,7961 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,4744 Değişim: -0,90%
Düşük 6,4610 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
277,17 Değişim: -0,87%
Düşük 276,64 22.10.2019 Yüksek 279,98
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.