KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.02.2019 - 18:47
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 4.524.751 6.385.300
Satışların Maliyeti
12-13 -2.408.935 -3.176.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.115.816 3.208.976
BRÜT KAR (ZARAR)
2.115.816 3.208.976
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -2.475.533 -2.724.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 137.090 45.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -16.370 -6.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-238.997 522.655
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 43.199 58.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-195.798 580.690
Finansman Gelirleri
17 23.526.015 5.694.851
Finansman Giderleri
17 -6.314.679 -3.274.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.015.538 3.001.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.685.096 -565.260
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.685.096 -565.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.330.442 2.436.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.330.442 2.436.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.330.442 2.436.114
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 19 0,02417000 0,00442000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 0 55.273.465
Transferler
944.171 -944.171 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.299 2.436.114 2.433.815 0 2.433.815
Dönem Karı (Zararı)
2.436.114 2.436.114 0 2.436.114
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.299 -2.299 0 -2.299
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 0 57.707.280
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 0 57.707.280
Transferler
2.436.114 -2.436.114 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.401 13.330.442 13.326.041 0 13.326.041
Dönem Karı (Zararı)
13.330.442 13.330.442 0 13.330.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.401 -4.401 0 -4.401
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-77.409 77.409 -77.409 -77.409 0 -77.409
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 0 70.955.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.920.578 5.773.412
Dönem Karı (Zararı)
13.330.442 2.436.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.330.442 2.436.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.053.234 2.165.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 1.957.818 2.008.559
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-43.882 1.159.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 94.337 60.656
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.538 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -131.681 1.099.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -14.609.067 -1.509.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -14.611.897 -1.513.002
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 2.830 3.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.685.096 565.260
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -43.199 -58.035
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -813 -558
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -42.386 -57.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
70.655.052 1.171.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.993 109.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
496 -496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.489 110.213
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
324 644
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.779 -39.423
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.825 45.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.954 -84.772
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.230 -119.525
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.230 -119.525
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
70.709.050 1.209.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.878 10.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-49.878 10.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.932.260 5.773.412
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.011.682 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.952.769 876.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271 2.113
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271 2.113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-663.393 -255.970
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -663.393 -255.970
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.515 60.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.092.989 -390.296
Alınan Faiz
13.660.365 1.460.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.239 -3.150
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-77.409 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -77.409 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -2.830 -3.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.793.108 6.647.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.793.108 6.647.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.280.494 24.633.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 114.073.602 31.280.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.330.442 2.436.114
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.401 -2.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -4.401 -2.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10 -4.401 -2.299
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.326.041 2.433.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.326.041 2.433.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 115.113.600 31.368.960
Ticari Alacaklar
4 60.597 25.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-20 0 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60.597 25.108
Stoklar
5 8.471 8.795
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.636 3.496
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 4.379 1.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.257 1.750
Diğer Dönen Varlıklar
9 75.255 28.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 75.255 28.926
ARA TOPLAM
115.264.559 31.435.781
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
115.264.559 31.435.781
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 21.015.731 21.378.831
Maddi Duran Varlıklar
7 15.067.362 14.909.956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 24.590 25.919
Peşin Ödenmiş Giderler
9 622 213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 622 213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.114.933 36.321.547
TOPLAM VARLIKLAR
151.379.492 67.757.328
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 314.231 250.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 245.004 203.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 69.227 47.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 95.290 95.066
Diğer Borçlar
9 8.654 42.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.654 42.108
Ertelenmiş Gelirler
9 4.763.733 6.637.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 4.763.733 6.637.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 6.325 332.911
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.197.240 2.321.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 42.470 28.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.154.770 2.292.989
ARA TOPLAM
7.385.473 9.679.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.385.473 9.679.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
9 72.582.896 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 72.582.896 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 455.211 370.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 455.211 370.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.038.107 370.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.423.580 10.050.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.955.912 57.707.280
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.762.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.382.711 -1.378.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.382.711 -1.378.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.382.711 -1.378.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.839.746 2.762.337
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.762.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.276.838 -5.635.543
Net Dönem Karı veya Zararı
13.330.442 2.436.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.955.912 57.707.280
TOPLAM KAYNAKLAR
151.379.492 67.757.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737729


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: -0,73% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.299 23.11.2020 Yüksek 1.336
Açılış: 1.329
7,8844 Değişim: 3,48%
Düşük 7,6149 23.11.2020 Yüksek 7,9540
Açılış: 7,619
9,3319 Değişim: 3,21%
Düşük 9,0241 23.11.2020 Yüksek 9,4632
Açılış: 9,0417
465,98 Değişim: 1,55%
Düşük 457,94 23.11.2020 Yüksek 477,72
Açılış: 458,85
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.