KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 23:55
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.407.167 41.126.196 1.102.016 7.794.424 13.805.879 76.638.913 4 76.638.917
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-26.325.001 30.437.467 4.112.466 4.112.466
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 1.403.231 1.407.167 14.801.195 1.102.016 38.231.891 13.805.879 80.751.379 4 80.751.383
Transferler
286.746 13.519.133 -13.805.879 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.506.939 1.506.939 1.506.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.020 -107.020 -4 -107.024
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.300.147 14.801.195 1.388.762 51.751.024 1.506.939 82.151.298 0 82.151.298
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 2.705.431 41.126.196 1.388.762 21.313.370 -814.440 77.122.550 77.122.550
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
211.155 211.155 211.155
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
211.155 211.155 211.155
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-1.405.284 -26.325.001 30.437.654 2.321.379 5.028.748 5.028.748
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 1.403.231 1.300.147 14.801.195 1.388.762 51.751.024 1.506.939 82.362.453 82.362.453
Transferler
411.446 1.095.493 -1.506.939 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-1.037.044 -1.037.044 -1.037.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-292.695 -1.441.810 -1.734.505 -1.734.505
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.040.608 3.103.160
Dönem Karı (Zararı)
-1.037.044 1.506.939
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.037.044 1.506.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.895.645 3.193.087
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.769.903 1.441.536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.337.603 54.518
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.337.603 54.518
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
330.481 362.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
330.481 362.162
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.475.266 59.283
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.055.193 2.618.425
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-579.927 -2.559.142
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.863.343 390.871
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.866.000 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14.673.436 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
323.907 390.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
520.639 884.717
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-401.590 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-401.590 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.893.469 -3.068.802
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
20.806 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.334.725 -2.918.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.348.282 -342.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.986.443 -2.575.921
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.958 -435.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-164.958 -435.435
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-339.767 -1.745.497
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-610.378 184.743
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
974.920 886.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
150.369 107.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
824.551 779.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
253.438 114.298
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.741 115.137
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.737 115.137
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.294.147 866.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.917 -137.087
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-330.865 -137.087
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.052 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.965.132 1.631.224
Alınan Faiz
579.927 2.559.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-357.094 -171.624
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.147.357 -915.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.311.757 -121.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.751.213 -124.131
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.751.213 -124.131
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
439.456 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.137
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.925.566 -942.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.061.980 13.909.984
Kredilerden Nakit Girişleri
40.061.980 13.909.984
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.987.546 -14.847.582
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.987.546 -14.847.582
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 -4.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.803.285 2.038.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.803.285 2.038.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.569.717 1.530.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.373.002 3.569.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.373.002 3.569.717 1.530.929
Ticari Alacaklar
19.142.875 13.881.809 11.018.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.809.852 461.570 119.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.333.023 13.420.239 10.898.836
Diğer Alacaklar
794.644 629.686 194.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
794.644 629.686 194.251
Türev Araçlar
72.396
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
72.396
Stoklar
15.042.028 14.702.261 12.956.764
Peşin Ödenmiş Giderler
1.381.562 787.717 972.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.381.562 787.717 972.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21.073
Diğer Dönen Varlıklar
3.718.578 3.387.713 3.250.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.718.578 3.387.713 3.250.626
ARA TOPLAM
49.473.762 36.958.903 29.995.533
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.473.762 36.958.903 29.995.533
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 20.806 20.806
Diğer Finansal Yatırımlar
20.806 20.806
Türev Araçlar
193.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
193.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
67.350.000 71.216.000 71.216.000
Maddi Duran Varlıklar
33.861.918 31.715.254 32.998.851
Arazi ve Arsalar
16.580.000 13.900.000 13.900.000
Binalar
7.227.000 9.420.652 9.630.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.538.102 8.081.156 9.159.626
Mobilya ve Demirbaşlar
674.557 118.446 114.225
Yapılmakta Olan Yatırımlar
842.259 195.000 195.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.882 12.365 46.173
Diğer Haklar
711 1.217 1.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.171 11.148 44.787
Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.235.333 102.964.425 104.475.236
TOPLAM VARLIKLAR
150.709.095 139.923.328 134.470.769
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.549.557 11.135.587 1.647.476
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.549.557 11.135.587 1.647.476
Banka Kredileri
3.549.557 11.135.587 1.647.476
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.817.931 9.843.839 11.426.355
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.817.931 9.843.839 11.426.355
Banka Kredileri
18.817.931 9.843.839 11.426.355
Ticari Borçlar
5.201.963 4.227.043 3.340.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
353.958 203.589 95.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.848.005 4.023.454 3.244.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
745.408 491.970 377.672
Diğer Borçlar
255.051 302.792 192.436
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.785
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
255.051 302.788 187.651
Türev Araçlar
297.865 44.877
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
297.865 44.877
Ertelenmiş Gelirler
717.655 2.011.802 1.145.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
717.655 2.011.802 1.145.506
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
229.076 200.172 229.266
Kısa Vadeli Karşılıklar
481.609 438.481 283.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
481.609 438.481 283.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.052
ARA TOPLAM
30.296.115 28.716.615 18.641.820
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.296.115 28.716.615 18.641.820
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.947.333 12.532.331 18.757.099
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.947.333 12.532.331 18.757.099
Banka Kredileri
24.947.333 12.532.331 18.757.099
Türev Araçlar
151.111 80.192
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
151.111 80.192
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.487.581 1.191.454 1.022.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.487.581 1.191.454 1.022.594
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.236.051 15.251.438 15.297.873
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.822.076 29.055.415 35.077.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.118.191 57.772.030 53.719.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.590.904 82.151.298 80.751.379
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.403.231 1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.366.837 16.101.342 16.208.362
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
13.359.385 14.801.195 14.801.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.007.452 1.300.147 1.407.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.800.208 1.388.762 1.102.016
Yasal Yedekler
1.800.208 1.388.762 1.102.016
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.057.672 51.751.024 38.231.891
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.037.044 1.506.939 13.805.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.590.904 82.151.298 80.751.383
TOPLAM KAYNAKLAR
150.709.095 139.923.328 134.470.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
75.445.969 43.944.130
Satışların Maliyeti
-50.640.501 -27.427.371
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.805.468 16.516.759
BRÜT KAR (ZARAR)
24.805.468 16.516.759
Genel Yönetim Giderleri
-3.231.819 -3.277.326
Pazarlama Giderleri
-5.221.659 -3.532.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.633.962 4.066.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.627.048 -3.549.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.358.904 10.224.131
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.358.904 10.224.131
Finansman Gelirleri
11.055.564 1.690.069
Finansman Giderleri
-25.930.873 -9.522.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-516.405 2.391.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-520.639 -884.717
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.155.189 -904.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
634.550 19.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.037.044 1.506.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.037.044 1.506.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.037.044 1.506.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç -0,10370000 0,15070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.734.505 -107.020
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.802.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-365.868 -133.775
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
433.626 26.755
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
360.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
73.173 26.755
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.734.505 -107.020
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.771.549 1.399.919
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.771.549 1.399.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747271


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.333 Değişim: 0,57% Hacim : 13.377 Mio.TL Son veri saati : 13:34
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.337
Açılış: 1.335
7,8955 Değişim: -0,71%
Düşük 7,8758 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,4121 Değişim: -0,73%
Düşük 9,3915 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
460,64 Değişim: -0,29%
Düşük 459,10 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.