KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2019 - 21:00

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -1.663.527 6.899.780 11.626.514 75.241.603 45.339.470 160.802.613 3.355.252 164.157.865
Transferler
202.505 45.136.965 -45.339.470
Dönem Karı (Zararı)
50.828.565 50.828.565 -1.073.299 49.755.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.005.985 5.838.392 4.832.407 73.876 4.906.283
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
18 -7.955.293 -7.955.293 -1.588.654 -9.543.947
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.669.512 12.738.172 11.829.019 112.423.275 50.828.565 208.508.292 767.175 209.275.467
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.669.512 12.738.172 11.829.019 112.423.275 50.828.565 208.508.292 767.175 209.275.467
Transferler
50.828.565 -50.828.565
Dönem Karı (Zararı)
67.703.377 67.703.377 -598.523 67.104.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.126.555 22.644.054 21.517.499 6.844.943 28.362.442
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.421.470 5.421.470 -5.421.470 -5.421.470 -5.421.470
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.018.118 2.147.432 1.129.314 18.122.956 19.252.270
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.1.3 767.175 767.175 -767.175 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.844.035 58.536.161
Dönem Karı (Zararı)
67.104.854 49.755.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.473.905 27.051.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 33.035.038 23.944.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.143.590 -1.992.063
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.143.590 -1.992.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.659.672 2.862.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 6.659.672 2.862.258
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-127.231 2.312.248
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.274.770 -414.959
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 3.147.539 2.727.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.487.916 1.407.831
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 3.487.916 1.407.831
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.308.079 3.153.050
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -6.068.703 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27.322.724 -4.636.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.646.145 -13.659.905
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.933.425 -12.150.691
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-183.260 -282.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.645.911 3.704.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.824.629 -4.931.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.306.411 -5.233.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.131.040 301.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
102.932.614 63.146.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -973.994 -1.041.604
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.114.585 -3.568.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.038.621 -52.442.856
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -10.000.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
23 6.500.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -1.350.000 -1.228.961
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -5.742.561 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
815.095 222.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -53.297.727 -41.851.056
Alınan Faiz
3.036.572 414.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.689.557 845.016
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.421.470 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -5.421.470 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.141.895 51.415.957
Kredilerden Nakit Girişleri
31 16.141.895 51.415.957
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.262.443 -47.984.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
31 -31.262.443 -47.984.600
Ödenen Faiz
-3.147.539 -2.586.341
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.115.857 6.938.321
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.667.956 1.187.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.783.813 8.125.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 51.633.614 43.507.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 78.417.427 51.633.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 78.417.427 51.633.614
Finansal Yatırımlar
6 2.502.350 0
Ticari Alacaklar
137.887.595 104.524.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 1.406.965 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 136.480.630 104.524.024
Diğer Alacaklar
1.583.029 700.688
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 167.292 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.415.737 700.688
Stoklar
11 787.560 604.300
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.048.483 2.775.530
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.280.882 1.938.546
ARA TOPLAM
227.507.326 162.176.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
227.507.326 162.176.702
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 7.323.214 1.130.653
Diğer Alacaklar
160.612 3.535.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 0 3.375.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 160.612 160.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 0 558.663
Maddi Duran Varlıklar
12 20.708.350 19.941.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
301.095.882 191.896.685
Şerefiye
14 136.752.195 83.294.475
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 164.343.687 108.602.210
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.902.501 3.006.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.172.018 327.762
Diğer Duran Varlıklar
288.298 591.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
335.650.875 220.988.786
TOPLAM VARLIKLAR
563.158.201 383.165.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.925.997 1.818.160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 741.292 17.466.660
Ticari Borçlar
25.500.164 20.198.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 25.500.164 20.198.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 10.842.883 8.373.167
Diğer Borçlar
10.795.713 6.892.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 10.795.713 6.892.841
Ertelenmiş Gelirler
17 62.213.298 46.336.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.959.386 531.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.515.106 12.850.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 17.515.106 12.850.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
445.138 566.584
ARA TOPLAM
131.938.977 115.034.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.938.977 115.034.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 96.808.339 46.173.847
Diğer Borçlar
1.633.361 1.809.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.633.361 1.809.414
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.332.729 8.298.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 11.332.729 8.298.563
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.871.232 2.573.560
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.645.661 58.855.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
244.584.638 173.890.021
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
294.204.187 208.508.292
Ödenmiş Sermaye
18 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -10.054.033 -4.632.563
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
4 -1.018.118 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.796.067 -2.669.512
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.796.067 -2.669.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.796.067 -2.669.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.382.226 12.738.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.382.226 12.738.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 17.250.489 11.829.019
Yasal Yedekler
18 7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
18 10.054.033 4.632.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
160.744.977 112.423.275
Net Dönem Karı veya Zararı
67.703.377 50.828.565
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.369.376 767.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
318.573.563 209.275.467
TOPLAM KAYNAKLAR
563.158.201 383.165.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 321.092.099 256.168.914
Satışların Maliyeti
20 -63.953.940 -52.146.895
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
257.138.159 204.022.019
BRÜT KAR (ZARAR)
257.138.159 204.022.019
Genel Yönetim Giderleri
21 -45.718.868 -31.785.508
Pazarlama Giderleri
21 -59.893.171 -51.657.912
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -83.306.746 -61.896.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 6.712.761 5.390.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.641.853 -4.225.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.290.282 59.846.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 6.243.889 285.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -3.487.916 -1.407.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.046.255 58.724.507
Finansman Gelirleri
24 12.606.492 2.758.199
Finansman Giderleri
25 -11.239.814 -8.574.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.412.933 52.908.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.308.079 -3.153.050
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.542.359 -2.281.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.234.280 -871.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.104.854 49.755.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.104.854 49.755.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-598.523 -1.073.299
Ana Ortaklık Payları
67.703.377 50.828.565
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 27,08000000 20,33000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.126.555 -1.005.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.250.713 -1.129.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
124.158 123.810
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 124.158 123.810
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.488.997 5.912.268
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.488.997 5.912.268
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.362.442 4.906.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.467.296 54.661.549
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.246.420 -999.423
Ana Ortaklık Payları
89.220.876 55.660.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739696


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.