KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2019 - 18:18
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 11.527.717 9.537.670
Satışların Maliyeti
Not:28 -1.873.225 -1.496.507
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.654.492 8.041.163
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.654.492 8.041.163
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.504.477 -2.342.627
Pazarlama Giderleri
29 -2.305.481 -1.933.700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -1.551.618 -1.224.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 487.809 433.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -150.547 -170.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.630.178 2.802.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 29.346 20.604
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -4.586 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.654.938 2.822.716
Finansman Gelirleri
33 7.079.404 1.620.352
Finansman Giderleri
33 -2.198.524 -426.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.535.818 4.016.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.291.596 -328.010
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.256.157 -214.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -35.439 -113.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.244.222 3.688.449
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.244.222 3.688.449
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 7.244.222 3.688.449
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 1,31710000 0,67060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -106.801 6.036.971 -1.164.389 1.354.013 15.798.277 15.798.277
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1.416.952 101.600 1.518.552 1.518.552
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 -106.801 6.036.971 252.563 1.455.613 17.316.829 17.316.829
Transferler
-5.696.423 7.152.036 -1.455.613 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.845 3.688.449 3.402.604 3.402.604
Dönem Karı (Zararı)
3.688.449 3.688.449 3.688.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.845 -285.845 -285.845
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılma 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -392.646 340.548 7.404.599 3.688.449 20.719.433 20.719.433
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -392.646 340.548 7.404.599 3.688.449 20.719.433 20.719.433
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-14.772 -14.772 -14.772
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-14.772 -14.772 -14.772
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 -392.646 340.548 7.389.827 3.688.449 20.704.661 20.704.661
Transferler
152.068 3.536.381 -3.688.449 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-588.083 7.244.222 6.656.139 6.656.139
Dönem Karı (Zararı)
7.244.222 7.244.222 7.244.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-588.083 -588.083 -588.083
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.800 27.360.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.447.262 3.619.792
Dönem Karı (Zararı)
7.244.222 3.688.449
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.244.222 3.688.449
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.978.560 1.085.218
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 1.549.062 1.291.915
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.978 20.771
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -4.978 20.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
233.033 171.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 233.033 171.917
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-819.739 -455.494
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -1.000.070 -512.077
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 134.946 34.227
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 -902 -926
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 46.287 23.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-275.000 -262.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17 -275.000 -262.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 1.291.596 328.010
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.586 -9.901
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.586 -9.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-546.493 -745.585
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -779.670 -410.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-779.670 -410.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -29.732 -11.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.732 -11.202
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 7.551 11.848
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -12.409 -218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 19.969 51.954
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.969 51.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 121.110 -424.886
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
141.659 77.427
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 141.659 77.427
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.15 -8.157 -19.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.814 -19.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.814 -19.567
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.676.289 4.028.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -9.580 -153.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -1.219.447 -254.870
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.710.581 -2.635.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.710.581 -2.635.314
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 9.901
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -2.710.581 -2.645.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
806.206 482.299
Ödenen Faiz
Not.33 -134.946 -34.227
Alınan Faiz
Not.33 941.152 516.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.542.887 1.466.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.542.887 1.466.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 12.418.234 10.943.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 17.961.121 12.410.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.