KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.02.2019 - 21:55
KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
28.077 32.726
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
289.145 184.361
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-252.746 -143.440
Kiralama Giderleri
-2.455
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.537 8.786
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4,17 1.229 2.232
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-31.969 -30.017
Ödenen Vergiler
-8.308 -4.166
Diğer
21.189 17.425
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
194.534 -127.742
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
327.506 -209.740
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-6.410 -11.768
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.040 213
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
287 -263
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-132.228 93.620
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.339 196
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
222.611 -95.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
6.402
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
5 -3.216 -6.348
Diğer
6 -556 -10.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.772 -9.946
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10 495.107 624.079
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-690.535 -518.932
Temettü Ödemeleri
-9.600
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-205.028 105.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.811 185
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.618 8.433
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4.14 22.429 8.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 298.682 192.685
FAKTORİNG GELİRLERİ
298.682 192.685
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
289.145 183.899
İskontolu
287.316 182.609
Diğer
1.829 1.290
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.537 8.786
İskontolu
9.060 8.667
Diğer
477 119
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -259.869 -151.594
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-196.225 -112.073
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
-3.894 -2.476
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-55.156 -34.285
Diğer Faiz Giderleri
0 -7
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.594 -2.753
BRÜT KAR (ZARAR)
38.813 41.091
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -54.054 -43.219
Personel Giderleri
-33.458 -29.208
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.021 -828
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-18.531 -12.672
Diğer
-1.044 -511
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.241 -2.128
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 104.755 56.551
Bankalardan Alınan Faizler
177 262
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
2.718
Kambiyo İşlemleri Karı
53.365 24.635
Diğer
48.495 31.654
KARŞILIKLAR
19 -5.301 -1.551
Özel Karşılıklar
-5.301 -1.551
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -58.906 -24.263
Kambiyo İşlemleri Zararı
-52.040 -24.263
Diğer
-6.866
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
25.307 28.609
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.307 28.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -5.415 -5.497
Cari Vergi Karşılığı
-6.104 -5.966
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
689 469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.892 23.112
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.892 23.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 541
Ana Ortaklık Payları
19.892 22.571
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,44000000 0,75000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.892 23.112
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
13.053 3.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.053 3.852
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.171 4.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -751 -285
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-665
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.367 -28
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.945 26.964


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 23.084 23.084 8.618 8.618
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.743 7.743 20 20
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.341 15.341 8.598 8.598
KREDİLER (Net)
4 769.223 5.931 775.154 1.087.970 19.991 1.107.961
Faktoring Alacakları
769.123 5.931 775.054 1.087.970 19.991 1.107.961
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
755.003 5.765 760.768 1.073.805 19.991 1.093.796
Diğer Faktoring Alacakları
14.120 166 14.286 14.165 14.165
Takipteki Alacaklar (Net)
4 100 100 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
28.469 28.469 33.198 33.198
Özel Karşılıklar (-)
-28.369 -28.369 -33.198 -33.198
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 68.667 68.667 38.426 38.426
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 772 772 558 558
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
7 427 427 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 5.180 5.180 6.398 6.398
DİĞER AKTİFLER
8 122.088 16 122.104 135.131 11 135.142
ARA TOPLAM
989.441 5.947 995.388 1.277.101 20.002 1.297.103
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 818 818 347 347
Satış Amaçlı
818 818 347 347
AKTİF TOPLAMI
990.259 5.947 996.206 1.277.448 20.002 1.297.450
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
10 709.385 3.888 713.273 829.422 17.090 846.512
FAKTORİNG BORÇLARI
4 2.726 2.726 1.686 1.686
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
13 22.001 22.001 21.714 21.714
Finansal Kiralama Borçları
28.227 28.227 25.390 25.390
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-6.226 -6.226 -3.676 -3.676
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 92.382 92.382 284.270 284.270
Bonolar
65.147 65.147 272.308 272.308
Tahviller
27.235 27.235 11.962 11.962
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
12 6.294 6.294 4.787 4.787
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.242 6.242 4.701 4.701
Diğer Karşılıklar
52 52 86 86
CARİ VERGİ BORCU
7 23 23 1.800 1.800
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 540 540
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 3.435 3.435 3.387 5 3.392
ARA TOPLAM
836.246 3.888 840.134 1.147.606 17.095 1.164.701
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 156.072 156.072 132.749 132.749
Ödenmiş Sermaye
45.000 45.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
44.977 44.977 31.924 31.924
Kar Yedekleri
48.878 48.878 48.254 48.254
Yasal Yedekler
14 11.309 11.309 10.133 10.133
Statü Yedekleri
14 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
14 37.569 37.569 38.121 38.121
Kar veya Zarar
17.217 17.217 22.571 22.571
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-2.675 -2.675 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.892 19.892 22.571 22.571
PASİF TOPLAMI
992.318 3.888 996.206 1.280.355 17.095 1.297.450


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 21.368 6.058 112.370
Yeni Bakiye
30.000 28.834 -776 26.886 21.368 6.059 112.371
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.612 -214 -14 4.384
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-532 -6.586 -7.118
Dönem Net Karı (Zararı)
22.571 541 23.112
Kar Dağıtımı
21.368 -21.368
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
21.368 -21.368
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 33.446 -990 -532 48.254 22.571 0 132.749
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000 33.446 -990 -532 31.924 48.254 22.571 132.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-22 -22
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-22 -22
Yeni Bakiye
30.000 33.446 -990 -532 31.924 48.254 -22 22.571 132.727
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.654 -601 13.053 13.053
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
15.000 -15.000
Dönem Net Karı (Zararı)
19.892 19.892
Kar Dağıtımı
15.624 -2.653 -22.571 -9.600
Dağıtılan Temettü
-9.600 -9.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.624 6.947 -22.571
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 47.100 -1.591 -532 44.977 48.878 -2.675 19.892 156.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4.268 4.268 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
172.114 661 172.775 129.899 16.728 146.627
ALINAN TEMİNATLAR
22.1 10.599.654 10.599.654 8.413.609 11.316 8.424.925
VERİLEN TEMİNATLAR
22.1 167.554 167.554 209.349 209.349
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
4,22.3 861.982 26.855 888.837 1.212.176 52.346 1.264.522
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.805.572 27.516 11.833.088 9.965.033 80.390 10.045.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740012


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.203 Değişim: -0,68% Hacim : 16.835 Mio.TL Son veri saati : 15:08
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9364 Değişim: 1,58%
Düşük 7,7810 22.10.2020 Yüksek 7,9799
Açılış: 7,8127
9,3943 Değişim: 1,41%
Düşük 9,2087 22.10.2020 Yüksek 9,4453
Açılış: 9,2641
488,12 Değişim: 0,96%
Düşük 479,37 22.10.2020 Yüksek 491,61
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.