KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:10
KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 30.000.000 -67.346 179.046 20.152.362 3.551.533 53.815.595 53.815.595
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-12.197 -12.197 -12.197
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20 30.000.000 -67.346 179.046 20.140.165 3.551.533 53.803.398 53.803.398
Transferler
61.648 3.489.885 -3.551.533 254.068 254.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.648 328.716
Kar Payları
-790.959 -790.959 -790.959
Dönem Sonu Bakiyeler
20 30.000.000 -141.994 240.694 22.839.091 328.716 53.266.507 53.266.507
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -66.904 14.782.108 240.694 19.866.566 -8.886.963 65.935.501 65.935.501
Transferler
89.851 -8.976.814 8.886.963 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
433 12.100.376 4.100.923 16.201.732 16.201.732
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.778.239 1.778.239
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -66.471 25.104.245 330.545 12.667.991 4.100.923 87.137.233 87.137.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.151.258 1.629.757
Dönem Karı (Zararı)
4.100.923 328.716
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.100.923 328.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.380.034 4.049.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 1.140.281 585.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
426.960 142.882
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 426.960 142.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
107.626 46
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 107.626 46
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.227.670 19.729.128
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -414.608 -931.742
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 24.642.278 20.660.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 6.089.998 -14.339.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.214.540 137.583
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.827.041 -2.205.929
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.827.041 -2.205.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.161.183 -2.453.136
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-598.989 -3.409.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -14.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-598.989 -3.394.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.077 -1.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.077 -1.179
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.069.460 -2.768.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.857.234 4.195.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.857.234 4.195.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.255 -20.559
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.545 93.367
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.545 93.367
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.344.633 608.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.619.398 -1.152.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.619.398 -1.152.041
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.642.140 1.924.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-52.700 -24.169
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-438.182 -271.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.683.573 -49.424.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.958.883 44.009.823
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.958.883 44.009.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.042.964 -94.366.296
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9-10 -69.042.964 -94.366.296
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.100 0
Alınan Faiz
414.608 931.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.751.613 32.843.600
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.779.131 111.518.912
Kredilerden Nakit Girişleri
103.779.131 111.518.912
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.975.565 -57.398.919
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.133.448 -56.745.325
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-842.117 -653.594
Ödenen Temettüler
0 -790.959
Ödenen Faiz
-24.555.179 -20.485.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.283.928 -14.951.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.283.928 -14.951.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.970.692 25.174.500
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.686.764 10.223.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.686.764 4.970.692
Ticari Alacaklar
5 4.890.335 3.864.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.890.335 3.864.386
Diğer Alacaklar
6 3.716 10.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.716 10.793
Türev Araçlar
23.163.155 24.830.611
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 23.163.155 24.830.611
Stoklar
8 40.161.529 17.474.176
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.164.003 3.094.543
Diğer Dönen Varlıklar
18 427.832 309.996
ARA TOPLAM
77.497.334 54.555.197
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.497.334 54.555.197
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
14 8.450.266 12.872.808
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 8.450.266 12.872.808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 43.244.100 43.230.000
Maddi Duran Varlıklar
10 331.640.717 317.084.864
Binalar
4.559.152 4.615.816
Mobilya ve Demirbaşlar
103.431 101.243
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
326.972.818 312.359.925
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5.316 7.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.625 6.331
Lisanslar
11 3.625 6.331
Diğer Duran Varlıklar
18 0 5.737.234
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
383.338.708 378.931.237
TOPLAM VARLIKLAR
460.836.042 433.486.434
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 178.964.708 181.001.408
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 178.964.708 181.001.408
Banka Kredileri
13 176.742.603 179.694.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 2.222.105 1.307.188
Ticari Borçlar
5 18.596.035 8.738.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 18.596.035 8.738.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 62.561 90.816
Diğer Borçlar
6 318.992 289.447
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 318.992 289.447
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.955.827 611.194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 62.407 312.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 95.605 53.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 95.605 53.177
ARA TOPLAM
200.056.135 191.097.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.056.135 191.097.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
162.501.070 169.805.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 162.501.070 169.805.856
Banka Kredileri
13 157.363.059 166.102.156
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 5.138.011 3.703.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 216.245 161.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 216.245 161.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 10.925.359 6.485.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.642.674 176.453.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
373.698.809 367.550.933
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.137.233 65.935.501
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 25.037.774 14.715.204
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.037.774 14.715.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -66.471 -66.904
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 25.104.245 14.782.108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 330.545 240.694
Yasal Yedekler
20 330.545 240.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.667.991 19.866.566
Net Dönem Karı veya Zararı
4.100.923 -8.886.963
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.137.233 65.935.501
TOPLAM KAYNAKLAR
460.836.042 433.486.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 114.888.829 98.305.641
Satışların Maliyeti
21 -62.222.388 -56.049.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.666.441 42.255.852
BRÜT KAR (ZARAR)
52.666.441 42.255.852
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.312.243 -3.307.352
Pazarlama Giderleri
22 -380.624 -229.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 337.272 920.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -361.689 -336.018
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.949.157 39.302.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.202.354 1.692.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.151.511 40.995.699
Finansman Giderleri
26 -44.836.048 -40.529.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.315.463 466.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.214.540 -137.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -187.802 -246.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.026.738 108.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.100.923 328.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.100.923 328.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.100.923 328.716
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / Zarar 27 482,00000000 55,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.100.809 -74.648
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.513.302 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
555 -95.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.413.048 21.054
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.413.048 21.054
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.100.809 -74.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.201.732 254.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.201.732 254.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781809


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.