KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 23:26

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 30.000.000 137.099 13.555.040 6.639.269 50.331.408 50.331.408
Transferler
41.947 6.597.322 -6.639.269
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.346 3.551.533 3.484.187 3.484.187
Dönem Sonu Bakiyeler
20 30.000.000 -67.346 179.046 20.152.362 3.551.533 53.815.595 53.815.595
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 30.000.000 -67.346 179.046 20.152.362 3.551.533 53.815.595 53.815.595
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-12.197 -12.197 -12.197
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20 30.000.000 -67.346 179.046 20.140.165 3.551.533 53.803.398 53.803.398
Transferler
61.648 3.489.885 -3.551.533
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
442 14.782.108 -8.886.963 5.895.587 5.895.587
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -2.972.525 7.027.475 7.027.475
Kar Payları
-790.959 -790.959 -790.959
Dönem Sonu Bakiyeler
20 40.000.000 -66.904 14.782.108 240.694 19.866.566 -8.886.963 65.935.501 65.935.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.330.429 9.265.307
Dönem Karı (Zararı)
-8.886.963 3.551.533
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.886.963 3.551.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.848.080 18.163.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 9.563.179 2.874.455
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.009.553 507.129
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.009.553 507.129
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 323.093 15.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 323.093 15.685
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.155.346 26.513.726
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.648.923 -957.191
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 45.804.269 27.470.917
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 10.773.783 -10.713.409
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.186.157 -2.153.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.186.157 -2.153.013
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -2.322.868 1.400.282
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -5.467.849 -281.742
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.467.849 -281.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.345.510 -11.867.722
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.280.019 79.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.280.019 57.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.663 20.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.663 20.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
277.357 -532.930
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.813.974 -6.655.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.813.974 -6.655.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-718 33.447
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.640 -285.483
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.640 -285.483
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
123.359 -506.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.388.254 -4.020.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.020.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.388.254
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.306.627 9.846.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-279.830 -99.867
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-696.368 -481.750
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.795.709 -90.866.611
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.584.154 56.177.870
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.584.154 56.177.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-115.229.943 -142.959.685
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9-10 -115.229.943 -142.959.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -798.843 -5.041.987
Alınan Faiz
1.648.923 957.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.738.528 98.236.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
167.998.720 209.429.866
Kredilerden Nakit Girişleri
167.998.720 209.429.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.252.175 -83.928.306
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.252.175 -83.928.306
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.307.189 -1.307.188
Ödenen Temettüler
-790.959
Ödenen Faiz
-46.414.400 -25.958.285
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.027.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.203.808 16.634.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.203.808 16.634.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.174.500 8.539.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.970.692 25.174.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.970.692 25.174.500
Ticari Alacaklar
5 3.864.386 3.609.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.864.386 3.609.557
Diğer Alacaklar
6 10.793 15.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.793 15.456
Türev Araçlar
14 24.830.611 11.361.191
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 24.830.611 11.361.191
Stoklar
8 17.474.176 23.982.342
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.094.543 3.371.900
Diğer Dönen Varlıklar
18 309.996 790.022
ARA TOPLAM
54.555.197 68.304.968
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.555.197 68.304.968
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
14 12.872.808 10.132.005
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 12.872.808 10.132.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 43.230.000 41.245.000
Maddi Duran Varlıklar
9-10 317.084.864 281.069.311
Binalar
4.615.816 5.291.459
Mobilya ve Demirbaşlar
101.243 72.125
Özel Maliyetler
1.337
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
312.359.925 275.699.168
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7.880 5.222
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.331 11.838
Lisanslar
6.331 11.838
Diğer Duran Varlıklar
18 5.737.234 21.645.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
378.931.237 354.103.616
TOPLAM VARLIKLAR
433.486.434 422.408.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 181.001.408 170.770.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 181.001.408 170.770.553
Banka Kredileri
13 179.694.220 169.463.365
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.307.188 1.307.188
Ticari Borçlar
5 8.738.801 5.924.827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.738.801 5.924.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 90.816 91.534
Diğer Borçlar
6 602.234 583.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 602.234 583.594
Ertelenmiş Gelirler
7 611.194 465.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 53.177 54.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 53.177 54.606
ARA TOPLAM
191.097.630 177.890.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.097.630 177.890.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 169.805.856 185.223.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 169.805.856 185.223.480
Banka Kredileri
13 166.102.156 180.212.591
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 3.703.700 5.010.889
Ertelenmiş Gelirler
7 0 22.050
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 161.874 117.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 161.874 117.749
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 6.485.573 5.338.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.453.303 190.702.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
367.550.933 368.592.989
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.935.501 53.815.595
Ödenmiş Sermaye
20 40.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 14.715.204 -67.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.715.204 -67.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -66.904 -67.346
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 14.782.108 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 240.694 179.046
Yasal Yedekler
20 240.694 179.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.866.566 20.152.362
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.886.963 3.551.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.935.501 53.815.595
TOPLAM KAYNAKLAR
433.486.434 422.408.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 224.780.227 135.824.879
Satışların Maliyeti
21 -134.307.501 -80.616.135
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.472.726 55.208.744
BRÜT KAR (ZARAR)
90.472.726 55.208.744
Genel Yönetim Giderleri
23 -7.948.231 -6.444.327
Pazarlama Giderleri
22 -502.565 -305.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.276.967 819.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.668.327 -1.237.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.630.570 48.040.258
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.398.203 4.505.654
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.028.773 52.545.912
Finansman Giderleri
26 -97.238.604 -47.594.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.209.831 4.951.815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.322.868 -1.400.282
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -696.368 -434.682
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.019.236 -965.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.886.963 3.551.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.886.963 3.551.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.886.963 3.551.533
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.782.550 -67.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.782.550 -67.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.169.438 16.836
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
20 18.951.421 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 567 -84.182
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.782.550 -67.346
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.895.587 3.484.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.895.587 3.484.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744454


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7677 Değişim: -0,04%
Düşük 5,7422 23.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4324 Değişim: 0,51%
Düşük 6,3647 23.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
283,49 Değişim: 1,99%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.