KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 20:07

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 30.000.000 137.099 13.555.040 6.639.269 50.331.408 50.331.408
Transferler
41.947 6.597.322 -6.639.269
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.405 1.552.638 1.492.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.405 1.552.638 1.492.233
Dönem Sonu Bakiyeler
20 30.000.000 -60.405 179.046 20.152.362 1.552.638 51.823.641 0 51.823.641
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 30.000.000 -67.346 179.046 20.152.362 3.551.533 53.815.595 0 53.815.595
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-12.197 -12.197
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-12.197 -12.197
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -67.346 179.046 20.140.165 3.551.533 53.803.398
Transferler
61.648 3.489.885 -3.551.533
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.648 328.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.648 328.716 254.068
Kar Payları
-790.959 -790.959
Dönem Sonu Bakiyeler
20 30.000.000 -141.994 240.694 22.839.091 328.716 53.266.507 0 53.266.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.629.757 15.249.615
Dönem Karı (Zararı)
328.716 1.552.638
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
328.716 1.552.638
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.049.363 19.371.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 585.559 2.130.704
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 142.882 6.765
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 142.882 6.765
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 46 -20.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 46 -20.262
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.729.128 19.457.627
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -931.742 -243.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 20.660.870 19.701.084
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 -14.339.906 -2.500.816
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 137.583 453.021
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.205.929 -155.557
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.205.929 -155.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.453.136 -4.931.405
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.409.142 -83.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.534 21.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.394.608 -104.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.179 20.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.179 20.121
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.768.102 -1.091.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.195.961 -3.653.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.195.961 -3.653.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.559 -903
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.367 -166.014
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
93.367 -166.014
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
608.559 409.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.152.041 -365.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -669.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.152.041 304.401
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.924.943 15.992.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.169 -55.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-271.017 -481.750
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -206.114
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.424.731 -37.125.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.009.823 25.417.603
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.009.823 25.417.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.366.296 -57.965.009
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9-10 -94.366.296 -57.965.009
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 -4.821.703
Alınan Faiz
931.742 243.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.843.600 22.093.658
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.518.912 52.594.938
Kredilerden Nakit Girişleri
111.518.912 52.594.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.745.325 -9.213.082
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.745.325 -9.213.082
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-653.594 -653.595
Ödenen Temettüler
-790.959 0
Ödenen Faiz
-20.485.434 -20.634.603
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.951.374 217.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.951.374 217.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.174.500 8.539.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.223.126 8.757.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.223.126 25.174.500
Ticari Alacaklar
5 6.875.817 3.609.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 14.534 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.861.283 3.609.557
Diğer Alacaklar
6 16.635 15.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.635 15.456
Türev Araçlar
14 21.974.894 11.361.191
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 21.974.894 11.361.191
Stoklar
8 11.537.887 23.982.342
Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.140.002 3.371.900
Diğer Dönen Varlıklar
18 869.191 790.022
ARA TOPLAM
57.637.552 68.304.968
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.637.552 68.304.968
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
14 13.858.208 10.132.005
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13.858.208 10.132.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 41.245.000 41.245.000
Maddi Duran Varlıklar
9-10 345.490.861 281.069.311
Binalar
5.235.521 5.291.459
Mobilya ve Demirbaşlar
113.941 72.125
Özel Maliyetler
436 1.337
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 340.137.701 275.699.168
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.262 5.222
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.586 11.838
Diğer Duran Varlıklar
18 22.718.334 21.645.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
423.323.989 354.103.616
TOPLAM VARLIKLAR
480.961.541 422.408.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 194.195.539 170.770.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 194.195.539 170.770.553
Banka Kredileri
13 192.888.350 169.463.365
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.307.189 1.307.188
Ticari Borçlar
5 10.120.788 5.924.827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.120.788 5.924.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 70.975 91.534
Diğer Borçlar
6 676.961 583.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 676.961 583.594
Ertelenmiş Gelirler
7 1.089.044 465.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 47.861 54.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 47.861 54.606
ARA TOPLAM
206.201.168 177.890.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.201.168 177.890.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 216.085.065 185.223.480
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
216.085.065 185.223.480
Banka Kredileri
13 211.727.771 180.212.591
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 4.357.294 5.010.889
Ertelenmiş Gelirler
7 7.350 22.050
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 196.074 117.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 196.074 117.749
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 5.205.377 5.338.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.493.866 190.702.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
427.695.034 368.592.989
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.266.507 53.815.595
Ödenmiş Sermaye
20 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -141.994 -67.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-141.994 -67.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -141.994 -67.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 240.694 179.046
Yasal Yedekler
20 240.694 179.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.839.091 20.152.362
Net Dönem Karı veya Zararı
328.716 3.551.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.266.507 53.815.595
TOPLAM KAYNAKLAR
480.961.541 422.408.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 98.305.641 61.069.627
Satışların Maliyeti
21 -56.049.789 -37.128.052
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.255.852 23.941.575
BRÜT KAR (ZARAR)
42.255.852 23.941.575
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.307.352 -2.772.219
Pazarlama Giderleri
22 -229.832 -141.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 920.223 204.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -336.018 -457.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.302.873 20.774.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.692.826 877.615
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.995.699 21.652.486
Finansman Gelirleri
26 0 62.442
Finansman Giderleri
26 -40.529.400 -19.709.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
466.299 2.005.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-137.583 -453.021
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -246.523 -209.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 108.940 -244.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
328.716 1.552.638
DÖNEM KARI (ZARARI)
328.716 1.552.638
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
328.716 1.552.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (zarar) 27 55,00000000 259,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74.648 -60.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.702 -75.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.054 15.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 21.054 15.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 -74.648 -60.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
254.068 1.492.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
254.068 1.492.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702185


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8210 Değişim: -0,08%
Düşük 5,8125 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4800 Değişim: -0,13%
Düşük 6,4692 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,35 Değişim: -0,04%
Düşük 278,92 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.