KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 - 20:31

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 47.639.819 -92.934 1.308.930 14.178.734 266.311 90.837.335 90.837.335
Transferler
-4.882.496 61.702 5.087.105 -266.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.249 -14.427.879 -14.437.128 -14.437.128
Kar Payları
-1.149.996 -1.149.996 -1.149.996
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
155.580 155.580
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
61.250 61.250 61.250
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 42.757.323 -102.183 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 75.311.461 155.580 75.467.041
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 42.757.323 -102.183 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 75.311.461 155.580 75.467.041
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.882.988 -1.882.988 -1.882.988
Transferler
-14.427.879 14.427.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.068.934 -63.964 -7.495.082 -8.627.980 162.240 -8.465.740
Sermaye Arttırımı
27.218.798 184.634 27.403.432 27.403.432
Dönem Sonu Bakiyeler
54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 1.866.226 -7.495.082 92.203.925 317.820 92.521.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.979.576 -33.691.508
Dönem Karı (Zararı)
33 -7.332.842 -14.502.299
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.332.842 -14.502.299
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.797.904 -1.524.167
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 425.006 394.141
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 -69.817 -1.351.738
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.275.264
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-69.817 -76.474
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-39 820.623 122.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
820.623 122.604
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
42 667.358 -360.229
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
667.358 -360.229
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-45 -3.641.074 -328.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.110.322 -17.585.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.650.467 888.377
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 81.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 6.650.467 806.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 -9.019.985 -28.600.173
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.719.561 -24.037.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.300.424 -4.562.744
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -6.442.627 4.380.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.899.555 1.352.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.899.555 1.352.934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 16.022.912 4.392.817
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.110.644 590.040
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.912.268 3.802.777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.979.576 -33.611.776
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-45 0 -79.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.864.989 -1.649.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -7.003.177 -451.652
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.936.051 -384.089
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.126 -67.563
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
138.188 -1.197.769
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.353.977 20.973.900
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 27.218.798 275.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
33 0 -27.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22-25 -14.864.821 21.876.396
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.864.821 21.876.396
Ödenen Temettüler
33 0 -1.149.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.468.564 -14.367.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.468.564 -14.367.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 953.618 15.320.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.422.182 953.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 10.422.182 953.618
Finansal Yatırımlar
8 798.281 1.465.639
Ticari Alacaklar
9 8.968.315 13.015.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 8.968.315 13.015.433
Diğer Alacaklar
11 26.716.476 27.975.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.495.112 26.739.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 221.364 1.236.401
Stoklar
13 31.041.052 41.471.218
Peşin Ödenmiş Giderler
28.096.940 17.656.929
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.454 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 28.092.486 17.656.929
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.562.730 539.435
ARA TOPLAM
107.605.976 103.077.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.605.976 103.077.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
9 10.563.059 15.049.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 10.563.059 15.049.396
Diğer Alacaklar
11 227.728 120.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 227.728 120.272
Stoklar
13 82.676.308 65.803.515
Maddi Duran Varlıklar
20 51.725.962 45.144.926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 142.368 145.237
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
142.368 145.237
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.089.165 11.380.866
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.089.165 11.380.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
155.520.299 137.739.921
TOPLAM VARLIKLAR
263.126.275 240.817.745
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 19.334.441 9.150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 52.825.118 78.025.510
Ticari Borçlar
9 8.092.041 2.192.486
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 155.273 1.312.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.936.768 880.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 267.173 359.660
Diğer Borçlar
6.844.100 712.283
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 6.778.298 667.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 65.802 44.629
Ertelenmiş Gelirler
9.027.837 15.002.807
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 0 4.240.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 9.027.837 10.762.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 3.150.675 2.546.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
218.053 116.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.932.622 2.430.342
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 4.126.020 2.601.297
ARA TOPLAM
103.667.405 110.590.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.667.405 110.590.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 31.971.893 31.820.763
Diğer Borçlar
11 819.167 787.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 819.167 787.992
Ertelenmiş Gelirler
27.542.348 12.765.553
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 15.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 27.527.348 12.765.553
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 514.989 368.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
514.989 368.082
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
45 5.896.215 9.017.495
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 192.513 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.937.125 54.759.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
170.604.530 165.350.704
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.203.925 75.311.461
Ödenmiş Sermaye
33 54.437.596 27.218.798
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 502.311 317.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 41.522.242 42.655.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.688.389 42.757.323
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-166.147 -102.183
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 1.866.226 18.177.093
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -7.495.082 -14.427.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 317.820 155.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.521.745 75.467.041
TOPLAM KAYNAKLAR
263.126.275 240.817.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
37 36.155.842 31.362.038
Satışların Maliyeti
37 -12.121.072 -24.401.481
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.034.770 6.960.557
BRÜT KAR (ZARAR)
24.034.770 6.960.557
Genel Yönetim Giderleri
38-39 -10.608.181 -9.814.595
Pazarlama Giderleri
38-39 -1.588.085 -881.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
40 37.328.411 21.198.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
40 -31.449.677 -16.817.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.717.238 645.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41 0 1.344.705
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
41 -1.020.626 -984.476
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 -27.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.696.612 978.673
Finansman Gelirleri
42 5.873.927 10.358.187
Finansman Giderleri
42 -33.544.455 -26.168.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.973.916 -14.831.244
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.641.074 328.945
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
45 3.641.074 328.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.332.842 -14.502.299
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.332.842 -14.502.299
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
162.240 -74.420
Ana Ortaklık Payları
-7.495.082 -14.427.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

47 47 -0,24280000 -0,53010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.132.898 -9.249
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43 -1.068.934 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43 -82.005 -11.562
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.041 2.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
43 18.041 2.313
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.132.898 -9.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.465.740 -14.511.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
162.240 -74.420
Ana Ortaklık Payları
-8.627.980 -14.437.128http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744898


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.