KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:18

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 47.639.819 -92.934 1.308.930 14.178.734 266.311 90.837.335 90.837.335
Transferler
33 61.702 204.609 -266.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -9.870 -2.662.130 -2.672.000 -2.672.000
Kar Payları
33 -1.149.996 -1.149.996 -1.149.996
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
61.250 61.250 61.250
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 47.639.819 -102.804 1.370.632 13.294.597 -2.662.130 87.076.589 87.076.589
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 42.757.323 -102.183 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 75.311.461 155.580 75.467.041
Transferler
33 -14.427.879 14.427.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -1.068.934 -4.697 -438.472 -1.512.103 -258.921 -1.771.024
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 41.688.389 -106.880 1.370.632 3.749.214 -438.472 73.799.358 -103.341 73.696.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.686.409 -30.634.443
Dönem Karı (Zararı)
33 -697.393 -2.662.130
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -697.393 -2.662.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-275.711 -1.319.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 206.592 198.571
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 -70.060 -1.496.335
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.474.717
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-70.060 -21.618
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-39 91.110 41.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
91.110 41.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
42 409.673 -459.115
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
409.673 -459.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-45 -913.026 396.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.659.513 -26.637.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.104.620 2.343.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -4.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 6.104.620 2.347.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 4.883.419 -25.061.662
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.670.223 -20.680.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.553.642 -4.381.559
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 5.587.911 3.650.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.101.738 46.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.101.738 46.986
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 -2.814.699 -7.616.256
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.899.026 -2.522
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.713.725 -7.613.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.686.409 -30.619.359
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-45 0 -18.342
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.258
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.759.645 -158.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -6.759.645 -158.752
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.717.495 -91.189
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.150 -67.563
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.629.516 18.376.538
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22-25 0 19.526.534
Kredilerden Nakit Girişleri
0 19.526.534
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.629.516 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.629.516 0
Ödenen Temettüler
33 0 -1.149.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.297.248 -12.416.657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.297.248 -12.416.657
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 953.618 15.320.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.250.866 2.903.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.250.866 953.618
Finansal Yatırımlar
8 1.055.966 1.465.639
Ticari Alacaklar
9 10.243.202 13.015.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 10.243.202 13.015.433
Diğer Alacaklar
11 28.897.347 27.975.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 27.912.238 26.739.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 985.109 1.236.401
Stoklar
13 34.445.206 41.471.218
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.185.463 17.656.929
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 250.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 16.935.463 17.656.929
Diğer Dönen Varlıklar
17 637.857 539.435
ARA TOPLAM
94.715.907 103.077.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.715.907 103.077.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
9 11.717.007 15.049.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 11.717.007 15.049.396
Diğer Alacaklar
11 177.371 120.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 177.371 120.272
Stoklar
13 67.241.616 65.803.515
Maddi Duran Varlıklar
20 51.692.502 45.144.926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 150.713 145.237
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 150.713 145.237
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.891.597 11.380.866
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.891.597 11.380.866
Ertelenmiş Vergi Varlığı
45 4.903 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.971.418 137.739.921
TOPLAM VARLIKLAR
231.687.325 240.817.745
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 19.290.823 9.150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 68.631.265 78.025.510
Ticari Borçlar
9 1.090.748 2.192.486
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 548 1.312.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.090.200 880.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 82.447 9.333
Diğer Borçlar
11 2.594.535 712.283
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.566.680 667.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 27.855 44.629
Ertelenmiş Gelirler
28 13.840.141 15.002.807
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 4.240.000 4.240.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 9.600.141 10.762.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 3.098.447 2.546.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 159.859 116.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 2.938.588 2.430.342
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 3.832.794 2.951.624
ARA TOPLAM
112.461.200 110.590.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.461.200 110.590.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 27.444.669 31.820.763
Diğer Borçlar
11 785.632 787.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 785.632 787.992
Ertelenmiş Gelirler
28 7.771.098 12.765.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 7.771.098 12.765.553
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 351.728 368.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 351.728 368.082
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
45 9.176.981 9.017.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.530.108 54.759.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.991.308 165.350.704
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.799.358 75.311.461
Ödenmiş Sermaye
33 27.218.798 27.218.798
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 317.677 317.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 41.581.509 42.655.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 41.688.389 42.757.323
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -106.880 -102.183
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 3.749.214 18.177.093
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -438.472 -14.427.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 -103.341 155.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.696.017 75.467.041
TOPLAM KAYNAKLAR
231.687.325 240.817.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
37 26.892.407 17.402.223 5.160.542 17.098.456
Satışların Maliyeti
37 -8.735.760 -12.664.827 -1.352.087 -12.664.827
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.156.647 4.737.396 3.808.455 4.433.629
BRÜT KAR (ZARAR)
18.156.647 4.737.396 3.808.455 4.433.629
Genel Yönetim Giderleri
38-39 -6.204.545 -4.991.433 -3.003.839 -2.467.091
Pazarlama Giderleri
38-39 -960.716 -553.997 -449.283 -202.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
40 1.404.933 3.234.314 560.724 705.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
40 -2.510.326 -1.452.996 -919.551 -614.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.885.993 973.284 -3.494 1.853.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 -21.618 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.885.993 951.666 -3.494 1.853.801
Finansman Gelirleri
42 18.539.230 18.099.147 4.527.276 598.075
Finansman Giderleri
42 -30.035.642 -21.316.914 -12.775.590 -1.956.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.610.419 -2.266.101 -8.251.808 495.230
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
913.026 -396.029 1.829.126 -106.893
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
45 913.026 -396.029 1.829.126 -106.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-697.393 -2.662.130 -6.422.682 388.337
DÖNEM KARI (ZARARI)
-697.393 -2.662.130 -6.422.682 388.337
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-258.921 0 -119.061 0
Ana Ortaklık Payları
-438.472 -2.662.130 -6.303.621 388.337
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 47 -0,01610000 -0,09780000 -0,23160000 0,01430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.073.631 -9.870 -1.072.680 -8.784
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43 -1.068.934 0 -1.068.934 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43 -6.022 -12.338 -4.803 -10.980
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.325 2.468 1.057 2.196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
43 1.325 2.468 1.057 2.196
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.073.631 -9.870 -1.072.680 -8.784
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.771.024 -2.672.000 -7.495.362 379.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-258.921 0 -119.061 0
Ana Ortaklık Payları
-1.512.103 -2.672.000 -7.376.301 379.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704769


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.760 Değişim: -0,67% Hacim : 2.610 Mio.TL Son veri saati : 13:18
Düşük 97.537 21.10.2019 Yüksek 98.526
Açılış: 98.526
5,8180 Değişim: 0,45%
Düşük 5,7811 21.10.2019 Yüksek 5,8355
Açılış: 5,7922
6,4956 Değişim: 0,36%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,5231
Açılış: 6,4721
279,10 Değişim: 0,53%
Düşük 277,29 21.10.2019 Yüksek 279,75
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.