KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:23

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -1.465.419 -1.465.419 -1.465.419 4.020.504 156.065.977 35.553.213 254.386.131 254.386.131
Transferler
27 200.416 35.352.797 -35.553.213
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.337.656 32.215.320 30.877.664 30.877.664
Dönem Karı (Zararı)
27 32.215.320 32.215.320 32.215.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.337.656 -1.337.656 -1.337.656
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 281.263.795 281.263.795
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 281.263.795 281.263.795
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -2.419.834 -2.419.834 -2.419.834
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 -360.115 -360.115 -360.115
Transferler
27 423.562 31.791.758 -32.215.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.422.030 35.141.972 33.719.942 33.719.942
Dönem Karı (Zararı)
27 35.141.972 35.141.972 35.141.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.422.030 -1.422.030 -1.422.030
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.247.151 11.002.367
Dönem Karı (Zararı)
35.141.972 32.215.320
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.141.972 32.215.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.623.826 25.701.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 14.379.494 8.375.288
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.379.496 805.694
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.379.496 805.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.207.048 3.833.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 13.207.048 3.833.938
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.820.011 5.076.200
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -228.235 -575.108
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 596.078 1.303.914
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.576.984 -645.310
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 6.029.152 4.992.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.398.304 7.918.598
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.560.527 -307.757
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.560.527 -307.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.316.846 -31.996.684
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.513.573 -27.552.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 913.328 -268.336
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -19.026.897 -35.685.057
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.921.525 4.157.447
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 20.002.019 4.749.902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 -2.217.106 -1.626.683
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -22.293.439 26.012.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.286.799 -1.783.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.286.799 -1.783.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.448.952 25.920.597
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -4.000.000
Alınan Temettüler
-367.843 -728.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -13.077.324 -2.027.819
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -9.756.634 -8.161.605
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.754.751 -32.205.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
825.708 851.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.414.933 -33.056.393
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.774
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-247.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.709.547 4.774.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.774.671
Kredilerden Nakit Girişleri
4.774.671
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.709.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.217.147 -16.428.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.217.147 -16.428.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.772.398 30.200.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.555.251 13.772.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.555.251 13.772.398
Ticari Alacaklar
10 83.249.538 90.932.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.682.482 1.054.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 81.567.056 89.878.047
Diğer Alacaklar
11 2.677.292 2.181.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.677.292 2.181.192
Stoklar
13 148.597.443 129.570.546
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.162.246 1.175.011
Diğer Dönen Varlıklar
26 138.836 2.237.890
ARA TOPLAM
247.380.606 239.869.452
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.380.606 239.869.452
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 206.263 6.445.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 206.263 6.445.608
Diğer Alacaklar
11 312.175 1.721.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 312.175 1.721.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.539.395 10.504.242
Maddi Duran Varlıklar
18 146.613.775 131.854.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 172.655 180.931
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 172.655 180.931
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.427.058 492.768
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.250.721 7.574.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
166.523.043 158.774.859
TOPLAM VARLIKLAR
413.903.649 398.644.311
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.983.558 5.693.106
Ticari Borçlar
10 54.182.197 35.757.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 22.853.777 188.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 31.328.420 35.568.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 7.441.268 9.706.480
Diğer Borçlar
11 5.620.335 4.991.245
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.620.335 4.991.245
Ertelenmiş Gelirler
15 17.970.312 40.263.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 765.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.903.627 2.199.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.381.354 1.692.534
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.522.273 507.124
ARA TOPLAM
90.101.297 99.376.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.101.297 99.376.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 6.373.303 9.219.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 469.303 3.315.499
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.225.261 8.784.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.225.261 8.784.357
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.598.564 18.003.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.699.861 117.380.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
308.203.788 281.263.795
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -4.225.105 -2.803.075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.644.482 4.220.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 212.430.583 187.418.774
Net Dönem Karı veya Zararı
35.141.972 32.215.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
308.203.788 281.263.795
TOPLAM KAYNAKLAR
413.903.649 398.644.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 383.759.740 352.841.243
Satışların Maliyeti
28 -243.606.236 -225.018.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.153.504 127.822.842
BRÜT KAR (ZARAR)
140.153.504 127.822.842
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -23.945.984 -24.034.031
Pazarlama Giderleri
29,30 -90.368.091 -72.218.863
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -5.597.029 -2.579.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 47.944.624 21.759.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -29.952.489 -13.631.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.234.535 37.117.658
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.560.527 307.807
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.795.062 37.425.465
Finansman Gelirleri
33 6.910.488 7.673.757
Finansman Giderleri
33 -1.165.274 -4.965.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.540.276 40.133.918
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.398.304 -7.918.598
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.991.376 -7.202.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.406.928 -716.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.141.972 32.215.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.141.972 32.215.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.141.972 32.215.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.422.030 -1.337.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.823.115 -1.672.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
401.085 334.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
401.085 334.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.422.030 -1.337.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.719.942 30.877.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
33.719.942 30.877.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746869


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7190 Değişim: -0,12%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3447 Değişim: -0,32%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,28 Değişim: -0,48%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.