KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:28

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 1.934 36.751 5.325 94.010 0 94.010
Transferler
0 265 5.060 -5.325 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 12.320 12.320 0 12.320
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 2.199 41.811 12.320 106.330 0 106.330
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.200 41.810 13.135 107.145 0 107.145
Transferler
657 12.478 -13.135 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 42.268 42.268 0 42.268
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 2.857 54.288 42.268 149.413 0 149.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.718 -26.633
Dönem Karı (Zararı)
42.268 12.320
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.268 12.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.922 3.125
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -388.034.119 -220.855.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 388.034.119 220.855.858
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 11.922 3.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.053 -42.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-3.164.251.662 -650.133.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-145.092 -61.623
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-146.584 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.492 -61.623
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
3.164.251.063 650.133.761
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
160.744 19.545
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
160.744 19.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.243 -26.633
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -388.034.119 -220.855.858
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 388.034.119 220.855.858
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -24.525 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.718 -26.633
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.718 -26.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 109.890 125.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 154.608 98.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 154.608 109.890
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 4.714.407.577 1.143.827.915
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
4.714.407.577 1.143.827.915
Diğer Alacaklar
146.584 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
146.584 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.725 5.016
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.725 5.016
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 25.122 597
Diğer Dönen Varlıklar
6 3.748 3.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.748 3.949
ARA TOPLAM
4.714.741.364 1.143.947.367
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.714.741.364 1.143.947.367
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 4.153.032.000 4.559.360.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
4.153.032.000 4.559.360.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.153.032.000 4.559.360.000
TOPLAM VARLIKLAR
8.867.773.364 5.703.307.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.714.580.029 1.143.840.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.714.580.029 1.143.840.222
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 4.714.406.978 1.143.827.915
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 173.051 12.307
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 11.922 0
ARA TOPLAM
4.714.591.951 1.143.840.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.714.591.951 1.143.840.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.153.032.000 4.559.360.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.153.032.000 4.559.360.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4.153.032.000 4.559.360.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.153.032.000 4.559.360.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.867.623.951 5.703.200.222
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.413 107.145
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.857 2.200
Yasal Yedekler
2.857 2.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.288 41.810
Net Dönem Karı veya Zararı
42.268 13.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.413 107.145
TOPLAM KAYNAKLAR
8.867.773.364 5.703.307.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 388.244.119 220.920.828 164.340.126 34.291.904
Satışların Maliyeti
11 -388.034.119 -220.855.828 -164.300.126 -34.276.904
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.000 65.000 40.000 15.000
BRÜT KAR (ZARAR)
210.000 65.000 40.000 15.000
Genel Yönetim Giderleri
12 -160.558 -89.005 -101.921 -8.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 39.450 0 -10.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.442 15.445 -61.921 -4.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.442 15.445 -61.921 -4.133
Finansman Gelirleri
4.748 0 4.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.190 15.445 -57.173 -4.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -11.922 -3.125 12.578 827
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.922 -3.125 12.578 827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.268 12.320 -44.595 -3.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.268 12.320 -44.595 -3.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
42.268 12.320 -44.595 -3.306
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.268 12.320 -44.595 -3.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
42.268 12.320 -44.595 -3.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715922


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7974 Değişim: 0,09%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8000
Açılış: 5,7922
6,4684 Değişim: -0,06%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
278,03 Değişim: 0,15%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.