KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 19:00
KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 91.739.656 115.864.089
Satışların Maliyeti
20 -95.166.794 -105.473.654
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.427.138 10.390.435
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.427.138 10.390.435
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.159.142 -2.956.491
Pazarlama Giderleri
21 -1.940.325 -3.271.514
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -112.153 -34.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.653.296 3.252.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.730.134 -1.678.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.715.596 5.702.403
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 61.316 308.222
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -82.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.654.280 5.928.625
Finansman Gelirleri
25 153.701 228.518
Finansman Giderleri
26 -3.372.695 -2.485.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.873.274 3.671.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.570.564 -457.619
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -13.576 -571.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.584.140 113.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 -9.302.710 3.213.948
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.302.710 3.213.948
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 15.365 97.458
Ana Ortaklık Payları
28 -9.318.075 3.116.490
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 28 -0,19380000 0,06700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.456.442 -8.418.979 3.035.156 67.991.758 133.659 68.125.417
Transferler
19 134.537 2.900.619 -3.035.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.752.845 -26.467 3.116.490 9.842.868 97.458 9.940.326
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 3.412.827 1.186.367 -3.412.827 3.412.827 4.599.194 4.599.194
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937
Transferler
19 121.309 2.995.181 -3.116.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.696 -9.318.075 -9.261.379 15.365 -9.246.014
Sermaye Arttırımı
71.484 71.484 71.484
Dönem Sonu Bakiyeler
48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-436.805 -8.960.686
Dönem Karı (Zararı)
28 -9.302.710 3.213.948
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.563.557 4.943.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,12 2.482.685 2.209.996
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-61.316 -96.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -61.316 -96.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
515.835 358.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 456.142 303.834
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
59.693 55.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.196.917 2.143.051
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -153.701 -228.518
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 3.350.618 2.371.569
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -2.570.564 457.619
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -130.222
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -130.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.627.890 -16.255.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.371.807 -12.667.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.834.809 5.470.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.206.616 -18.138.144
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.767.745 -4.942.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-216.598 86.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.279.536 6.283.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -177.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.279.536 6.460.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-341.174 393.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.868 -2.059.006
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.868 -2.059.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
297.196 -3.349.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-186.900 -2.188.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
484.096 -1.161.359
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-111.263 -8.097.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -236.605 -306.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -88.937 -556.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.484.519 -4.287.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 497.306
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 497.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.484.519 -4.784.967
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.476.959 -4.561.091
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.560 -223.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.689 17.444.910
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.484 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 71.484 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 4.599.194
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.199.122 14.988.767
Kredilerden Nakit Girişleri
5 3.199.122 14.988.767
Ödenen Faiz
26 -3.350.618 -2.371.569
Alınan Faiz
25 153.701 228.518
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.847.635 4.196.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.847.635 4.196.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.564.761 3.368.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.717.126 7.564.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 -9.302.710 3.213.948
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.696 6.726.378
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 0 7.807.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 72.687 -33.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.991 -1.047.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -15.991 -1.047.357
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.696 6.726.378
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.246.014 9.940.326
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 15.365 97.458
Ana Ortaklık Payları
-9.261.379 9.842.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.717.126 7.564.761
Ticari Alacaklar
6 43.751.077 48.122.884
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30.862.130 25.027.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.888.947 23.095.563
Diğer Alacaklar
7 6.240.975 6.245.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.240.975 6.245.843
Stoklar
8 23.090.709 14.322.964
Peşin Ödenmiş Giderler
16 273.193 52.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 9.387 17.359
Diğer Dönen Varlıklar
18 7.279.869 7.092.969
ARA TOPLAM
86.362.336 83.418.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.362.336 83.418.790
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.117.316 1.056.000
Maddi Duran Varlıklar
10 29.974.750 30.930.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.237.967 5.280.317
Şerefiye
11 5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 192.710 235.060
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.000.000 5.004.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 7.852.907 4.866.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.182.940 47.137.723
TOPLAM VARLIKLAR
135.545.276 130.556.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.772.126 6.672.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.772.126 6.672.377
Banka Kredileri
5 14.772.126 6.672.377
Ticari Borçlar
6 29.617.033 19.337.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.617.033 19.337.497
Diğer Borçlar
7 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
16 564.210 559.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 201 15.315
Kısa Vadeli Karşılıklar
493.294 767.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 426.724 767.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 66.570 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 604.449 191.977
ARA TOPLAM
46.051.431 27.544.338
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.051.431 27.544.338
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.620.102 17.520.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.620.102 17.520.729
Banka Kredileri
5 12.620.102 17.520.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.377.543 1.230.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.005.793 1.595.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.003.438 20.347.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.054.869 47.891.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.243.925 82.433.820
Ödenmiş Sermaye
19 48.071.484 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.242.292 1.242.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.859.383 11.802.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.859.383 11.802.687
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 11.959.882 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -100.499 -157.195
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.299.461 1.178.152
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 889.648 -2.105.533
Net Dönem Karı veya Zararı
28 -9.318.075 3.116.490
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 246.482 231.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.490.407 82.664.937
TOPLAM KAYNAKLAR
135.545.276 130.556.513http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746941


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 0,00% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8798 Değişim: 0,10%
Düşük 7,8587 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3932 Değişim: 0,06%
Düşük 9,3627 27.11.2020 Yüksek 9,4002
Açılış: 9,388
458,08 Değişim: 0,01%
Düşük 457,12 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.