KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 14:36

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -1.590 -1.590 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348
Transferler
833.320 -833.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.125 -32.125 -32.125 599.212 567.087 0 567.087
Dönem Karı (Zararı)
599.212 599.212 0 599.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.125 -32.125 -32.125 -32.125 0 -32.125
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -33.715 -33.715 -33.715 507.938 599.212 4.573.435 0 4.573.435
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -22.616 -22.616 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389
Transferler
757.067 -757.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.203 16.203 1.693.083 1.709.286 0 1.709.286
Dönem Karı (Zararı)
16.203 1.693.083 1.693.083 0 1.693.083
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.203 16.203 16.203 0 16.203
Sermaye Arttırımı
16.203
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -6.413 -6.413 -6.413 498.264 766.741 1.693.083 6.451.675 0 6.451.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.496.903 -1.720.708
Dönem Karı (Zararı)
1.693.083 599.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
965.238 -671.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
472.181 5.507
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.122 53.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.642 53.617
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.731
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
103.192
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
103.192
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-98.617
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-123.622
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-123.622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 503.604 214.430
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.140.175
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
318.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
924.251 -1.131.721
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.410.744 -891.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-227.727 311.253
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-166.027 -1.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.700 313.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-469.588 -27.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-469.588 -27.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-144.823 -103.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-664.619 -321.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-801.745 -362.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
137.126 41.222
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.264 -99.262
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.649
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.264 -107.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.582.572 -1.204.152
Kira Ödemeleri
-236.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-889.500 -242.648
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-168.058 -37.908
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.792 -26.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.792 -26.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.792 -26.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.458.111 -1.747.031
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
98.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.556.728 -1.747.031
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.312.214 1.794.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.868.942 47.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.868.942 2.312.214
Finansal Yatırımlar
5 2.410.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.410.744
Ticari Alacaklar
6 2.275.132 2.047.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 1.779.481 1.613.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 495.651 433.951
Diğer Alacaklar
65.365 44.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.365 44.349
Peşin Ödenmiş Giderler
209.709 64.886
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
202.629 64.886
ARA TOPLAM
7.419.148 6.879.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.419.148 6.879.598
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
154.602 139.419
Kullanım Hakkı Varlıkları
792.588
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 101.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
947.190 241.401
TOPLAM VARLIKLAR
8.366.338 7.120.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
493.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
493.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
493.057
Ticari Borçlar
165.523 830.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 9.690 811.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
155.833 18.707
Diğer Borçlar
163.981 143.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
163.981 143.717
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 173.013 164.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
87.860 1.044.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 87.860 1.010.555
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
33.764
ARA TOPLAM
1.083.434 2.182.207
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.083.434 2.182.207
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
374.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
374.612
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
374.612
Uzun Vadeli Karşılıklar
7 227.986 196.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 227.986 196.403
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
228.631
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
831.229 196.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.914.663 2.378.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.451.675 4.742.389
Ödenmiş Sermaye
8 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.413 -22.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.413 -22.616
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
498.264 498.264
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
766.741 9.674
Net Dönem Karı veya Zararı
1.693.083 757.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.451.675 4.742.389
TOPLAM KAYNAKLAR
8.366.338 7.120.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 4.901.558 3.429.073 3.311.977 2.809.397
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.901.558 3.429.073 3.311.977 2.809.397
BRÜT KAR (ZARAR)
4.901.558 3.429.073 3.311.977 2.809.397
Genel Yönetim Giderleri
10 -3.461.637 -2.754.965 -1.680.084 -1.386.459
Pazarlama Giderleri
-284.032 -179.256 -130.071 -95.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.359.988 333.239 938.503 190.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-215.998 -14.449 -100.783 -14.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.299.879 813.642 2.339.542 1.504.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.299.879 813.642 2.339.542 1.504.243
Finansman Giderleri
-103.192 -103.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.196.687 813.642 2.236.350 1.504.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-503.604 -214.430 -483.664 -180.909
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -177.042 -41.503 -162.810
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -326.562 -172.927 -320.854 -180.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.693.083 599.212 1.752.686 1.323.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.693.083 599.212 1.752.686 1.323.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.693.083 599.212 1.752.686 1.323.334
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 12 0,49000000 0,16000000 0,51000000 0,37000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.203 -32.125 37.229 -21.356
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.254 -40.156 46.536 -26.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.051 8.031 -9.307 4.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.051 8.031 -9.307 4.994
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.203 -32.125 37.229 -21.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.709.286 567.087 1.789.915 1.301.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.709.286 567.087 1.789.915 1.301.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781658


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.