KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.04.2019 - 14:24
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.053.930 -735.924
Dönem Karı (Zararı)
-59.603 -523.319
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
326.962 -223.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 14.214 6.925
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
114.110 -241.227
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
184.006
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
184.006
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.632 10.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.676.071 18.731
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.410.744 209.440
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.262.267 329.651
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19 1.269.470 65.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.203 263.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.587 -21.471
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-151.191 -125.031
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-799.901 -273.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.739 -100.558
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.943.430 -727.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-889.500 -8.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.053.930 -735.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.053.930 -735.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.312.214 1.794.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.366.144 1.058.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348
Transferler
1.590 833.320 -833.320 1.590 0 1.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.769 -10.769 0 -10.769
Dönem Karı (Zararı)
-534.088 0 -534.088 0 -534.088
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -10.769 507.937 -534.088 3.463.081 0 3.463.081
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389
Transferler
757.067 -757.067
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -22.616 498.264 766.741 -59.603 4.682.786 0 4.682.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.366.144 2.312.214
Finansal Yatırımlar
4 2.410.744
Ticari Alacaklar
5 785.138 2.047.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,18 343.984 1.613.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 441.154 433.951
Diğer Alacaklar
6 112.936 44.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
112.936 44.349
Peşin Ödenmiş Giderler
8 216.077 64.886
ARA TOPLAM
5.480.295 6.879.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.480.295 6.879.598
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 128.161 139.419
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 29.394 101.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.555 241.401
TOPLAM VARLIKLAR
5.637.850 7.120.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 50.241 830.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,18 7.475 811.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 42.766 18.707
Diğer Borçlar
7 366.456 143.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 366.456 143.717
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 14.232 164.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
279.894 1.044.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 90.145 1.010.555
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 189.749 33.764
ARA TOPLAM
710.823 2.182.207
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
710.823 2.182.207
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
244.241 196.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 244.241 196.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.241 196.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
955.064 2.378.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.682.786 4.742.389
Ödenmiş Sermaye
11 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.616 -22.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -22.616 -22.616
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 498.264 498.264
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
766.741 9.674
Net Dönem Karı veya Zararı
-59.603 757.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.682.786 4.742.389
TOPLAM KAYNAKLAR
5.637.850 7.120.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.589.581 619.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.589.581 619.676
BRÜT KAR (ZARAR)
1.589.581 619.676
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.781.553 -1.209.206
Pazarlama Giderleri
13 -153.961 -84.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 421.485 139.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -115.215 -37
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-39.663 -534.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-39.663 -534.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.663 -534.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.940 10.982
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -5.708 10.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.603 -523.319
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.603 -523.319
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-59.603 -523.319
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 17 -0,01700000 -0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.026 -10.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.282 -13.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.256 3.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.256 3.037
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.026 -10.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.629 -534.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-80.629 -534.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756797


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.302 Değişim: 1,40% Hacim : 10.183 Mio.TL Son veri saati : 12:25
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.308
Açılış: 1.302
7,8902 Değişim: 0,83%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4528 Değişim: 1,25%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
454,69 Değişim: 1,72%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 456,28
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.