KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 20:45
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
360.934 -1.104
Dönem Karı (Zararı)
319.506 141.501
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.003 47.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2-10-11-12 26.558 15.150
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.373
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -124
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.084 1.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.544 1.561
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89 -273
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.455 -1.712
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.996 1.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-637
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-637
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
86.370 31.478
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.763 -89.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.468 -135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -60.187 -53.995
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -23.824 -33.890
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -13.991 -17.566
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.135 7.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 323 -59
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.874 -2.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.709 11.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 4.434 10.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 5.275 989
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
375.746 99.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-666 -228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.146 -100.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.406 -55.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11-12 2.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11-12 -47.408 -55.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.528 -56.169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.528 -56.169
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.558.718 1.812.742
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.874.246 1.756.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 1.990.584 531.889 2.814.635 2.814.635
Transferler
17 531.889 -531.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 1.658 141.501 143.159 143.159
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 351 137.390 2.522.473 141.501 2.957.794 2.957.794
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676
Transferler
17 1.173.747 -1.173.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -887 6.909 319.506 325.528 325.528
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -2.900 6.909 137.390 3.696.220 319.506 4.313.204 4.313.204


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.874.246 2.558.718
Ticari Alacaklar
166 1.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 166 1.510
Diğer Alacaklar
296.222 272.318
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 296.222 272.318
Stoklar
8 331.159 307.335
Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.266 9.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14.146
Diğer Dönen Varlıklar
16 26.920 54.054
ARA TOPLAM
3.563.125 3.203.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.563.125 3.203.587
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
235.316 225.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 235.316 225.821
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 103.446 104.020
Maddi Duran Varlıklar
11 697.215 672.859
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 3.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.850 16.384
Şerefiye
12 14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.833 2.367
Peşin Ödenmiş Giderler
9 34.134 30.757
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 84.755 81.886
Diğer Duran Varlıklar
16 23.606 906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.198.217 1.132.633
TOPLAM VARLIKLAR
4.761.342 4.336.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.648
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.648
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 1.648
Ticari Borçlar
45.721 52.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 45.721 52.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.798 7.475
Diğer Borçlar
588 732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 588 732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 90.938 36.282
Kısa Vadeli Karşılıklar
137.208 109.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.824 6.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 129.384 103.001
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 7.931 8.330
ARA TOPLAM
291.832 214.823
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
291.832 214.823
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.672
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.672
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 2.672
Diğer Borçlar
30.907 28.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.907 28.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
122.727 104.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 23.250 20.913
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 99.477 83.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.306 133.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
448.138 348.544
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.313.204 3.987.676
Ödenmiş Sermaye
17 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
17 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.900 -2.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.900 -2.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.900 -2.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.909
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 6.909
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 3.696.220 2.522.473
Net Dönem Karı veya Zararı
319.506 1.173.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.313.204 3.987.676
TOPLAM KAYNAKLAR
4.761.342 4.336.220


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 467.841 203.856
Satışların Maliyeti
18 -182.858 -83.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
284.983 120.221
BRÜT KAR (ZARAR)
284.983 120.221
Genel Yönetim Giderleri
19 -36.947 -26.574
Pazarlama Giderleri
19 -613 -425
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -15.730 -7.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 10.086 2.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.842 -34
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
233.937 88.975
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 171.941 42.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
405.878 131.272
Finansman Gelirleri
21 41.736
Finansman Giderleri
21 -29
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
405.878 172.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-86.372 -31.478
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -90.938 -33.590
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 4.566 2.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
319.506 141.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
319.506 141.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
319.506 141.501
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-887 1.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.137 2.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
250 -414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 250 -414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.909 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.858 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 -1.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.022 1.658
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
325.528 143.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
325.528 143.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762751


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.