KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 19:03
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -2.775 93.928 938.027 204.439 1.621.982 1.559.899 3.181.881
Transferler
19 204.439 -204.439
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.856 169.282 172.138 276.230 448.368
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 81 93.928 1.142.466 169.282 1.794.120 1.836.129 3.630.249
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053
Transferler
19 458.785 -458.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.190 7.715 346.355 352.880 409.612 762.492
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -4.715 7.715 93.928 1.601.251 346.355 2.432.897 2.617.648 5.050.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
791.469 395.006
Dönem Karı (Zararı)
755.889 444.414
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
281.305 190.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2,12,13,14 89.195 42.228
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.181
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3,7,8 1.933
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3,7,8,10 -4.114
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.189 23.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
270 5.017
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -5.311 2.342
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,16 87.785 2.507
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-20.555 13.147
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.879 -9.408
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -32.723 -10.108
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
844 700
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.134
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 162.847 134.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.331 -100.623
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 -3.382 30.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,8 -8.184 -96.390
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -60.300 -55.104
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -685 596
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -14.006 -38.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 -19.094 17.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,8 -3.875 34.919
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 162 -1.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.467 7.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.441 6.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.026 619
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
921.863 533.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 2.345 -429
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -132.739 -138.471
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.866 -138.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
556
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.167 -138.249
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -75.860 -137.477
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -307 -772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -699 -594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
714.603 256.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
714.603 256.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.792.343 2.041.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.506.946 2.298.555


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.506.946 2.792.343
Ticari Alacaklar
27.679 12.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.679 12.111
Diğer Alacaklar
124.422 116.549
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 92.945 80.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 31.477 36.229
Stoklar
9 384.704 324.490
Canlı Varlıklar
11 13.144 11.781
Peşin Ödenmiş Giderler
10 31.428 13.129
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
317
Diğer Dönen Varlıklar
18 57.019 30.315
ARA TOPLAM
4.145.342 3.301.916
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.145.342 3.301.916
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
235.810 225.919
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 235.810 225.919
Diğer Alacaklar
8 1.789 3.033
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 217.328 220.219
Maddi Duran Varlıklar
13 760.843 742.357
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 6.160
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.295 17.898
Şerefiye
14 15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.880 2.483
Peşin Ödenmiş Giderler
10 46.766 50.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 131.444 102.564
Diğer Duran Varlıklar
18 23.943
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.400
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.400
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 4.400
Ticari Borçlar
53.543 61.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 2.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 53.543 58.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.437 8.937
Diğer Borçlar
19.923 26.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 1.729
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 18.194 26.512
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 623 461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 98.142 39.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
154.495 116.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.617 7.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 144.878 109.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.307 9.284
ARA TOPLAM
346.870 261.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.870 261.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.634
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.634
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 1.634
Diğer Borçlar
8 31.603 28.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
132.125 109.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 25.710 24.250
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 106.415 84.972
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.362 138.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
512.232 399.936
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.432.897 2.080.017
Ödenmiş Sermaye
19 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.715 -3.525
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.715 -3.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.715 -3.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.715
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 7.715
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.601.251 1.142.466
Net Dönem Karı veya Zararı
346.355 458.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.617.648 2.208.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.050.545 4.288.053
TOPLAM KAYNAKLAR
5.562.777 4.687.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.118.729 672.622 632.976 457.353
Satışların Maliyeti
20 -423.763 -263.179 -225.020 -160.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
694.966 409.443 407.956 297.327
BRÜT KAR (ZARAR)
694.966 409.443 407.956 297.327
Genel Yönetim Giderleri
21 -81.150 -91.694 -40.656 -32.939
Pazarlama Giderleri
21 -4.027 -2.412 -2.946 -1.449
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -28.012 -16.833 -11.735 -8.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 49.376 9.744 29.304 6.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -36.412 -2.128 -16.554 -880
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
594.741 306.120 365.369 260.220
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 344.810 108.590 172.967 63.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.606 -11.704 -985 -11.704
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
936.945 403.006 537.351 312.009
Finansman Gelirleri
24 3.278 175.779 136.962
Finansman Giderleri
24 -89 -89
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
940.223 578.696 537.351 448.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-184.334 -134.282 -117.228 -102.273
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -215.077 -131.643 -120.959 -96.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 30.743 -2.639 3.731 -6.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
755.889 444.414 420.123 346.609
DÖNEM KARI (ZARARI)
755.889 444.414 420.123 346.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 409.534 275.132 229.810 197.455
Ana Ortaklık Payları
346.355 169.282 190.313 149.154
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.190 3.954 -163 1.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.504 4.942 204 1.382
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
314 -988 24 -341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 314 -988 24 -341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.715 807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.891 1.034
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 9.891 1.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.176 -227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -2.176 -227
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.525 3.954 644 1.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
762.414 448.368 420.767 347.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
409.612 276.230 229.497 197.513
Ana Ortaklık Payları
352.802 172.138 191.270 150.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781362


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: 0,00% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0926 Değişim: 0,11%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5699 Değişim: 0,19%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5768
Açılış: 9,5522
496,46 Değişim: 0,41%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 497,13
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.