KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 20:57
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -2.775 93.928 938.027 204.439 1.621.982 1.559.899 3.181.881
Transferler
19 204.439 -204.439
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.757 20.128 21.885 78.833 100.718
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -1.018 93.928 1.142.466 20.128 1.643.867 1.638.732 3.282.599
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053
Transferler
19 458.785 -458.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.419 6.909 156.042 161.532 180.115 341.647
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -4.944 6.909 93.928 1.601.251 156.042 2.241.549 2.388.151 4.629.700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
372.534 -1.656
Dönem Karı (Zararı)
335.766 129.814
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
99.785 57.707
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 30.681 20.361
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.423
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.628
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
205
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.683 5.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.006 1.359
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.483 1.876
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.194 -84
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.186
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.158
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.158
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.611 32.009
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.530 -53.612
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -830 33.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.015 -58.148
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -26.493 -36.582
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -357 1.050
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -14.584 -17.278
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -8.735 5.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 404 -310
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.943 2.464
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.530 2.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.423 14.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.512 12.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.911 1.537
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
388.021 133.909
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.487 -135.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.480 -58.668
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.190 -58.564
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13-14 -50.190 -57.792
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13-14 -772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -290 -104
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
322.054 -60.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
322.054 -60.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.792.343 2.041.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.114.397 1.981.512


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.114.397 2.792.343
Ticari Alacaklar
16.678 12.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.678 12.111
Diğer Alacaklar
119.229 116.549
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 86.469 80.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.760 36.229
Stoklar
9 350.983 324.490
Canlı Varlıklar
11 12.138 11.781
Peşin Ödenmiş Giderler
24.218 13.129
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.218 13.129
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.804 317
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.800 30.315
ARA TOPLAM
3.655.247 3.301.916
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.655.247 3.301.916
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
234.986 225.919
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 234.986 225.919
Diğer Alacaklar
8 2.060 3.033
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 218.461 220.219
Maddi Duran Varlıklar
13 764.446 742.357
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 3.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.366 17.898
Şerefiye
14 15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.951 2.483
Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.480 50.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 127.917 102.564
Diğer Duran Varlıklar
18 53.970 23.943
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.476.581 1.386.073
TOPLAM VARLIKLAR
5.131.828 4.687.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.648
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.648
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 1.648
Ticari Borçlar
52.347 61.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 2.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 52.347 58.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.341 8.937
Diğer Borçlar
30.437 26.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 2.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 28.426 26.512
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.991 461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 94.118 39.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
146.843 116.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.548 7.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 138.295 109.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.948 9.284
ARA TOPLAM
341.673 261.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
341.673 261.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2 2.672
Diğer Borçlar
8 30.907 28.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
126.876 109.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 27.399 24.250
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 99.477 84.972
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.455 138.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
502.128 399.936
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.241.549 2.080.017
Ödenmiş Sermaye
19 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.944 -3.525
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.944 -3.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.944 -3.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.909
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 6.909
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.601.251 1.142.466
Net Dönem Karı veya Zararı
156.042 458.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.388.151 2.208.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.629.700 4.288.053
TOPLAM KAYNAKLAR
5.131.828 4.687.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 485.753 215.269
Satışların Maliyeti
20 -198.743 -103.153
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
287.010 112.116
BRÜT KAR (ZARAR)
287.010 112.116
Genel Yönetim Giderleri
-40.494 -58.755
Pazarlama Giderleri
-1.081 -963
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.277 -8.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.072 3.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.858 -1.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
229.372 45.900
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
171.843 45.097
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
399.594 90.997
Finansman Gelirleri
21 3.278 98.299
Finansman Giderleri
21 -59.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
402.872 129.814
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.106 -32.009
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -94.118 -35.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 27.012 3.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
335.766 97.805
DÖNEM KARI (ZARARI)
335.766 97.805
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
179.724 77.677
Ana Ortaklık Payları
156.042 20.128
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.028 2.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.708 3.560
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
290 -647
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
290 -647
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.858
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 8.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -1.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.881 2.913
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
341.647 100.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
180.115 76.522
Ana Ortaklık 161.532 24.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762764


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.180 Değişim: -0,88% Hacim : 9.563 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.165 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0255 Değişim: 0,73%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0669
Açılış: 7,9671
9,4815 Değişim: 0,34%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5491
Açılış: 9,4492
490,14 Değişim: 0,60%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 493,23
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.