KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.08.2018 - 17:58

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -1.157 93.928 911.871 59.188 1.452.193 1.304.080 2.756.273
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.323 59.188 -59.188 1.323 -1.323 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.618 96.340 94.722 155.422 250.144
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.232 -1.232
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -2.775 95.251 971.059 96.340 1.548.238 1.456.947 3.005.185
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -2.775 95.251 971.059 192.654 1.644.552 1.611.193 3.255.745
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.323 -33.030 11.785 -22.568 -51.294 -73.862
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.323 -33.030 11.785 -22.568 -51.294 -73.862
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
388.080 283 -2.775 93.928 938.029 204.439 1.621.984 1.559.899 3.181.883
Transferler
204.439 -204.439 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.856 169.282 172.138 276.230 448.368
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 81 93.928 1.142.468 169.282 1.794.122 1.836.129 3.630.251


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
295.487 137.763
Dönem Karı (Zararı)
444.414 251.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.100 36.897
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 42.228 56.629
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.524 10.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.017 10.551
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.342 4.053
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.165 -4.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-99.519 -101.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-99.519 -106.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 4.976
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
700
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-12 134.282 71.777
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.885 -268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.556 -60.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.247 -11.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.247 -11.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.390 -8.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.390 -8.780
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -55.104 -37.087
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
596 -257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-38.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.165 -24.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.165 -24.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-429 -1.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.919 23.442
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.919 23.442
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
433.958 227.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-138.471 -90.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.768 63.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
556 268
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 556 268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-138.249 -42.866
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -137.477 -42.866
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -594 0
Alınan Faiz
99.519 106.428
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -7.462
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.462
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.719 194.131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.719 194.131
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.041.836 1.727.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.298.555 1.922.012


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.298.555 2.041.836
Ticari Alacaklar
10.931 41.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
381 33.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.550 8.173
Diğer Alacaklar
101.654 1.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
69.175 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.479 1.306
Stoklar
5 274.113 219.009
Canlı Varlıklar
10.968 11.564
Peşin Ödenmiş Giderler
89.127 33.636
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
182 256
Diğer Dönen Varlıklar
54.710 63.138
ARA TOPLAM
2.840.240 2.411.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.840.240 2.411.923
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 225.729 226.429
Diğer Alacaklar
3.162 7.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.162 7.120
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 223.450 109.585
Maddi Duran Varlıklar
6 640.224 658.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.429 16.881
Şerefiye
15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.014 1.466
Peşin Ödenmiş Giderler
2.531 19.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 58.989 63.744
Diğer Duran Varlıklar
20.911 19.368
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.192.425 1.121.307
TOPLAM VARLIKLAR
4.032.665 3.533.230
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
49.745 32.580
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.506 4.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.239 28.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.640 10.581
Diğer Borçlar
49.619 19.031
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.619 19.031
Ertelenmiş Gelirler
1.159 2.686
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 88.903 23.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
87.116 167.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.406 4.916
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 81.710 162.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.206 7.646
ARA TOPLAM
295.388 263.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.388 263.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
25.044 20.713
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.044 20.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
81.982 65.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.376 16.834
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 65.606 49.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 1.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.026 87.678
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.414 351.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.794.122 1.621.984
Ödenmiş Sermaye
9 388.080 388.080
Sermaye Düzeltme Farkları
9 283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81 -2.775
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
81 -2.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.142.468 938.029
Net Dönem Karı veya Zararı
169.282 204.439
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.836.129 1.559.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.630.251 3.181.883
TOPLAM KAYNAKLAR
4.032.665 3.533.230


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 672.622 514.036 457.353 265.754
Satışların Maliyeti
10 -263.179 -213.608 -160.026 -107.249
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
409.443 300.428 297.327 158.505
BRÜT KAR (ZARAR)
409.443 300.428 297.327 158.505
Genel Yönetim Giderleri
-91.694 -58.229 -32.939 -30.678
Pazarlama Giderleri
-2.412 -2.348 -1.449 -1.170
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.833 -6.761 -8.066 -1.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.744 17.202 6.227 10.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.128 -15.959 -880 -9.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
306.120 234.333 260.220 126.210
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
108.590 106.696 63.493 57.414
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-11.704 -11.704
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11 403.006 341.029 312.009 183.624
Finansman Gelirleri
11 175.779 123.228 136.962 21.387
Finansman Giderleri
11 -89 -140.718 -89 -36.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
578.696 323.539 448.882 168.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -134.282 -71.777 -102.273 -38.007
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -131.643 -75.520 -96.255 -36.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.639 3.743 -6.018 -1.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
444.414 251.762 346.609 130.149
DÖNEM KARI (ZARARI)
444.414 251.762 346.609 130.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
275.132 155.422 197.455 75.551
Ana Ortaklık Payları
169.282 96.340 149.154 54.598
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.954 -1.618 1.041 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.942 -2.023 1.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-988 405 -341 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-988 405 -341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.954 -1.618 1.041 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
448.368 250.144 347.650 130.149
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
276.230 155.422 197.513 75.551
Ana Ortaklık Payları
172.138 94.722 150.137 54.598http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705114


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.118 Değişim: -0,03% Hacim : 7.797 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.369 11.11.2019 Yüksek 103.841
Açılış: 102.922
5,7700 Değişim: -0,07%
Düşük 5,7686 12.11.2019 Yüksek 5,7763
Açılış: 5,7739
6,3694 Değişim: -0,03%
Düşük 6,3639 12.11.2019 Yüksek 6,3776
Açılış: 6,3712
270,20 Değişim: 0,01%
Düşük 270,00 12.11.2019 Yüksek 270,43
Açılış: 270,18
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.